[Hoàng khuyết khúc hệ liệt] – Bộ 3 – Niệm nô kiều

0
27

【 Hoàng khuyết khúc hệ liệt 】

  • 01 – Phương thảo bích sắc |
  • 02 – Niệm nô kiều |
  • 03 – Lâm giang tiên |
  • 04 – Tần lâu nguyệt |
  • 05 – Tiêu dao nhạc |

Niệm nô kiều (cùng hệ liệt Hoàng khuyết khúc)- Sắc Như Không

Hoàng khuyết khúc chi *Niệm nô kiều

Tác giả: Sắc Như Không

Độ dài :40 chương + 1 tục thiên

Tình trạng: Hoàn

VẮN ÁN

“Nam nhân không lập gia đình, lại làm hoàng hậu. . . . . . Đó còn không phải kì quái sao?”

Hắn chính là một nam nhân CHÂN CHÍNH đó nha~~

Vậy mà có ai làm ơn cho hắn 1 cái công đạo đi a~~~

Tại sao hắn lại phải trở thành thái tử phi?

Tại sao hắn lại phải gả cho tên ác ma Lẫm kia cơ chứ?

Ông trời a!!!!!!!!!!!!!!!!!

Ông trời không đáp lại hắn, chỉ có editor nói rằng: Cứ chuẩn bị đi nha, sớm muộn gì ngươi cũng phải chấp nhận số phận thôi ~ ha hả ha hả….

 

Hoàng khuyết khúc chi niệm nô kiều – CHƯƠNG 1

Hoàng khuyết khúc chi niệm nô kiều – CHƯƠNG 2

Hoàng khuyết khúc chi niệm nô kiều – CHƯƠNG 3

Hoàng khuyết khúc chi niệm nô kiều – CHƯƠNG 4

Hoàng khuyết khúc chi niệm nô kiều – CHƯƠNG 5

Hoàng khuyết khúc chi niệm nô kiều – CHƯƠNG 6

Hoàng khuyết khúc chi niệm nô kiều – CHƯƠNG 7

Hoàng khuyết khúc chi niệm nô kiều – CHƯƠNG 8

Hoàng khuyết khúc chi niệm nô kiều – CHƯƠNG 9

Hoàng khuyết khúc chi niệm nô kiều – CHƯƠNG 10

Hoàng khuyết khúc chi niệm nô kiều – CHƯƠNG 11

Hoàng khuyết khúc chi niệm nô kiều – CHƯƠNG 12

Hoàng khuyết khúc chi niệm nô kiều – CHƯƠNG 13

Hoàng khuyết khúc chi niệm nô kiều – CHƯƠNG 14

Hoàng khuyết khúc chi niệm nô kiều – CHƯƠNG 15 

Hoàng khuyết khúc chi niệm nô kiều – CHƯƠNG 16

Hoàng khuyết khúc chi niệm nô kiều – CHƯƠNG 17

Hoàng khuyết khúc chi niệm nô kiều – CHƯƠNG 18

Hoàng khuyết khúc chi niệm nô kiều – CHƯƠNG 19 

Hoàng khuyết khúc chi niệm nô kiều – CHƯƠNG 20

Hoàng khuyết khúc chi niệm nô kiều – CHƯƠNG 21

Hoàng khuyết khúc chi niệm nô kiều – CHƯƠNG 22

Hoàng khuyết khúc chi niệm nô kiều – CHƯƠNG 23

Hoàng khuyết khúc chi niệm nô kiều – CHƯƠNG 24

Hoàng khuyết khúc chi niệm nô kiều – CHƯƠNG 25

Hoàng khuyết khúc chi niệm nô kiều – CHƯƠNG 26

Hoàng khuyết khúc chi niệm nô kiều – CHƯƠNG 27

Hoàng khuyết khúc chi niệm nô kiều – CHƯƠNG 28

Hoàng khuyết khúc chi niệm nô kiều – CHƯƠNG 29

Hoàng khuyết khúc chi niệm nô kiều – CHƯƠNG 30

Hoàng khuyết khúc chi niệm nô kiều – CHƯƠNG 31

Hoàng khuyết khúc chi niệm nô kiều – CHƯƠNG 32

Hoàng khuyết khúc chi niệm nô kiều – CHƯƠNG 33

Hoàng khuyết khúc chi niệm nô kiều – CHƯƠNG 34

Hoàng khuyết khúc chi niệm nô kiều – CHƯƠNG 35

Hoàng khuyết khúc chi niệm nô kiều – CHƯƠNG 36

Hoàng khuyết khúc chi niệm nô kiều – CHƯƠNG 37

Hoàng khuyết khúc chi niệm nô kiều – CHƯƠNG 38

Hoàng khuyết khúc chi niệm nô kiều – CHƯƠNG 39

Hoàng khuyết khúc chi niệm nô kiều – CHƯƠNG 40

Hoàng khuyết khúc chi niệm nô kiều – CHƯƠNG 41 PN1: DẠ BÁN VÔ NHÂN TƯ NGỮ THÌ

CHƯA CÓ BÌNH LUẬN

TRẢ LỜI