Tình động

0
31

Tình Động

Tác giả: Khốn ỷ nguy lâu

Edit: Ajisai-chan

Nhân vật: thụ sủng công, phúc hắc thụ (có lẽ là nhược công cường thụ, xét trên việc công yếu hơn thụ nhiều ^^, công ở trên được hoàn toàn vì thụ nhường cho)

Lưu ý: tất cả những truyện trong đây đều chưa xin phép tác giả, edit thuần túy vì tình yêu cá nhân, nếu một ngày nào đó tác giả vào thấy thì xin báo cho mình một tiếng, đồng ý cho phép mình edit thì xin vạn phần cảm ơn, nếu tác giả không cho phép, mình sẽ delete sạch, không post bài nữa, để cá nhân tự sướng một mình

MỤC LỤC

Tình động – TÌNH ĐỘNG – TIẾT TỬ

Tình động – TÌNH ĐỘNG – CHƯƠNG 1

Tình động – TÌNH ĐỘNG – CHƯƠNG 2

Tình động – TÌNH ĐỘNG – CHƯƠNG 3

Tình động – TÌNH ĐỘNG – CHƯƠNG 4

Tình động – TÌNH ĐỘNG – CHƯƠNG 5

Tình động – TÌNH ĐỘNG – CHƯƠNG 6

Tình động – TÌNH ĐỘNG – CHƯƠNG 7

Tình động – TÌNH ĐỘNG – CHƯƠNG 8

Tình động – TÌNH ĐỘNG – CHƯƠNG 9

Tình động – TÌNH ĐỘNG – CHƯƠNG 10

Tình động – TÌNH ĐỘNG – CHƯƠNG 11

Tình động – TÌNH ĐỘNG – CHƯƠNG 12

Tình động – TÌNH ĐỘNG – CHƯƠNG 13

Tình động – TÌNH ĐỘNG – ĐỆ THẬP TỨ CHƯƠNG

Tình động – TÌNH ĐỘNG – ĐỆ THẬP NGŨ CHƯƠNG

Tình động – TÌNH ĐỘNG – ĐỆ THẬP LỤC CHƯƠNG

Tình động – TÌNH ĐỘNG – ĐỆ THẬP THẤT CHƯƠNG

Tình động – TÌNH ĐỘNG – ĐỆ THẬP BÁT CHƯƠNG

Tình động – TÌNH ĐỘNG – ĐỆ THẬP CỬU CHƯƠNG

Tình động – TÌNH ĐỘNG – ĐỆ NHỊ THẬP CHƯƠNG

Tình động – TÌNH ĐỘNG – ĐỆ NHỊ THẬP NHẤT CHƯƠNG

Tình động – TÌNH ĐỘNG – ĐỆ NHỊ THẬP NHỊ CHƯƠNG

Tình động – TÌNH ĐỘNG – ĐỆ NHỊ THẬP TAM CHƯƠNG

Tình động – TÌNH ĐỘNG – ĐỆ NHỊ THẬP TỨ CHƯƠNG

Tình động – TÌNH ĐỘNG – ĐỆ NHỊ THẬP NGŨ CHƯƠNG

Tình động – TÌNH ĐỘNG – ĐỆ NHỊ THẬP LỤC CHƯƠNG

Tình động – TÌNH ĐỘNG – ĐỆ NHỊ THẬP THẤT CHƯƠNG

Tình động – TÌNH ĐỘNG – ĐỆ NHỊ THẬP BÁT CHƯƠNG

Tình động – TÌNH ĐỘNG – ĐỆ NHỊ THẬP CỬU CHƯƠNG

Tình động – TÌNH ĐỘNG – ĐỆ TAM THẬP CHƯƠNG

Tình động – TÌNH ĐỘNG – ĐỆ TAM THẬP NHẤT CHƯƠNG

CHƯA CÓ BÌNH LUẬN

TRẢ LỜI