Như quả hữu mạt nhật, ngã môn tựu tại nhất khởi ba

0
37

(Tạm dịch : Nếu có tận thế, chúng ta hãy cùng một chỗ a)

Tác giả : Thương Dạ Nữ Tử

Chỉnh sửa :Dạ Tịch Vô Ưu

Thể loại: mạt thế, ngắn, 1×1, bá đạo ôn nhu công x kiện khí cô đơn thụ, bình thản ấm áp, HE

Tình trạng gốc : Hoàn

Tình trạng chỉnh sửa : Xong

Giới thiệu:

Trước tận thế một tháng.

Chuyện về một tiểu điểu ti (không hiểu là gì, ai hiểu xin chỉ giáo :D) vô thân vô cố không hữu không yêu (không bạn bè không người yêu), đi tìm cho mình một nơi để vượt qua tận thế.

Nếu có tận thế, chúng ta cứ cùng một chỗ như thế đi.

Hôm nay cách tận thế còn có mười ngày, đột nhiên muốn viết một câu chuyện như vậy. Tại đây không có Zombie, không có xuyên qua, không có dị không gian, không có Star Wars (chiến tranh các vì sao , chắc ai cũng biết ), cũng không có những sự việc ma huyễn thần kì.

Đây chỉ là một quãng thời gian đặc biệt trước tận thế của hai người, một câu chuyện cố gắng cho lẫn nhau ôn hòa cùng quan tâm.

Như quả hữu mạt nhật, ngã môn tựu tại nhất khởi ba – CHƯƠNG 1: CÙNG MỘT CHỖ ĐI

Như quả hữu mạt nhật, ngã môn tựu tại nhất khởi ba – CHƯƠNG 2: Ở CHUNG A

Như quả hữu mạt nhật, ngã môn tựu tại nhất khởi ba – CHƯƠNG 3: KẾ HOẠCH TẬN THẾ

Như quả hữu mạt nhật, ngã môn tựu tại nhất khởi ba – CHƯƠNG 4: ĐI CHƠI VUI CƯỜI A

Như quả hữu mạt nhật, ngã môn tựu tại nhất khởi ba – CHƯƠNG 5: ĐI DU LỊCH A

Như quả hữu mạt nhật, ngã môn tựu tại nhất khởi ba – CHƯƠNG 6: ĐI MỘNG TƯỞNG A

Như quả hữu mạt nhật, ngã môn tựu tại nhất khởi ba – CHƯƠNG 7: ĐI BAY LƯỢN A

Như quả hữu mạt nhật, ngã môn tựu tại nhất khởi ba – CHƯƠNG 8: TÌM LẠI HỒI ỨC A

Như quả hữu mạt nhật, ngã môn tựu tại nhất khởi ba – CHƯƠNG 9: YÊU ĐI A

CHƯA CÓ BÌNH LUẬN

TRẢ LỜI