Trọng sinh chi mang vợ về nhà chơi

0
60

Trọng sinh chi quải cá nam tức hồi gia ngoạn

Trọng sinh chi mang vợ về nhà chơi

Tác giả : Mạch Thượng Cúc Khai { tên thật nhá , ếu phải troll }

Thể loại: Trọng sinh , dị năng, trúc mã, phúc hắc công X ngạo kiều thụ, HE

Editor : Kou

Dịch : QT

Tình trạng bản gốc : hoàn

Văn án :

Theo mạt thế trọng sinh quay về quá khứ , gặp lại bạn tốt của mình, rồi sau đó bắt đầu dụ dỗ người bạn tốt.

“Nè, ai cho cậu đụng vào tay tôi?”

“Tôi là ông xã của cậu mà, sao không thể đụng vào tay cậu chứ?”

“Lông cậu mọc đủ dài không? Lông không dài thì không làm ông xã tôi được đâu.”

“Dài hay không cậu sờ thử chẳng phải là biết sao ?” Tưởng Chấn Vũ cười xấu xa cầm tay Dịch Tiểu Lâu đụng vào đũng quần mình. Dịch Tiểu Lâu nhíu mày, mở rộng ngón tay sờ loạn một cái, hèn mọn nói:

“Cách quần không sờ được lông gì hết, sao biết được nó dài hay không? Nhưng mà ngược lại biết được cái đó của cậu chỉ như cây tăm, chả có lực sát thương gì sất.”

Lời tác giả : Tuy nói là truyện tương lai nhưng trên cơ bản dùng tình cảm viết là chính. Nếu muốn đọc gây cấn, muốn đọc âm mưu, chiến tranh …trong này đều không có. Mong mọi người chú ý. Cầu mọi người giơ cao đánh khẽ, vô cùng cảm kích * đâm một phát *

P/s :  văn án ba trấm v~~~ cả công lẫn thụ , toàn lông với lá -_-llll

MỤC LỤC

Trọng sinh chi mang vợ về nhà chơi – TSCMVVNC- CHƯƠNG 1

Trọng sinh chi mang vợ về nhà chơi – TSCMVVNC_CHƯƠNG 2

Trọng sinh chi mang vợ về nhà chơi – TSCMVVNC_CHƯƠNG 3

Trọng sinh chi mang vợ về nhà chơi – TSCMVVNC_CHƯƠNG 4

Trọng sinh chi mang vợ về nhà chơi – TSCMVVNC_CHƯƠNG 5

Trọng sinh chi mang vợ về nhà chơi – TSCMVVNC_CHƯƠNG 6

Trọng sinh chi mang vợ về nhà chơi – TSCMVVNC_CHƯƠNG 7

Trọng sinh chi mang vợ về nhà chơi – TSCMVVNC_CHƯƠNG 8

Trọng sinh chi mang vợ về nhà chơi – TSCMVVNC_CHƯƠNG 9

Trọng sinh chi mang vợ về nhà chơi – TSCMVVNC_CHƯƠNG 10

Trọng sinh chi mang vợ về nhà chơi – TSCMVVNC_CHƯƠNG 11

Trọng sinh chi mang vợ về nhà chơi – TSCMVVNC_CHƯƠNG 12

Trọng sinh chi mang vợ về nhà chơi – TSCMVVNC_CHƯƠNG 13

Trọng sinh chi mang vợ về nhà chơi – TSCMVVNC_CHƯƠNG 14

Trọng sinh chi mang vợ về nhà chơi – TSCMVVNC_CHƯƠNG 15

Trọng sinh chi mang vợ về nhà chơi – TSCMVVNC_CHƯƠNG 16

Trọng sinh chi mang vợ về nhà chơi – TSCMVVNC_CHƯƠNG 17

Trọng sinh chi mang vợ về nhà chơi – TSCMVVNC_CHƯƠNG 18

Trọng sinh chi mang vợ về nhà chơi – TSCMVVNC_CHƯƠNG 19

Trọng sinh chi mang vợ về nhà chơi – TSCMVVNC_CHƯƠNG 20

Trọng sinh chi mang vợ về nhà chơi – TSCMVVNC_CHƯƠNG 21

Trọng sinh chi mang vợ về nhà chơi – TSCMVVNC_CHƯƠNG 22

Trọng sinh chi mang vợ về nhà chơi – TSCMVVNC_CHƯƠNG 23

Trọng sinh chi mang vợ về nhà chơi – TSCMVVNC_CHƯƠNG 24

Trọng sinh chi mang vợ về nhà chơi – TSCMVVNC_CHƯƠNG 25

Trọng sinh chi mang vợ về nhà chơi – TSCMVVNC_CHƯƠNG 26

Trọng sinh chi mang vợ về nhà chơi – TSCMVVNC_CHƯƠNG 27

Trọng sinh chi mang vợ về nhà chơi – TSCMVVNC_CHƯƠNG 28

Trọng sinh chi mang vợ về nhà chơi – TSCMVVNC_CHUONG 29

Trọng sinh chi mang vợ về nhà chơi – TSCMVVNC_CHƯƠNG 30

Trọng sinh chi mang vợ về nhà chơi – TSCMVVNC_CHƯƠNG 31

Trọng sinh chi mang vợ về nhà chơi – TSCMVVNC_CHƯƠNG 32

Trọng sinh chi mang vợ về nhà chơi – TSCMVVNC_CHƯƠNG 33

Trọng sinh chi mang vợ về nhà chơi – TSCMVVNC_CHƯƠNG 34

Trọng sinh chi mang vợ về nhà chơi – TSCMVVNC_CHƯƠNG 35

Trọng sinh chi mang vợ về nhà chơi – TSCMVVNC_CHƯƠNG 36+37

Trọng sinh chi mang vợ về nhà chơi – TSCMVVNC_CHƯƠNG 38

Trọng sinh chi mang vợ về nhà chơi – TSCMVVNC_CHƯƠNG 39

Trọng sinh chi mang vợ về nhà chơi – TSCMVVNC_CHƯƠNG 40

Trọng sinh chi mang vợ về nhà chơi – TSCMVVNC_CHƯƠNG 41

Trọng sinh chi mang vợ về nhà chơi – TSCMVVNC_CHUONG 42

Trọng sinh chi mang vợ về nhà chơi – TSCMVVNC_CHƯƠNG 43

Trọng sinh chi mang vợ về nhà chơi – TSCMVVNC_CHƯƠNG 44

Trọng sinh chi mang vợ về nhà chơi – TSCMVVNC_CHƯƠNG 45

Trọng sinh chi mang vợ về nhà chơi – TSCMVVNC_VĨ THANH

CHƯA CÓ BÌNH LUẬN

TRẢ LỜI