[Thử Miêu đồng nhân] – Bỉ ngạn

0
60

[Thử Miêu] Bỉ ngạn

Tác giả: Cận Hoa Hi

Thể loại: Thử Miêu hiện đại, ân oán hình cảnh hắc bang, HE.

Tóm tắt:

Mối tình đầu của Triển Chiêu kết thúc bằng một phát súng. Bảy năm sau, một người có gương mặt giống hệt Bạch Ngọc Đường bước vào đời anh. Chuyện cũ ôn lại, bánh xe vận mệnh cũng tiếp tục xoay vần.

 

[Thử Miêu] Bỉ ngạn – CHƯƠNG 1 – “XIN CHÀO, TÔI LÀ BẠCH TRẠCH DIỄM.”

[Thử Miêu] Bỉ ngạn – CHƯƠNG 2 – “TA CẢ ĐỜI SẼ KHÔNG THẢ CẬU ĐI.”

[Thử Miêu] Bỉ ngạn – CHƯƠNG 3 – “Ở LẠI ĐI, Ở LẠI BÊN TÔI.”

[Thử Miêu] Bỉ ngạn – CHƯƠNG 4 – “THIẾU CẬU KHÔNG SỐNG NỔI.”

[Thử Miêu] Bỉ ngạn – CHƯƠNG 5 – “NẾU TÔI CHẾT, CẬU CÓ ĐAU LÒNG KHÔNG?”

[Thử Miêu] Bỉ ngạn – CHƯƠNG 6 – “BẠCH NGỌC ĐƯỜNG, NGƯỜI NÀY VÀ CẬU CHUNG DÒNG MÁU.”

[Thử Miêu] Bỉ ngạn – CHƯƠNG 7 – “TÔI… KHÔNG THỂ NÀO YÊU CẬU.”

[Thử Miêu] Bỉ ngạn – CHƯƠNG 8 – “NGỌC ĐƯỜNG, VÌ SAO LẠI YÊU TÔI?”

[Thử Miêu] Bỉ ngạn – CHƯƠNG 9 – “KHÔNG TRÂN TRỌNG KHOẢNH KHẮC NÀY LÀ CÓ TỘI.”

[Thử Miêu] Bỉ ngạn – CHƯƠNG 10 – “AI CŨNG CÓ LÚC PHẢI CHẾT. CHẾT KHI NHỚ VỀ QUÁ KHỨ LÀ KẾT THÚC THẬT SỰ CỦA CHÚNG TA.”

[Thử Miêu] Bỉ ngạn – CHƯƠNG 11 – “ĐÃ QUA BỂ THẲM KHÔN CÒN NƯỚC.”

[Thử Miêu] Bỉ ngạn – CHƯƠNG 12 – “TRẠCH DIỄM, CHÚNG TA ĐẾN THÀNH PHỐ A ĐI.”

[Thử Miêu] Bỉ ngạn – CHƯƠNG 13 – “THẾ GIỚI CÓ BIẾT BAO NGƯỜI NHẮM MẮT LÚC ĐẦU XANH. CHƯA KỊP ƯỚC HẸN TRĂM NĂM, THẬM CHÍ KHÔNG KỊP KHÓC LÊN THÀNH TIẾNG.”

[Thử Miêu] Bỉ ngạn – CHƯƠNG 14 PN1: “THẤT TÂM”

[Thử Miêu] Bỉ ngạn – CHƯƠNG 15 PN2: “CHỊ HỌ”

[Thử Miêu] Bỉ ngạn – CHƯƠNG 16 PN3: “TỔN THƯƠNG”

[Thử Miêu] Bỉ ngạn – CHƯƠNG 17 PN4: “HẠNH PHÚC”

CHƯA CÓ BÌNH LUẬN

TRẢ LỜI