Nam thần anh không thể nhìn nhầm

0
41

Nam thn anh không th nhìn nhm

Tác giả: Trì Thụy

Thể loại: Võng phối, điềm văn.

Diễn viên: Tưởng Thập (Thập Tịch), Lạc Dĩ Thần (Lạc Thành)

Phối hợp diễn: thành viên xã đoàn Thích kịch truyền thanh

Cái khác: Trì Thụy, nam thần anh không thể nhìn nhầm, võng phối, đam mỹ

Số chương: 6

Editor: Lâm Mộc Miên

Tiểu kịch trường

Thập Tịch: Sao trước đây anh lại thích em? Em thích kéo âm, kéo thật lâu >. <

Lạc Thành: Nhìn lầm =. =

Thập Tịch: (ノへ ̄, ) không để ý tới anh! Đã biết anh không yêu thích em! Vậy sao anh còn muốn cùng với em!

Lạc Thành: … vừa ý XD

Thập Tịch: o(*////▽////*)q

Nam thần anh không thể nhìn nhầm – CHƯƠNG 1

Nam thần anh không thể nhìn nhầm – CHƯƠNG 2

Nam thần anh không thể nhìn nhầm – CHƯƠNG 3

Nam thần anh không thể nhìn nhầm – CHƯƠNG 4

Nam thần anh không thể nhìn nhầm – CHƯƠNG 5

Nam thần anh không thể nhìn nhầm – CHƯƠNG 6

SHARE
Previous articleNam thần anh không thể nhìn nhầm - CHƯƠNG 6
Next articleNguyên nhược ngữ - CHƯƠNG 1-2

CHƯA CÓ BÌNH LUẬN

TRẢ LỜI