Bỉ Ngạn – Huyết Nguyệt Ly Hồn

0
28

Bỉ Ngạn – Huyết Nguyệt Ly Hồn

Thể loại: Đam Mỹ, xuyên không, phụ tử, cung đình, huyền huyễn…HE

Dịch: Quick translator

Biên tập: Khuynh Nguyệt

Văn án:

Mạn châu sa hoa dưới ánh trăng

Lộ ra bất tường

Thân thể bị tiên huyết nhiễm đỏ

Dưới ánh trăng xinh đẹp

Ta là hoa bị nguyền rủa

Ác ma chi hoa

Nở bên đường đi đến địa ngục

Hồi ức ưu thương này

Nhớ lại ba

Ngươi đã từng có thống khổ cỡ nào

Quên ba

Ngươi chính mình quá sung sướng

Không có gì là vui vẻ

Chỉ có thống khổ

Mắt đồng giữa dòng tiếp theo giọt lệ

Sát na phương hoa

Y bào hoa mỹ

Nhẹ nhàng xoay người

Âm thầm xinh đẹp…

 

Bỉ Ngạn Huyết Nguyệt Ly Hồn – CHƯƠNG 1

Bỉ Ngạn Huyết Nguyệt Ly Hồn – CHƯƠNG 2

Bỉ Ngạn Huyết Nguyệt Ly Hồn – CHƯƠNG 3

Bỉ Ngạn Huyết Nguyệt Ly Hồn – CHƯƠNG 4

Bỉ Ngạn Huyết Nguyệt Ly Hồn – CHƯƠNG 5

Bỉ Ngạn Huyết Nguyệt Ly Hồn – CHƯƠNG 6

Bỉ Ngạn Huyết Nguyệt Ly Hồn – CHƯƠNG 7

Bỉ Ngạn Huyết Nguyệt Ly Hồn – CHƯƠNG 8

Bỉ Ngạn Huyết Nguyệt Ly Hồn – CHƯƠNG 9

Bỉ Ngạn Huyết Nguyệt Ly Hồn – CHƯƠNG 10

Bỉ Ngạn Huyết Nguyệt Ly Hồn – CHƯƠNG 11

Bỉ Ngạn Huyết Nguyệt Ly Hồn – CHƯƠNG 12

Bỉ Ngạn Huyết Nguyệt Ly Hồn – CHƯƠNG 13

Bỉ Ngạn Huyết Nguyệt Ly Hồn – CHƯƠNG 14

Bỉ Ngạn Huyết Nguyệt Ly Hồn – CHƯƠNG 15

Bỉ Ngạn Huyết Nguyệt Ly Hồn – CHƯƠNG 16

Bỉ Ngạn Huyết Nguyệt Ly Hồn – CHƯƠNG 17

Bỉ Ngạn Huyết Nguyệt Ly Hồn – CHƯƠNG 18

Bỉ Ngạn Huyết Nguyệt Ly Hồn – CHƯƠNG 19

Bỉ Ngạn Huyết Nguyệt Ly Hồn – CHƯƠNG 20

Bỉ Ngạn Huyết Nguyệt Ly Hồn – CHƯƠNG 21

Bỉ Ngạn Huyết Nguyệt Ly Hồn – CHƯƠNG 22

Bỉ Ngạn Huyết Nguyệt Ly Hồn – CHƯƠNG 23

Bỉ Ngạn Huyết Nguyệt Ly Hồn – CHƯƠNG 24

Bỉ Ngạn Huyết Nguyệt Ly Hồn – CHƯƠNG 25

Bỉ Ngạn Huyết Nguyệt Ly Hồn – CHƯƠNG 26

Bỉ Ngạn Huyết Nguyệt Ly Hồn – CHƯƠNG 27

Bỉ Ngạn Huyết Nguyệt Ly Hồn – CHƯƠNG 28

Bỉ Ngạn Huyết Nguyệt Ly Hồn – CHƯƠNG 29

Bỉ Ngạn Huyết Nguyệt Ly Hồn – CHƯƠNG 30

Bỉ Ngạn Huyết Nguyệt Ly Hồn – CHƯƠNG 31

Bỉ Ngạn Huyết Nguyệt Ly Hồn – CHƯƠNG 32

Bỉ Ngạn Huyết Nguyệt Ly Hồn – CHƯƠNG 33

Bỉ Ngạn Huyết Nguyệt Ly Hồn – CHƯƠNG 34

Bỉ Ngạn Huyết Nguyệt Ly Hồn – CHƯƠNG 35

Bỉ Ngạn Huyết Nguyệt Ly Hồn – CHƯƠNG 36

Bỉ Ngạn Huyết Nguyệt Ly Hồn – CHƯƠNG 37

Bỉ Ngạn Huyết Nguyệt Ly Hồn – CHƯƠNG 38

Bỉ Ngạn Huyết Nguyệt Ly Hồn – CHƯƠNG 39

Bỉ Ngạn Huyết Nguyệt Ly Hồn – CHƯƠNG 40

Bỉ Ngạn Huyết Nguyệt Ly Hồn – CHƯƠNG 41

Bỉ Ngạn Huyết Nguyệt Ly Hồn – CHƯƠNG 42

Bỉ Ngạn Huyết Nguyệt Ly Hồn – CHƯƠNG 43

Bỉ Ngạn Huyết Nguyệt Ly Hồn – CHƯƠNG 44

Bỉ Ngạn Huyết Nguyệt Ly Hồn – CHƯƠNG 45

Bỉ Ngạn Huyết Nguyệt Ly Hồn – CHƯƠNG 46

Bỉ Ngạn Huyết Nguyệt Ly Hồn – CHƯƠNG 47

Bỉ Ngạn Huyết Nguyệt Ly Hồn – CHƯƠNG 48

Bỉ Ngạn Huyết Nguyệt Ly Hồn – CHƯƠNG 49

Bỉ Ngạn Huyết Nguyệt Ly Hồn – CHƯƠNG 50

Bỉ Ngạn Huyết Nguyệt Ly Hồn – CHƯƠNG 51

Bỉ Ngạn Huyết Nguyệt Ly Hồn – CHƯƠNG 52

Bỉ Ngạn Huyết Nguyệt Ly Hồn – CHƯƠNG 53

Bỉ Ngạn Huyết Nguyệt Ly Hồn – CHƯƠNG 54

Bỉ Ngạn Huyết Nguyệt Ly Hồn – CHƯƠNG 55

Bỉ Ngạn Huyết Nguyệt Ly Hồn – CHƯƠNG 56

Bỉ Ngạn Huyết Nguyệt Ly Hồn – CHƯƠNG 57

Bỉ Ngạn Huyết Nguyệt Ly Hồn – CHƯƠNG 58

Bỉ Ngạn Huyết Nguyệt Ly Hồn – CHƯƠNG 59

Bỉ Ngạn Huyết Nguyệt Ly Hồn – CHƯƠNG 60

Bỉ Ngạn Huyết Nguyệt Ly Hồn – CHƯƠNG 61

Bỉ Ngạn Huyết Nguyệt Ly Hồn – CHƯƠNG 62

Bỉ Ngạn Huyết Nguyệt Ly Hồn – CHƯƠNG 63 PN1

Bỉ Ngạn Huyết Nguyệt Ly Hồn – CHƯƠNG 64 PN2: PHIÊN NGOẠI PHỤ HOÀNG

CHƯA CÓ BÌNH LUẬN

TRẢ LỜI