Thú giới trà chủ

0
52

Tác giả: Lão Bối

Thể loại: NP, thú nhân, tương lai, tùy thân không gian, chủng điền văn, cơ giáp, sinh tử

Nhân vật chính: Đường Vũ, Ares Hardman (Hổ tộc), Courson Garfield (Lang tộc), Carl Quentin (Hùng tộc)

Edit: mewmew

 

Văn án

Đường Vũ – phẩm trà sư (người bình luận về trà) cao cấp có tùy thân không gian chứa đủ loại trà, bởi vì một lần tuột huyết áp nghiêm trọng mà  xuyên qua tới thế giới thú nhân tương lai.

Thú nhân giống cái ở đây có thể dùng ma nguyên lực ngưng tụ ma thực trao lại cho giống đực thú nhân để tăng sức mạnh, mà loại ma thực này  lại là “trà” của trái đất.  Giống cái có thể ngưng tụ ra “trà” cao cấp được giống đực theo đuổi cuồng nhiệt.

Mà Đường Vũ sống lại trên thân thể của một giống cái gần như không có ma nguyên lực bị mọi người chán ghét. Ở thế giới thú nhân tôn vinh trà, Đường Vũ không chỉ đạt được vinh quang cùng kính trọng mà còn thu hoạch được một con dã thú làm vợ.

 

Thú giới trà chủ – CHƯƠNG 1: THÚ GIỚI TƯƠNG LAI

Thú giới trà chủ – CHƯƠNG 2: TẤT CẢ ĐỀU LÀ TRÀ

Thú giới trà chủ – CHƯƠNG 3: RA TAY GIÁO HUẤN 

Thú giới trà chủ – CHƯƠNG 4 : HÙNG TỘC CARL

Thú giới trà chủ – CHƯƠNG 5 : TRẬN ĐẤU MA THỰC

Thú giới trà chủ – CHƯƠNG 6 :  LAN HƯƠNG ĐAN TUNG *

Thú giới trà chủ – CHƯƠNG 7: BẢY CHỖ LỖI

Thú giới trà chủ – CHƯƠNG 8: KHIÊU CHIẾN QUYỀN UY

Thú giới trà chủ – CHƯƠNG 9: CÓ GẤU THƯỜNG LUI TỚI

Thú giới trà chủ – CHƯƠNG 10: TIẾT HỌC MA THỰC

Thú giới trà chủ – CHƯƠNG 11: THÚY BÁCH TƯƠI ĐẸP (????)

Thú giới trà chủ – CHƯƠNG 12: HỔ TỘC MẶT LẠNH

Thú giới trà chủ – CHƯƠNG 13: BÁNH QUY BỘT TRÀ (MATCHA)

Thú giới trà chủ – CHƯƠNG 14: PHẦN TỬ HIẾU CHIẾN

Thú giới trà chủ – CHƯƠNG 15: THÚ NHÂN MẤT NGỦ

Thú giới trà chủ – CHƯƠNG 16: QUỐC BẢO CỦA NAM PHI

Thú giới trà chủ – CHƯƠNG 17: KHẾ ƯỚC HỔ TỘC

Thú giới trà chủ – CHƯƠNG 18: GIỐNG CÁI LARRY

Thú giới trà chủ – CHƯƠNG 19: TRUNG ÚY LANG TỘC

Thú giới trà chủ – CHƯƠNG 20: NẠN NHÂN CỦA VỤ LỪA ĐẢO

Thú giới trà chủ – CHƯƠNG 21: NƯỚC TRÀ CỨU NGƯỜI

Thú giới trà chủ – CHƯƠNG 22: NHIỆM VỤ CỦA ĐƯỜNG VŨ

Thú giới trà chủ – CHƯƠNG 23: TRANH CHẤP ĐẶT TÊN

Thú giới trà chủ – CHƯƠNG 24: NGƯỜI ĐẾN NGƯỜI ĐI

Thú giới trà chủ – CHƯƠNG 25: TINH THẦN LỰC

Thú giới trà chủ – CHƯƠNG 26: ĐỒ ĂN NGON LÀM TỪ MA THỰC

Thú giới trà chủ – CHƯƠNG 27: NGUY HIỂM TỚI

Thú giới trà chủ – CHƯƠNG 28: HÁI TRÀ BẮT BƯỚM*

Thú giới trà chủ – CHƯƠNG 29: HÙNG TỘC KHẾ ƯỚC

Thú giới trà chủ – CHƯƠNG 30: TRẤN NHỎ DIRK

Thú giới trà chủ – CHƯƠNG 31: TRÀ RANG NGON

Thú giới trà chủ – CHƯƠNG 32: NGUY CƠ THÚ NHÂN

Thú giới trà chủ – CHƯƠNG 33: HỌ ĐAN TUNG

Thú giới trà chủ – CHƯƠNG 34 : HẾT SỨC CĂNG THẲNG

Thú giới trà chủ – CHƯƠNG 35: TRÊN ĐẤU TRƯỜNG

Thú giới trà chủ – CHƯƠNG 36: NGƯNG KẾT MA THỰC

Thú giới trà chủ – CHƯƠNG 37: DỰ TIỆC

Thú giới trà chủ – CHƯƠNG 38: ĐẠI SƯ TÓC TRẮNG

Thú giới trà chủ – CHƯƠNG 39: COURSON RA TAY

Thú giới trà chủ – CHƯƠNG 40: HỮU TÌNH NÊN LÀM TỔN THƯƠNG

Thú giới trà chủ – CHƯƠNG 41: HỘI NGHỊ TUYÊN BỐ

Thú giới trà chủ – CHƯƠNG 42: SỰ TRANH CHẤP CỦA CÁC THẾ LỰC

Thú giới trà chủ – CHƯƠNG 43: UỐNG TRÀ ĐẠO

Thú giới trà chủ – CHƯƠNG 44: GÂY KINH NGẠC KHẮP CHỐN

Thú giới trà chủ – CHƯƠNG 45 : PHƯƠNG PHÁP THẦN KỲ

Thú giới trà chủ – CHƯƠNG 46: CHIẾN TRANH TINH TẾ

Thú giới trà chủ – CHƯƠNG 47: NHÂN VIÊN Y TẾ

Thú giới trà chủ – CHƯƠNG 48: CỨU HỘ TRÊN CHIẾN TRƯỜNG

Thú giới trà chủ – CHƯƠNG 49: VE SẦU

Thú giới trà chủ – CHƯƠNG 50 : CLO CYHALOTHRIN (THUỐC DIỆT CÔN TRÙNG GỐC CLO)

Thú giới trà chủ – CHƯƠNG 51: ĐÂY LÀ YÊU SAO?

Thú giới trà chủ – CHƯƠNG 52: QUYẾT CHIẾN CÙNG TRÙNG TỘC

Thú giới trà chủ – CHƯƠNG 53: CÔN TRÙNG CÓ HẠI CHẾT HẾT

Thú giới trà chủ – CHƯƠNG 55: BẮT SỐNG TRÙNG VƯƠNG

Thú giới trà chủ – CHƯƠNG 56: TRÙNG VƯƠNG MẬP Ú

Thú giới trà chủ – CHƯƠNG 57: BỒI DƯỠNG THẾ LỰC

Thú giới trà chủ – CHƯƠNG 58: CÔNG BẰNG

Thú giới trà chủ – CHƯƠNG 59: ÁM TOÁN ÂM HIỂM

Thú giới trà chủ – CHƯƠNG 60: ĐƯỜNG VŨ NỔI BÃO

Thú giới trà chủ – CHƯƠNG 61: NÉM ĐÁ TRÚNG CHÂN

Thú giới trà chủ – CHƯƠNG 62: CÔNG KHAI THÂN PHẬN

Thú giới trà chủ – CHƯƠNG 63: THẦN THÚ CHÚC PHÚC

Thú giới trà chủ – CHƯƠNG 64: CƠ TÌNH BẮN RA BỐN PHÍA  (H NHẸ NHA PÀ KON)

Thú giới trà chủ – CHƯƠNG 65: CON GẤU TRỞ VỀ

Thú giới trà chủ – CHƯƠNG 66: KHAO THẰNG NHÓC GẤU

Thú giới trà chủ – CHƯƠNG 67: ĐỒ ĂN NGON ĐỘT KÍCH

Thú giới trà chủ – CHƯƠNG 68: CHUẨN BỊ XUẤT PHÁT

Thú giới trà chủ – CHƯƠNG 69: TRÙNG TỘC NGÀI

Thú giới trà chủ – CHƯƠNG 70: LẺN VÀO TRÙNG TỘC

Thú giới trà chủ – CHƯƠNG 71: THIÊU THÂN LAO ĐẦU VÀO LỬA

Thú giới trà chủ – CHƯƠNG 72: XÚC ĐỘNG KHẮP NƠI

Thú giới trà chủ – CHƯƠNG 73: QUYỂN TRÀ KINH BỊ THIẾU

Thú giới trà chủ – CHƯƠNG 74: NHÀ GỖ QUỶ DỊ

Thú giới trà chủ – CHƯƠNG 75: NGUYÊN LIỆU LÀM TRÀ CỤ

Thú giới trà chủ – CHƯƠNG 76: THÀNH LẬP HỢP TÁC

Thú giới trà chủ – CHƯƠNG 77: CHẾ BIẾN LÁ TRÀ

Thú giới trà chủ – CHƯƠNG 78: ĐIỀU CHỈNH THẾ LỰC

Thú giới trà chủ – CHƯƠNG 79: ĐƯỜNG VŨ MANG THAI

Thú giới trà chủ – CHƯƠNG 80: TRÒ CHƠI BÍ CẢNH

Thú giới trà chủ – CHƯƠNG 81: GIA TỘC LAUREN

Thú giới trà chủ – CHƯƠNG 82: HÀNG NGÀY CỦA DỰNG PHU

Thú giới trà chủ – CHƯƠNG 83: CHIA SẺ BÍ MẬT

Thú giới trà chủ – CHƯƠNG 84: TINH CẦU XA XÔI

Thú giới trà chủ – CHƯƠNG 85: BÌNH TĨNH CHỜ ĐỢI

Thú giới trà chủ – CHƯƠNG 86: SINH CON

Thú giới trà chủ – CHƯƠNG 87: BA BABY

Thú giới trà chủ – CHƯƠNG 88: CHÌA KHÓA BÍ CẢNH

Thú giới trà chủ – CHƯƠNG 89: ĐA PHƯƠNG TẬP TRUNG

Thú giới trà chủ – CHƯƠNG 90: BÍ CẢNH MỞ RA

Thú giới trà chủ – CHƯƠNG 91: ĐI VÀO ĐỊA CẦU

Thú giới trà chủ – CHƯƠNG 92: THÂN THẾ CỦA ĐƯỜNG VŨ

Thú giới trà chủ – CHƯƠNG 93: TÂM MA LỤC VŨ

Thú giới trà chủ – CHƯƠNG 94: CHIẾN ĐẤU TRONG BÍ CẢNH

Thú giới trà chủ – CHƯƠNG 95: TRÙNG VƯƠNG UY VŨ

Thú giới trà chủ – CHƯƠNG 96: VƯỜN TRÀ BIẾN DỊ

Thú giới trà chủ – CHƯƠNG 97: ĐI QUA KHU VỰC KHÁC

Thú giới trà chủ – CHƯƠNG 98: BÁT QUÁI TRẬN

Thú giới trà chủ – CHƯƠNG 99: QUYẾT ĐẤU CUỐI CÙNG

Thú giới trà chủ – CHƯƠNG 100: LUYỆN HỒN TRA TẤN

Thú giới trà chủ – CHƯƠNG 101: CẢ NHÀ RA TRẬN

Thú giới trà chủ – CHƯƠNG 102: MỘT LẦN NỮA GIÀNH ĐƯỢC THẦN VỊ

Thú giới trà chủ – CHƯƠNG 104: TIỆC TRÀ LẦN ĐẦU TIÊN 1

Thú giới trà chủ – CHƯƠNG 105: TIỆC TRÀ LẦN ĐẦU TIÊN 2

Thú giới trà chủ – CHƯƠNG 106: CHƠI MẠT CHƯỢC 1

Thú giới trà chủ – CHƯƠNG 107:  CHƠI MẠT CHƯỢC 2

Thú giới trà chủ – CHƯƠNG 108: BỊ LỪA BÁN 1

Thú giới trà chủ – CHƯƠNG 109: BỊ LỪA BÁN 2

Thú giới trà chủ – CHƯƠNG 110: DU LỊCH VỊ DIỆN 1

Thú giới trà chủ – CHƯƠNG 111: DU LỊCH VỊ DIỆN 2

Thú giới trà chủ – CHƯƠNG 112:  NỖI LÒNG KHÓ GIÃI BÀY CỦA BÁO TỬ

Thú giới trà chủ – CHƯƠNG 113:  KẺ QUẤY RỐI Ở TRÊN ĐOÀN TÀU

Thú giới trà chủ – CHƯƠNG 114: MẬP MẠP BỎ NHÀ ĐI 1

Thú giới trà chủ – CHƯƠNG 115: MẬP MẠP BỎ NHÀ ĐI 2

Thú giới trà chủ – CHƯƠNG 116: BỊ BẮT CÓC Ở CUỐI ĐƯỜNG

Thú giới trà chủ – CHƯƠNG 117: HÙNG THỤ (GẤU THỤ) PHẤN HỒNG

Thú giới trà chủ – CHƯƠNG 118: THÚ TỘC DỊ GIỚI 1

Thú giới trà chủ – CHƯƠNG 119: THÚ TỘC DỊ GIỚI 2

SHARE
Previous articleThú giới trà chủ - CHƯƠNG 119: THÚ TỘC DỊ GIỚI 2
Next articleThư ký vạn năng - CHƯƠNG 1

CHƯA CÓ BÌNH LUẬN

TRẢ LỜI