Quân bộ phong hậu kế hoạch

0
68

QUÂN BỘ PHONG HẬU KẾ HOẠCH

 

KẾ HOẠCH “ONG CHÚA” CỦA QUÂN BỘ

Tác giả : Hà Mễ Sao Phấn Ti

Thể loại : đam mỹ, huyễn tưởng, tương lai, quân đội, cường công cường thụ, nhất thụ đa công, nữ vương thụ

Tình trạng bản gốc : hoàn (163 chương)

Tình trạng bản edit : hoàn

Nhân vật : Lưu Bình An, Aslan, Edward, Douglas, Eugene, Brian …

Edit : Hồng Lâu, Nio

Văn án

Lưu Bình An, một thiếu niên bình thường, vì bảo vệ người nhà mà năm 13 tuổi đã gia nhập quân đội, chiến đấu trên chiến trường suốt 6 năm. Sau đó bị quân bộ chọn làm “chuột bạch” thử nghiệm kế hoạch “Ong Chúa”.

Đã có “Ong Chúa”, tất nhiên sẽ có “ong đực”. Nơi “ong đực” tụ tập nhiều nhất chính là Học Viện Quân Sự Lục Quân Aliya.

Thiếu niên bị cưỡng chế đưa vào trường quân sự, lấy danh nghĩa “học tập”, thực chất lại là …

Quân nhân nha, nhiệt huyết nha, mĩ nam nha…… cảnh tượng khiến người ta chảy nước miếng tuyệt đối không ít a …

(Lời nhận xét của tác giả, đồng thời cũng là cảm nhận của ta ^^)

*Note : truyện có bối cảnh trường quân sự, có rất nhiều từ chuyên ngành, mình sẽ cố gắng chú thích đầy đủ.

Các nhân vật chính trong truyện học tại Học Viện Quân Sự Lục Quân Aliya – thuộc nhóm bộ binh. Bối cảnh tương lai – thế kỷ 22.

MỤC LỤC

Quân bộ phong hậu kế hoạch – CHƯƠNG 1 | NHẬP HỌC |

Quân bộ phong hậu kế hoạch – CHƯƠNG 2 | QUÂN GIÁO? QUÂN GIÁO! |

Quân bộ phong hậu kế hoạch – CHƯƠNG 3 | LÍNH BẮN TỈA |

Quân bộ phong hậu kế hoạch – CHƯƠNG 4 | CÂU NÓI MẤU CHỐT |

Quân bộ phong hậu kế hoạch – CHƯƠNG 5 |

Quân bộ phong hậu kế hoạch – CHƯƠNG 6 | TRUNG KHUYỂN TRUNG KHUYỂN |

Quân bộ phong hậu kế hoạch – CHƯƠNG 7 | ĂN CƠM |

Quân bộ phong hậu kế hoạch – CHƯƠNG 8 | TIN TƯỞNG CHIẾN HỮU |

Quân bộ phong hậu kế hoạch – CHƯƠNG 9 | VỊ QUAN QUÂN GIAN XẢO |

Quân bộ phong hậu kế hoạch – CHƯƠNG 10 | GÂY KHÓ DỄ |

Quân bộ phong hậu kế hoạch – CHƯƠNG 11 | ĐÚT LÓT |

Quân bộ phong hậu kế hoạch – CHƯƠNG 12 | CHIẾN TRANH TÀN KHỐC |

Quân bộ phong hậu kế hoạch – CHƯƠNG 13 | ĐỒNG ĐỘI |

Quân bộ phong hậu kế hoạch – CHƯƠNG 14 | NAM TỬ HÁN (THƯỢNG) |

Quân bộ phong hậu kế hoạch – CHƯƠNG 15 | NAM TỬ HÁN (HẠ) |

Quân bộ phong hậu kế hoạch – CHƯƠNG 16 | NHỀN NHỆN (THƯỢNG) |

Quân bộ phong hậu kế hoạch – CHƯƠNG 17 | NHỀN NHỆN (HẠ) |

Quân bộ phong hậu kế hoạch – CHƯƠNG 18 | KHIÊU VŨ |

Quân bộ phong hậu kế hoạch – CHƯƠNG 19 | HÔN MÔI |

Quân bộ phong hậu kế hoạch – CHƯƠNG 20 | SAU KHI HÔN |

Quân bộ phong hậu kế hoạch – CHƯƠNG 21 | KIỂM TRA NỘI VỤ |

Quân bộ phong hậu kế hoạch – CHƯƠNG 22 | ĐỒNG LIÊU |

Quân bộ phong hậu kế hoạch – CHƯƠNG 23 | DÃ THÚ HUẤN LUYỆN DOANH |

Quân bộ phong hậu kế hoạch – CHƯƠNG 24 | KHÔNG THỂ BỎ LẠI ĐỒNG ĐỘI |

Quân bộ phong hậu kế hoạch – CHƯƠNG 25

Quân bộ phong hậu kế hoạch – CHƯƠNG 26

Quân bộ phong hậu kế hoạch – CHƯƠNG 27

Quân bộ phong hậu kế hoạch – CHƯƠNG 28. CẠM BẪY ÁC QUỶ (THƯỢNG)

Quân bộ phong hậu kế hoạch – CHƯƠNG 29. CẠM BẪY ÁC QUỶ (HẠ)

Quân bộ phong hậu kế hoạch – CHƯƠNG 30. VỀ ĐÍCH

Quân bộ phong hậu kế hoạch – CHƯƠNG 33, GẶP NẠN…

Quân bộ phong hậu kế hoạch – CHƯƠNG 34, ÁC ĐẤU…

Quân bộ phong hậu kế hoạch – CHƯƠNG 35, BUỔI TỐI Ở SƠN ĐỘNG…

Quân bộ phong hậu kế hoạch – CHƯƠNG 36, SÁNG SỚM…

Quân bộ phong hậu kế hoạch – CHƯƠNG 37, THỨC TỈNH…

Quân bộ phong hậu kế hoạch – CHƯƠNG 38, BỆNH VIỆN…

Quân bộ phong hậu kế hoạch – CHƯƠNG 39,‘THẨM VẤN’…

Quân bộ phong hậu kế hoạch – CHƯƠNG 40, QUÂN NHÂN CHÂN CHÍNH…

Quân bộ phong hậu kế hoạch – CHƯƠNG 41, TUYỂN KHÓA (CHỌN KHÓA HỌC)…

Quân bộ phong hậu kế hoạch – CHƯƠNG 42

Quân bộ phong hậu kế hoạch – CHƯƠNG 43

Quân bộ phong hậu kế hoạch – CHƯƠNG 44

Quân bộ phong hậu kế hoạch – CHƯƠNG 45

Quân bộ phong hậu kế hoạch – CHƯƠNG 46

Quân bộ phong hậu kế hoạch – CHƯƠNG 47

Quân bộ phong hậu kế hoạch – CHƯƠNG 48

Quân bộ phong hậu kế hoạch – CHƯƠNG 49

Quân bộ phong hậu kế hoạch – CHƯƠNG 50

Quân bộ phong hậu kế hoạch – CHƯƠNG 51

Quân bộ phong hậu kế hoạch – CHƯƠNG 52

Quân bộ phong hậu kế hoạch – CHƯƠNG 53

Quân bộ phong hậu kế hoạch – CHƯƠNG 54

Quân bộ phong hậu kế hoạch – CHƯƠNG 55

Quân bộ phong hậu kế hoạch – CHƯƠNG 56

Quân bộ phong hậu kế hoạch – CHƯƠNG 57

Quân bộ phong hậu kế hoạch – CHƯƠNG 58

Quân bộ phong hậu kế hoạch – CHƯƠNG 59

Quân bộ phong hậu kế hoạch – CHƯƠNG 60

Quân bộ phong hậu kế hoạch – CHƯƠNG 61

Quân bộ phong hậu kế hoạch – CHƯƠNG 62

Quân bộ phong hậu kế hoạch – CHƯƠNG 63

Quân bộ phong hậu kế hoạch – CHƯƠNG 64

Quân bộ phong hậu kế hoạch – CHƯƠNG 65

Quân bộ phong hậu kế hoạch – CHƯƠNG 66

Quân bộ phong hậu kế hoạch – CHƯƠNG 67

Quân bộ phong hậu kế hoạch – CHƯƠNG 68

Quân bộ phong hậu kế hoạch – CHƯƠNG 69

Quân bộ phong hậu kế hoạch – CHƯƠNG 70

Quân bộ phong hậu kế hoạch – CHƯƠNG 71

Quân bộ phong hậu kế hoạch – CHƯƠNG 72

Quân bộ phong hậu kế hoạch – CHƯƠNG 73

Quân bộ phong hậu kế hoạch – CHƯƠNG 74

Quân bộ phong hậu kế hoạch – CHƯƠNG 75

Quân bộ phong hậu kế hoạch – CHƯƠNG 76

Quân bộ phong hậu kế hoạch – CHƯƠNG 77

Quân bộ phong hậu kế hoạch – CHƯƠNG 78

Quân bộ phong hậu kế hoạch – CHƯƠNG 79

Quân bộ phong hậu kế hoạch – CHƯƠNG 80

Quân bộ phong hậu kế hoạch – CHƯƠNG 81

Quân bộ phong hậu kế hoạch – CHƯƠNG 82

Quân bộ phong hậu kế hoạch – CHƯƠNG 83

Quân bộ phong hậu kế hoạch – CHƯƠNG 84

Quân bộ phong hậu kế hoạch – CHƯƠNG 85

Quân bộ phong hậu kế hoạch – CHƯƠNG 86

Quân bộ phong hậu kế hoạch – CHƯƠNG 87

Quân bộ phong hậu kế hoạch – CHƯƠNG 88

Quân bộ phong hậu kế hoạch – CHƯƠNG 89

Quân bộ phong hậu kế hoạch – CHƯƠNG 90

Quân bộ phong hậu kế hoạch – CHƯƠNG 91

Quân bộ phong hậu kế hoạch – CHƯƠNG 92

Quân bộ phong hậu kế hoạch – CHƯƠNG 93

Quân bộ phong hậu kế hoạch – CHƯƠNG 94

Quân bộ phong hậu kế hoạch – CHƯƠNG 95

Quân bộ phong hậu kế hoạch – CHƯƠNG 96

Quân bộ phong hậu kế hoạch – CHƯƠNG 97

Quân bộ phong hậu kế hoạch – CHƯƠNG 98

Quân bộ phong hậu kế hoạch – CHƯƠNG 99

Quân bộ phong hậu kế hoạch – CHƯƠNG 100

Quân bộ phong hậu kế hoạch – CHƯƠNG 101

Quân bộ phong hậu kế hoạch – CHƯƠNG 102

Quân bộ phong hậu kế hoạch – CHƯƠNG 103

Quân bộ phong hậu kế hoạch – CHƯƠNG 104

Quân bộ phong hậu kế hoạch – CHƯƠNG 105

Quân bộ phong hậu kế hoạch – CHƯƠNG 106

Quân bộ phong hậu kế hoạch – CHƯƠNG 107

Quân bộ phong hậu kế hoạch – CHƯƠNG 108

Quân bộ phong hậu kế hoạch – CHƯƠNG 109

Quân bộ phong hậu kế hoạch – CHƯƠNG 110

Quân bộ phong hậu kế hoạch – CHƯƠNG 111

Quân bộ phong hậu kế hoạch – CHƯƠNG 112

Quân bộ phong hậu kế hoạch – CHƯƠNG 113

Quân bộ phong hậu kế hoạch – CHƯƠNG 114

Quân bộ phong hậu kế hoạch – CHƯƠNG 115

Quân bộ phong hậu kế hoạch – CHƯƠNG 116

Quân bộ phong hậu kế hoạch – CHƯƠNG 117

Quân bộ phong hậu kế hoạch – CHƯƠNG 118

Quân bộ phong hậu kế hoạch – CHƯƠNG 119

Quân bộ phong hậu kế hoạch – CHƯƠNG 120

Quân bộ phong hậu kế hoạch – CHƯƠNG 121

Quân bộ phong hậu kế hoạch – CHƯƠNG 122

Quân bộ phong hậu kế hoạch – CHƯƠNG 123

Quân bộ phong hậu kế hoạch – CHƯƠNG 124

Quân bộ phong hậu kế hoạch – CHƯƠNG 125

Quân bộ phong hậu kế hoạch – CHƯƠNG 126

Quân bộ phong hậu kế hoạch – CHƯƠNG 127

Quân bộ phong hậu kế hoạch – CHƯƠNG 128

Quân bộ phong hậu kế hoạch – CHƯƠNG 129

Quân bộ phong hậu kế hoạch – CHƯƠNG 130

Quân bộ phong hậu kế hoạch – CHƯƠNG 131

Quân bộ phong hậu kế hoạch – CHƯƠNG 132

Quân bộ phong hậu kế hoạch – CHƯƠNG 133, DIỄN TẬP 5

Quân bộ phong hậu kế hoạch – CHƯƠNG 134, BÓNG ĐÊM 1

Quân bộ phong hậu kế hoạch – CHƯƠNG 135, BÓNG ĐÊM 2

Quân bộ phong hậu kế hoạch – CHƯƠNG 136, ĐÀM PHÁN

Quân bộ phong hậu kế hoạch – CHƯƠNG 137, ÁC MA GIĂNG LƯỚI

Quân bộ phong hậu kế hoạch – CHƯƠNG 138, THÙ LAO CỦA EUGENE

Quân bộ phong hậu kế hoạch – CHƯƠNG 139, CHUẨN BỊ CHIẾN TRANH

Quân bộ phong hậu kế hoạch – CHƯƠNG 140, DÂY ĐEO MAY MẮN

Quân bộ phong hậu kế hoạch – CHƯƠNG 141, LẦN ĐẦU GẶP MẶT

Quân bộ phong hậu kế hoạch – CHƯƠNG 142, TA THÍCH NGƯƠI

Quân bộ phong hậu kế hoạch – CHƯƠNG 143, VIỄN CỔ DỊ TỘC

Quân bộ phong hậu kế hoạch – CHƯƠNG 144, PHONG ẤN TỔ TIÊN

Quân bộ phong hậu kế hoạch – CHƯƠNG 145, TIỄN ĐƯA

Quân bộ phong hậu kế hoạch – CHƯƠNG 146, NĂM NĂM SAU

Quân bộ phong hậu kế hoạch – CHƯƠNG 147, CỔ VŨ QUÂN ĐỘI

Quân bộ phong hậu kế hoạch – CHƯƠNG 148, NHỚ MONG

Quân bộ phong hậu kế hoạch – CHƯƠNG 149, BẰNG HỮU

Quân bộ phong hậu kế hoạch – CHƯƠNG 150, TÌM MỘNG

Quân bộ phong hậu kế hoạch – CHƯƠNG 151, TUYỆT KHÔNG TRỐN CHẠY

Quân bộ phong hậu kế hoạch – CHƯƠNG 152, THỨC TỈNH [ THƯỢNG ]

Quân bộ phong hậu kế hoạch – CHƯƠNG 153, THỨC TỈNH [ HẠ ]

Quân bộ phong hậu kế hoạch – CHƯƠNG 154, NẠP ĐIỆN

Quân bộ phong hậu kế hoạch – CHƯƠNG 155, HẮC VÕ SĨ

Quân bộ phong hậu kế hoạch – CHƯƠNG 156, ĐƯA CƠM

Quân bộ phong hậu kế hoạch – CHƯƠNG 157, ĐẠI TIỆC

Quân bộ phong hậu kế hoạch – CHƯƠNG 158, NÓI LỜI TỪ BIỆT

Quân bộ phong hậu kế hoạch – CHƯƠNG 159, SUIL A RUIN [HY VỌNG TỪ ĐỐNG ĐỔ NÁT]

Quân bộ phong hậu kế hoạch – CHƯƠNG 160, CƯỚP PHÁP TRƯỜNG

Quân bộ phong hậu kế hoạch – CHƯƠNG 161, KỲ TÍCH TÁI HIỆN

Quân bộ phong hậu kế hoạch – CHƯƠNG 162, LAO TỚI CHIẾN TRƯỜNG

Quân bộ phong hậu kế hoạch – CHƯƠNG 163, HƯỚNG TỚI TƯƠNG LAI

CHƯA CÓ BÌNH LUẬN

TRẢ LỜI