Thị tẩm mỹ lang

0
96

Tác giả:Chuế Mộng

Edit: uyuhakuso

Văn án

Nô bộc năm xưa ……..Vương gia hôm nay

Long Khiếu Thiên liếc mắt nhìn người thư sinh đang đứng phía dưới,gương mặt anh tuấn vẫn như năm xưa

“Ngươi nghe kỹ ,bắt đầu từ ngày mai ta muốn mỗi đêm ngươi đến chỗ ta thị tẩm,cho đến ta ngán mới thôi.Ta biết ngươi là người sĩ diện,cho nên thị tẩm xong ngươi có thể trở về Ninh phủ,làm người chồng tốt của thê tử ngươi,làm người cha tốt của con ngươi.”

Nói xong hắn đẩy ngã Ninh Đan Hi xuống đất, “xoẹt” xé nát áo hắn

Thần Hằng…ngươi không còn là Thần Hằng của ta!!Ngươi là ác ma

Đêm đầu hắn cho y uống xuân dược

Đêm thứ hai y nằm như xác chết mặc hắn giày vò thân thể

Đan Hi tim ta cũng bằng máu bằng thịt,ngươi đau chẳng lẽ ta không đau sao ???

Thị tẩm mỹ lang – CHƯƠNG 1

Thị tẩm mỹ lang – CHƯƠNG 2

Thị tẩm mỹ lang – CHƯƠNG 3

Thị tẩm mỹ lang – CHƯƠNG 4

Thị tẩm mỹ lang – CHƯƠNG 5

Thị tẩm mỹ lang – CHƯƠNG 6

Thị tẩm mỹ lang – CHƯƠNG 7

Thị tẩm mỹ lang – CHƯƠNG 8

Thị tẩm mỹ lang – CHƯƠNG 9

Thị tẩm mỹ lang – CHƯƠNG 10

Thị tẩm mỹ lang – CHƯƠNG 11

Thị tẩm mỹ lang – CHƯƠNG 12

Thị tẩm mỹ lang – CHƯƠNG 13

Thị tẩm mỹ lang – CHƯƠNG 14

Thị tẩm mỹ lang – CHƯƠNG 15

Thị tẩm mỹ lang – CHƯƠNG 17

Thị tẩm mỹ lang – CHƯƠNG 18

Thị tẩm mỹ lang – CHƯƠNG 19

Thị tẩm mỹ lang – CHƯƠNG 20

Thị tẩm mỹ lang – CHƯƠNG 21

Thị tẩm mỹ lang – CHƯƠNG 22

Thị tẩm mỹ lang – CHƯƠNG 23

Thị tẩm mỹ lang – CHƯƠNG 24

Thị tẩm mỹ lang – CHƯƠNG 25

Thị tẩm mỹ lang – CHƯƠNG 26

Thị tẩm mỹ lang – CHƯƠNG 27

Thị tẩm mỹ lang – CHƯƠNG 28

Thị tẩm mỹ lang – CHƯƠNG 29

Thị tẩm mỹ lang – CHƯƠNG 30:

Thị tẩm mỹ lang – CHƯƠNG 31

Thị tẩm mỹ lang – CHƯƠNG 32

Thị tẩm mỹ lang – CHƯƠNG 33

Thị tẩm mỹ lang – CHƯƠNG 34

Thị tẩm mỹ lang – CHƯƠNG 35

Thị tẩm mỹ lang – CHƯƠNG 36

Thị tẩm mỹ lang – CHƯƠNG 37

Thị tẩm mỹ lang – CHƯƠNG 38

Thị tẩm mỹ lang – CHƯƠNG 39

Thị tẩm mỹ lang – CHƯƠNG 40

Thị tẩm mỹ lang – CHƯƠNG 41

Thị tẩm mỹ lang – CHƯƠNG 42

Thị tẩm mỹ lang – CHƯƠNG 43: KẾT THÚC 1

Thị tẩm mỹ lang – CHƯƠNG 44: KẾT THÚC 2 – PHIÊN BẢN HE

Thị tẩm mỹ lang – CHƯƠNG 45

Thị tẩm mỹ lang – CHƯƠNG 46

SHARE
Previous articleThị tẩm mỹ lang - CHƯƠNG 46
Next articleThị vệ sinh bánh bao - CHƯƠNG 1 ẢNH THẬP THẤT

CHƯA CÓ BÌNH LUẬN

TRẢ LỜI