[Cổ Kiếm kỳ đàm đồng nhân] – Những điều mà cậu không biết

0
30

Au: Đức Thương

Thể loại: đồng nhân cổ kiếm, đam, hiện đại, thanh xuân vườn trường, trừ tính cách và tên nhân vật thì không liên quan cốt truyện, nhẹ nhàng ngược ngầm = v =

CP: Tô Lan (Bách Lý Đồ Tô x Phương Lan Sinh)

Độ dài: 10 chương + 2 phiên ngoại

Edit: Lan (đã hoàn)

[Cổ Kiếm kỳ đàm] Những điều mà cậu không biết – CHƯƠNG 1:

[Cổ Kiếm kỳ đàm] Những điều mà cậu không biết – CHƯƠNG 2:

[Cổ Kiếm kỳ đàm] Những điều mà cậu không biết – CHƯƠNG 3:

[Cổ Kiếm kỳ đàm] Những điều mà cậu không biết – CHƯƠNG 4:

[Cổ Kiếm kỳ đàm] Những điều mà cậu không biết – CHƯƠNG 5:

[Cổ Kiếm kỳ đàm] Những điều mà cậu không biết – CHƯƠNG 6:

[Cổ Kiếm kỳ đàm] Những điều mà cậu không biết – CHƯƠNG 7:

[Cổ Kiếm kỳ đàm] Những điều mà cậu không biết – CHƯƠNG 8:

[Cổ Kiếm kỳ đàm] Những điều mà cậu không biết – CHƯƠNG 9:

[Cổ Kiếm kỳ đàm] Những điều mà cậu không biết – CHƯƠNG 10:

[Cổ Kiếm kỳ đàm] Những điều mà cậu không biết – CHƯƠNG 11 PN1: CHẤP TỬ CHI THỦ, DỮ TỬ GIAI LÃO (BÁCH LÝ ĐỒ TÔ)

[Cổ Kiếm kỳ đàm] Những điều mà cậu không biết – CHƯƠNG 12 PN2: TỬ SINH KHẾ THOÁT, DỮ TỬ THÀNH THUYẾT (THẤM NHI)

CHƯA CÓ BÌNH LUẬN

TRẢ LỜI