[Thánh quốc thần thú hệ liệt] – Bộ 4 – Thần hồn điên đảo

0
27

– Thánh quốc thần thú hệ liệt –

Tác giả: Mê Dương

Editor: Hoàng Tịch Vân

Thể loại: Đam mỹ hiện đại, nhất thụ nhất công, HE.

Thánh quốc thần thú hệ liệt

  • 01 – Ái đích báo báo + Cấp ngã báo báo
  • 02 – Hồ ly hồ đồ
  • 03 – Xà ngã kỵ thùy
  • 04 – Thú tính đại phát chi thần hồn điên đảo

– Văn án –

*v*

Trải qua luân hồi một nghìn năm, Thánh sứ của Cao Già thánh quốc cuối cùng cũng đã chờ đợi được đến ngày Tham Thiên Đại thần thức tỉnh, nhưng kết quả… Ôi mẹ ơi! Đại thần lòng dạ từ bi, vì cứu thế mà hy sinh thân mình sao lại biến thành một tên đê tiện hạ lưu siêu cấp vô địch đại sắc lang?!

Ta van ngươi a! Tham Thiên Đại thần, người kia là Thánh sứ mà thánh thần không thể xâm phạm của chúng ta a, ngươi ngươi ngươi sao lại có thể làm chuyện như thế với hắn được?!

Có ai không cứu với! Thánh sứ đại nhân, dù hắn ta có là Đại thần, ngươi ngươi ngươi ~~ cũng đừng có cung phụng mù quáng vậy a~

Thú tính đại phát chi thần hồn điên đảo –Tiết tử

Thú tính đại phát chi thần hồn điên đảo – CHƯƠNG 1

Thú tính đại phát chi thần hồn điên đảo – CHƯƠNG 2

Thú tính đại phát chi thần hồn điên đảo – CHƯƠNG 3

Thú tính đại phát chi thần hồn điên đảo – CHƯƠNG 4

Thú tính đại phát chi thần hồn điên đảo – CHƯƠNG 5

SHARE
Previous articleThú tính đại phát chi thần hồn điên đảo - CHƯƠNG 5
Next articleThú tính đại phát - CHƯƠNG 1

CHƯA CÓ BÌNH LUẬN

TRẢ LỜI