Có một tên mặt than khép kín yêu em

0
27

Có một tên mặt than yêu em

<Hữu cá tự bế đích diện than ái nhĩ>

Tác giả:Hạ Vũ

Biên tập và Hiệu chỉnh : Hạ Tiểu Vũ

Nhân vật chính : Quý Lương Mạc – Mạnh Hạ

Thể loại : Hiện đại, tạc mao nhân viên thụ,

mặt than bị trở ngại giao tiếp tổng tài công

VĂN  ÁN 

Tra công ở bên ngoài. . ., đổi công là chuyện nhất định phải làm. . . Và cũng vì nguyên nhân đó, mà mặt than công xuất hiện, cuộc sống đầy thú vị của vị tổng tài bị chướng ngại giao tiếp và cậu nhân viên vừa mới thất tình chính thức bắt đầu. . .

Có một tên mặt than khép kín yêu em – CHƯƠNG 1

Có một tên mặt than khép kín yêu em – CHƯƠNG 2

Có một tên mặt than khép kín yêu em – CHƯƠNG 3

Có một tên mặt than khép kín yêu em – CHƯƠNG 4

Có một tên mặt than khép kín yêu em – CHƯƠNG 5

Có một tên mặt than khép kín yêu em – CHƯƠNG 6

Có một tên mặt than khép kín yêu em – CHƯƠNG 7

Có một tên mặt than khép kín yêu em – CHƯƠNG 8

Có một tên mặt than khép kín yêu em – CHƯƠNG 9

Có một tên mặt than khép kín yêu em – CHƯƠNG 10

Có một tên mặt than khép kín yêu em – CHƯƠNG 11

Có một tên mặt than khép kín yêu em – CHƯƠNG 12

Có một tên mặt than khép kín yêu em – CHƯƠNG 13

Có một tên mặt than khép kín yêu em – CHƯƠNG 14

Có một tên mặt than khép kín yêu em – CHƯƠNG 15

Có một tên mặt than khép kín yêu em – CHƯƠNG 16

Có một tên mặt than khép kín yêu em – CHƯƠNG 17

Có một tên mặt than khép kín yêu em – CHƯƠNG 18 PN1: COSPLAY

CHƯA CÓ BÌNH LUẬN

TRẢ LỜI