Anh đào truyện

0
25

Anh đào truyện

Tác giả: Xạ Hương Oán Đậu

Thể loại: Cung đình, ngược luyến

Nguồn: Vnsharing

Dịch: QT ca ca

Edit: Gián

Số chương: 49 chương

Lời editor:

Đây là tác phẩm dựa trên những nhân vật có thật, nhưng cũng có những nhân vật rất mơ hồ.

Câu chuyện về Trịnh Anh Đào không nổi tiếng như các tích đoạn tụ, phân đào

Cho nên mình cảm thấy rất hứng thú, vì có cái gì đó bí ẩn

Tất cả những sự kiện chính đều giống trong lịch sử

Trừ với Thạch Hổ, chuyện tình của Anh Đào với những người khác chỉ là hư cấu.

Hãy đọc nó, như thể đọc sự thật về một giai đoạn lịch sử bi hùng đã bị cát bụi thời gian vùi lấp…

Anh đào truyện – CHƯƠNG 1

Anh đào truyện – CHƯƠNG 2

Anh đào truyện – CHƯƠNG 3

Anh đào truyện – CHƯƠNG 4

Anh đào truyện – CHƯƠNG 5

Anh đào truyện – CHƯƠNG 6

Anh đào truyện – CHƯƠNG 7

Anh đào truyện – CHƯƠNG 8

Anh đào truyện – CHƯƠNG 9

Anh đào truyện – CHƯƠNG 10

Anh đào truyện – CHƯƠNG 11

Anh đào truyện – CHƯƠNG 12

Anh đào truyện – CHƯƠNG 13

Anh đào truyện – CHƯƠNG 14

Anh đào truyện – CHƯƠNG 15

Anh đào truyện – CHƯƠNG 16

Anh đào truyện – CHƯƠNG 17

Anh đào truyện – CHƯƠNG 18

Anh đào truyện – CHƯƠNG 19

Anh đào truyện – CHƯƠNG 20

Anh đào truyện – CHƯƠNG 21

Anh đào truyện – CHƯƠNG 22

Anh đào truyện – CHƯƠNG 23

Anh đào truyện – CHƯƠNG 24

Anh đào truyện – CHƯƠNG 25

Anh đào truyện – CHƯƠNG 26

Anh đào truyện – CHƯƠNG 27

Anh đào truyện – CHƯƠNG 28

Anh đào truyện – CHƯƠNG 29

Anh đào truyện – CHƯƠNG 30

Anh đào truyện – CHƯƠNG 31

Anh đào truyện – CHƯƠNG 32

Anh đào truyện – CHƯƠNG 33

Anh đào truyện – CHƯƠNG 34

Anh đào truyện – CHƯƠNG 35

Anh đào truyện – CHƯƠNG 36

Anh đào truyện – CHƯƠNG 37

Anh đào truyện – CHƯƠNG 38

Anh đào truyện – CHƯƠNG 39

Anh đào truyện – CHƯƠNG 40

Anh đào truyện – CHƯƠNG 41

Anh đào truyện – CHƯƠNG 42

Anh đào truyện – CHƯƠNG 43

Anh đào truyện – CHƯƠNG 44

Anh đào truyện – CHƯƠNG 45

Anh đào truyện – CHƯƠNG 46

Anh đào truyện – CHƯƠNG 47

Anh đào truyện – CHƯƠNG 48

Anh đào truyện – CHƯƠNG 49

SHARE
Previous articleAnh đào truyện - CHƯƠNG 49
Next articleAnh em rể - CHƯƠNG 1. HOÀI NIỆM

CHƯA CÓ BÌNH LUẬN

TRẢ LỜI