Ngày bình thường của nam thần và mèo

0
27

Ngày bình thường của nam thần và mèo

Tên gốc: Nam thần dữ miêu đích nhật thường

Tác giả: Thiên Bình Tọa

Edit: Vi

Nhân vật chính: Nam thần

[Văn án] Nam thần và mèo

Nam thần nhận nuôi hai con mèo, một con nằm trong kế hoạch, một con thì không.

Một lời khó nói hết.

( Không phải nhân thú mà là kỳ huyễn, 1×1, không NP, là những đoạn chuyện nhỏ ngọt ngào mỗi ngày)

Nội dung: Điềm văn, tình hữu độc chung, kỳ huyễn, ma huyễn, khoa học viễn tưởng.

MỤC LỤC

Ngày bình thường của nam thần và mèo – CHƯƠNG 1

Ngày bình thường của nam thần và mèo – CHƯƠNG 2

Ngày bình thường của nam thần và mèo – CHƯƠNG 3

Ngày bình thường của nam thần và mèo – CHƯƠNG 4

Ngày bình thường của nam thần và mèo – CHƯƠNG 5

Ngày bình thường của nam thần và mèo – CHƯƠNG 6

Ngày bình thường của nam thần và mèo – CHƯƠNG 7

Ngày bình thường của nam thần và mèo – CHƯƠNG 8

Ngày bình thường của nam thần và mèo – CHƯƠNG 9

Ngày bình thường của nam thần và mèo – CHƯƠNG 10

Ngày bình thường của nam thần và mèo – CHƯƠNG 11

Ngày bình thường của nam thần và mèo – CHƯƠNG 12

Ngày bình thường của nam thần và mèo – CHƯƠNG 13

Ngày bình thường của nam thần và mèo – CHƯƠNG 14

Ngày bình thường của nam thần và mèo – CHƯƠNG 15

Ngày bình thường của nam thần và mèo – CHƯƠNG 16

Ngày bình thường của nam thần và mèo – CHƯƠNG 17

Ngày bình thường của nam thần và mèo – CHƯƠNG 18

Ngày bình thường của nam thần và mèo – CHƯƠNG 19

Ngày bình thường của nam thần và mèo – CHƯƠNG 20

Ngày bình thường của nam thần và mèo – CHƯƠNG 21

Ngày bình thường của nam thần và mèo – CHƯƠNG 22

Ngày bình thường của nam thần và mèo – CHƯƠNG 23

Ngày bình thường của nam thần và mèo – CHƯƠNG 24

Ngày bình thường của nam thần và mèo – CHƯƠNG 25

Ngày bình thường của nam thần và mèo – CHƯƠNG 26

Ngày bình thường của nam thần và mèo – CHƯƠNG 27

Ngày bình thường của nam thần và mèo – CHƯƠNG 28

Ngày bình thường của nam thần và mèo – CHƯƠNG 29

Ngày bình thường của nam thần và mèo – CHƯƠNG 30

Ngày bình thường của nam thần và mèo – CHƯƠNG 31

Ngày bình thường của nam thần và mèo – CHƯƠNG 32

Ngày bình thường của nam thần và mèo – CHƯƠNG 33

Ngày bình thường của nam thần và mèo – CHƯƠNG 34

Ngày bình thường của nam thần và mèo – CHƯƠNG 35

Ngày bình thường của nam thần và mèo – CHƯƠNG 36

Ngày bình thường của nam thần và mèo – CHƯƠNG 37

Ngày bình thường của nam thần và mèo – CHƯƠNG 38

Ngày bình thường của nam thần và mèo – CHƯƠNG 39

CHƯA CÓ BÌNH LUẬN

TRẢ LỜI