Hạ Dương chết vì vênh váo như thế nào

0
26

Hạ Dương chết vì vênh váo như thế nào [Hoàn]

Tác giả : U Hoàng Tử Lam.

Tên gốc : Hạ Dương thị chẩm dạng đắc sắc tử đích

Thể loại : Văn sủng, vui vẻ, ngốc manh dương quang nhị hóa trì độn thụ x phúc hắc điềm tĩnh tiêu sái công.

Độ dài : Khoảng 45 chương.

Edit : tÁo.

VĂN ÁN

Hạ Dương đi đào nhân sâm, nhân sâm đào không được, lại lượm phải một tên đàn ông.

Văn Nhân Minh Húc đi leo núi, núi leo không được, lại đụng trúng một tên móc túi.

Từ nay về sau, cuộc sống gà bay chó sủa của hai người cứ thế mà thăng hoa phát triển.

(Truyện có liên quan tới truyện ‘Bánh bao nhà ai’. Đây là câu chuyện về Hạ Dương và Văn Nhân Minh Húc, khổ mình hóng mãi, đọc xong mới phát hiện bạn Dê bé không chỉ hâm điên mà còn có trí nhớ siêu siêu ngắn hạn nữa -_-.

 

Hạ Dương chết vì vênh váo như thế nào – CHƯƠNG 1

Hạ Dương chết vì vênh váo như thế nào – CHƯƠNG 2

Hạ Dương chết vì vênh váo như thế nào – CHƯƠNG 3

Hạ Dương chết vì vênh váo như thế nào – CHƯƠNG 4

Hạ Dương chết vì vênh váo như thế nào – CHƯƠNG 5

Hạ Dương chết vì vênh váo như thế nào – CHƯƠNG 6

Hạ Dương chết vì vênh váo như thế nào – CHƯƠNG 7

Hạ Dương chết vì vênh váo như thế nào – CHƯƠNG 8

Hạ Dương chết vì vênh váo như thế nào – CHƯƠNG 9

Hạ Dương chết vì vênh váo như thế nào – CHƯƠNG 10

Hạ Dương chết vì vênh váo như thế nào – CHƯƠNG 11

Hạ Dương chết vì vênh váo như thế nào – CHƯƠNG 12

Hạ Dương chết vì vênh váo như thế nào – CHƯƠNG 13

Hạ Dương chết vì vênh váo như thế nào – CHƯƠNG 14

Hạ Dương chết vì vênh váo như thế nào – CHƯƠNG 15

Hạ Dương chết vì vênh váo như thế nào – CHƯƠNG 16

Hạ Dương chết vì vênh váo như thế nào – CHƯƠNG 17

Hạ Dương chết vì vênh váo như thế nào – CHƯƠNG 18

Hạ Dương chết vì vênh váo như thế nào – CHƯƠNG 19

Hạ Dương chết vì vênh váo như thế nào – CHƯƠNG 20

Hạ Dương chết vì vênh váo như thế nào – CHƯƠNG 21

Hạ Dương chết vì vênh váo như thế nào – CHƯƠNG 22

Hạ Dương chết vì vênh váo như thế nào – CHƯƠNG 23

Hạ Dương chết vì vênh váo như thế nào – CHƯƠNG 24

Hạ Dương chết vì vênh váo như thế nào – CHƯƠNG 25

Hạ Dương chết vì vênh váo như thế nào – CHƯƠNG 26

Hạ Dương chết vì vênh váo như thế nào – CHƯƠNG 27

Hạ Dương chết vì vênh váo như thế nào – CHƯƠNG 28

Hạ Dương chết vì vênh váo như thế nào – CHƯƠNG 29

Hạ Dương chết vì vênh váo như thế nào – CHƯƠNG 30

Hạ Dương chết vì vênh váo như thế nào – CHƯƠNG 31

Hạ Dương chết vì vênh váo như thế nào – CHƯƠNG 32

Hạ Dương chết vì vênh váo như thế nào – CHƯƠNG 33

Hạ Dương chết vì vênh váo như thế nào – CHƯƠNG 34

Hạ Dương chết vì vênh váo như thế nào – CHƯƠNG 35

Hạ Dương chết vì vênh váo như thế nào – CHƯƠNG 36

Hạ Dương chết vì vênh váo như thế nào – CHƯƠNG 37

Hạ Dương chết vì vênh váo như thế nào – CHƯƠNG 38

Hạ Dương chết vì vênh váo như thế nào – CHƯƠNG 39

Hạ Dương chết vì vênh váo như thế nào – CHƯƠNG 40

Hạ Dương chết vì vênh váo như thế nào – CHƯƠNG 41

Hạ Dương chết vì vênh váo như thế nào – CHƯƠNG 42

Hạ Dương chết vì vênh váo như thế nào – CHƯƠNG 43

Hạ Dương chết vì vênh váo như thế nào – CHƯƠNG 44

Hạ Dương chết vì vênh váo như thế nào – CHƯƠNG 45

Hạ Dương chết vì vênh váo như thế nào – CHƯƠNG 46

Hạ Dương chết vì vênh váo như thế nào – CHƯƠNG 47

Hạ Dương chết vì vênh váo như thế nào – CHƯƠNG 48 [HOÀN]

SHARE
Previous articleHạ Dương chết vì vênh váo như thế nào - CHƯƠNG 48 [HOÀN]
Next articleKhuyển huynh - CHƯƠNG 1

CHƯA CÓ BÌNH LUẬN

TRẢ LỜI