[Ám dạ chi tộc] – Quyển 1 – Every Death is a Birth

0
24

Ám dạ chi tộc – Quyển 1 – Every Death is a Birth

Tên khác: Evil in the Darkness.

Tác giả: Eggy-hab.

Chuyển ngữ: QT, Google Translator.

Editor: Cao Ying.

Thể loại: Hiện đại, âu phòng huyền huyễn, huyết tộc, băng lãnh ngoại quốc công x Trung Quốc dụ thụ, công sủng thụ, HE.

Tình trạng bản gốc: Hoàn.

Tình trạng bản edit: Hoàn.

Văn án:

Quỷ hút máu, một sinh vật sống trong bóng đêm.Ta nghèo túng, bị đám người da trắng lẫn cả thế giới khinh thường, có lẽ đây là bóng tối mà ta luôn khao khát trong lòng.

Thế là, ta gặp hắn, ta tìm được hắn rồi, cùng hắn sa đọa vào bóng tối.Bắt đầu từ hôm nay, ta đã không còn là tên học sinh nghèo mạt rệp Phương Lăng nữa!Mà là một thành viên của huyết tộc!

Ám dạ chi tộc Quyển 1 Every Death is a Birth – CHƯƠNG 1: ENCOUNTER.

Ám dạ chi tộc Quyển 1 Every Death is a Birth – CHƯƠNG 2: EMBRACE.

Ám dạ chi tộc Quyển 1 Every Death is a Birth – CHƯƠNG 3: EDUCATION.

Ám dạ chi tộc Quyển 1 Every Death is a Birth – CHƯƠNG 4: EVERYDAY.

Ám dạ chi tộc Quyển 1 Every Death is a Birth – CHƯƠNG 5: ELYSIUM

Ám dạ chi tộc Quyển 1 Every Death is a Birth – CHƯƠNG 6: ENCHANTMENT.

Ám dạ chi tộc Quyển 1 Every Death is a Birth – CHƯƠNG 7: EX-LOVER.

Ám dạ chi tộc Quyển 1 Every Death is a Birth – CHƯƠNG 8: EXCLUSION.

Ám dạ chi tộc Quyển 1 Every Death is a Birth – CHƯƠNG 9: EVENTIDE.

Ám dạ chi tộc Quyển 1 Every Death is a Birth – CHƯƠNG 10: ENVOY.

Ám dạ chi tộc Quyển 1 Every Death is a Birth – CHƯƠNG 11: EVOCATOR.

Ám dạ chi tộc Quyển 1 Every Death is a Birth – CHƯƠNG 12: EVENT.

Ám dạ chi tộc Quyển 1 Every Death is a Birth – CHƯƠNG 13: EQUITY.

Ám dạ chi tộc Quyển 1 Every Death is a Birth – CHƯƠNG 14: EXCHANGE.

Ám dạ chi tộc Quyển 1 Every Death is a Birth – CHƯƠNG 15: EMPRISE.

Ám dạ chi tộc Quyển 1 Every Death is a Birth – CHƯƠNG 16: ESCAPE.

Ám dạ chi tộc Quyển 1 Every Death is a Birth – CHƯƠNG 17: ENGAGEMENT.

Ám dạ chi tộc Quyển 1 Every Death is a Birth – CHƯƠNG 18

Ám dạ chi tộc Quyển 1 Every Death is a Birth – CHƯƠNG 19: ENEMY.

Ám dạ chi tộc Quyển 1 Every Death is a Birth – CHƯƠNG 20: EDDY.

Ám dạ chi tộc Quyển 1 Every Death is a Birth – CHƯƠNG 21: EXERCISE.

Ám dạ chi tộc Quyển 1 Every Death is a Birth – CHƯƠNG 22: EMERGENCE.

Ám dạ chi tộc Quyển 1 Every Death is a Birth – CHƯƠNG 23: ENTRAPPED.

Ám dạ chi tộc Quyển 1 Every Death is a Birth – CHƯƠNG 24: ENSCONCED.

Ám dạ chi tộc Quyển 1 Every Death is a Birth – CHƯƠNG 25: EXPUNCTION.

Ám dạ chi tộc Quyển 1 Every Death is a Birth – CHƯƠNG 26: ESPIONAGE.

Ám dạ chi tộc Quyển 1 Every Death is a Birth – CHƯƠNG 27: EVE.

Ám dạ chi tộc Quyển 1 Every Death is a Birth – CHƯƠNG 28: ENTRANCE.

Ám dạ chi tộc Quyển 1 Every Death is a Birth – CHƯƠNG 29: ERUPTION.

Ám dạ chi tộc Quyển 1 Every Death is a Birth – CHƯƠNG 30: EXTERMINATION.

Ám dạ chi tộc Quyển 1 Every Death is a Birth – CHƯƠNG 31 PN1: ENTR’ACTE 1.5 – EYE-TOOTH.

CHƯA CÓ BÌNH LUẬN

TRẢ LỜI