Khốn tù | Trói buộc

0
34

Khốn tù (Trói buộc)

Tác giả: Bối Hậu Linh

Thể loại: Đam mỹ, hiện đại, phụ tử, HE.

Converter: Mây + TMN (raw)

Translator + Editor: Huyền Vũ + Mạc Lam Như

Nội dung sơ lược:

Ngay từ khi sinh ra con đã cùng với cha sống nương tựa vào nhau. Cha luôn đi theo con, là hạnh phúc hay là gánh nặng… là loạn luân… và cũng là ác mộng. Tại sao cha không để cho con thoát khỏi cái thứ tình yêu khiến người ta cảm thấy tức thở này… con trai, con gái… những người mà con tưởng rằng yêu con và con yêu họ cuối cùng đều bỏ con mà đi… Người mà không bao giờ bỏ rơi con chỉ có cha, chỉ mình cha mà thôi!

Khốn tù (Trói buộc) – CHƯƠNG 1

Khốn tù (Trói buộc) – CHƯƠNG 2

Khốn tù (Trói buộc) – CHƯƠNG 3

Khốn tù (Trói buộc) – CHƯƠNG 4

Khốn tù (Trói buộc) – CHƯƠNG 5

Khốn tù (Trói buộc) – CHƯƠNG 6

Khốn tù (Trói buộc) – CHƯƠNG 7

Khốn tù (Trói buộc) – CHƯƠNG 8

Khốn tù (Trói buộc) – CHƯƠNG 9

Khốn tù (Trói buộc) – CHƯƠNG 10

Khốn tù (Trói buộc) – CHƯƠNG 11

Khốn tù (Trói buộc) – CHƯƠNG 12

Khốn tù (Trói buộc) – CHƯƠNG 13

Khốn tù (Trói buộc) – CHƯƠNG 14

Khốn tù (Trói buộc) – CHƯƠNG 15

Khốn tù (Trói buộc) – CHƯƠNG 16

Khốn tù (Trói buộc) – CHƯƠNG 17

Khốn tù (Trói buộc) – CHƯƠNG 18

Khốn tù (Trói buộc) – CHƯƠNG 19

Khốn tù (Trói buộc) – CHƯƠNG 20

Khốn tù (Trói buộc) – CHƯƠNG 21

Khốn tù (Trói buộc) – CHƯƠNG 22

Khốn tù (Trói buộc) – CHƯƠNG 23

Khốn tù (Trói buộc) – CHƯƠNG 24

Khốn tù (Trói buộc) – CHƯƠNG 25

Khốn tù (Trói buộc) – CHƯƠNG 26

Khốn tù (Trói buộc) – CHƯƠNG 27

Khốn tù (Trói buộc) – CHƯƠNG 28

Khốn tù (Trói buộc) – CHƯƠNG 29

Khốn tù (Trói buộc) – CHƯƠNG 30

Khốn tù (Trói buộc) – CHƯƠNG 31

Khốn tù (Trói buộc) – CHƯƠNG 32

Khốn tù (Trói buộc) – CHƯƠNG 33

SHARE
Previous articleKhốn tù (Trói buộc) - CHƯƠNG 33
Next articleKhuynh quốc anh hùng - CHƯƠNG 1

CHƯA CÓ BÌNH LUẬN

TRẢ LỜI