[Cao gia phong vân hệ liệt] – Bộ 5 – Ác chủ đích mại thân khế

0
20

Cao gia phong vân hệ liệt – Lăng Báo Tư

  • 01 – Độc lang quân
  • 02 – Lãnh quân tình ái
  • 03 – Tái thế ngô ái khanh khanh
  • 04 – Phong lưu hoạ sư phúc diện sửu nam
  • 05 – Ác chủ đích mại thân khế
  • 06 – Siêu đại bài nam phó
  • 07 – Lạc nan tiểu tư
  • Ngoại truyện + Hậu truyện

Cao gia phong vân hệ liệt – Ác chủ đích mại thân khế

Tác giả : Lăng Báo Tư

Dịch : QT ca ca

Thể loại: Cổ trang, 1×1, HE.

Edit : Hắc Hầu lão bà bà

Beta: Hắc Miêu đại nhân, Lynn

 

Văn án:

Thật là tốt bụng mà không được báo đáp! Vì cứu một hài tử chết đuối, mà hắn suýt bán mạng cho thủy thần, Thật làm khó dễ lại cho y gặp một mĩ nam rắn rết vô cùng xinh đẹp, y liền bị hắn đá một cước, tiếp đó uy hiếp y phải ký vào kế ước bán thân trở thành (trai bao) đầy tớ thấp kém hầu hạ hắn?

Mạng của hắn là mượn, sở dĩ hắn theo lời chỉ dẫn đến đây tìm kiếm một nữa linh hồn sẵn sàng cho hắn, giúp hắn kéo dài tuổi thọ,. Không nghĩ là hắn chờ ở đây nửa năm, đợi đến lúc gặp một kẻ nam nhân thô lỗ vô lẽ, hiểu biết nông cạn! Đã vậy xú nam nhân kia còn dám nhục mạ hắn, hắn phải khiến y nếm mùi bị hạ sâu độc không được tự do…

Cao gia phong vân hệ liệt Ác chủ đích mại thân khế – CHƯƠNG 1

Cao gia phong vân hệ liệt Ác chủ đích mại thân khế – CHƯƠNG 2

Cao gia phong vân hệ liệt Ác chủ đích mại thân khế – CHƯƠNG 3

Cao gia phong vân hệ liệt Ác chủ đích mại thân khế – CHƯƠNG 4

Cao gia phong vân hệ liệt Ác chủ đích mại thân khế – CHƯƠNG 5

Cao gia phong vân hệ liệt Ác chủ đích mại thân khế – CHƯƠNG 6

Cao gia phong vân hệ liệt Ác chủ đích mại thân khế – CHƯƠNG 7

Cao gia phong vân hệ liệt Ác chủ đích mại thân khế – CHƯƠNG 8

Cao gia phong vân hệ liệt Ác chủ đích mại thân khế – CHƯƠNG 9

Cao gia phong vân hệ liệt Ác chủ đích mại thân khế – CHƯƠNG 10

CHƯA CÓ BÌNH LUẬN

TRẢ LỜI