Kiếm ảnh trọng lâu

0
39

Kiếm ảnh trọng lâu

Tác giả: Mẫn Chúng Sinh

Thể loại: Đam mỹ, cổ trang, phụ tử, xuyên qua , giang hồ, huyền huyễn, nhất thụ nhất công, công sủng thụ, ấm áp, chút ngược, HE.

Tình trạng: Hoàn

Edit: [Su]

Độ dài: 51 chương

Nội dung:

Hắn bỗng nhiên tỉnh dậy tại thế giới này. Nam tử trước mắt tuấn mỹ vô song, bạch y tuyệt trần, kiếm khí lưu chuyển giữa hồi chém giết sinh linh. Người như vậy, lại lạnh như băng cao ngạo giống như trăng lạnh nơi chân trời.

Đáng tiếc thời gian gặp nhau quá ngắn, thoáng qua ly biệt. Chỉ có  cảm tình phức tạp lắng đọng tại chỗ sâu trong trí nhớ.

Cúi đầu và ngẩng đầu hưng vong, một kiếm trở về hư không, ngàn năm mộng trở lại. Kiếm ảnh múa trọng lâu. Nhiều năm sau, một lần nữa leo lên tòa lâu, đập vào mắt cảnh vẫn vẹn nguyên, thân ảnh người nọ múa kiếm như còn lưu lại tại nơi trầm hương cổ mộc phủ đầy bụi trong trí nhớ. Hoa tơ hoa vũ hoa mãn lâu. Phân không rõ vũ chính là hoa hay là ngươi.

Kiếm ảnh trọng lâu – TỰ CHƯƠNG

Kiếm ảnh trọng lâu – CHƯƠNG 1

Kiếm ảnh trọng lâu – CHƯƠNG 2

Kiếm ảnh trọng lâu – CHƯƠNG 3

Kiếm ảnh trọng lâu – CHƯƠNG 4

Kiếm ảnh trọng lâu – CHƯƠNG 5

Kiếm ảnh trọng lâu – CHƯƠNG 6

Kiếm ảnh trọng lâu – CHƯƠNG 7

Kiếm ảnh trọng lâu – CHƯƠNG 8

Kiếm ảnh trọng lâu – CHƯƠNG 9

Kiếm ảnh trọng lâu – CHƯƠNG 10

Kiếm ảnh trọng lâu – CHƯƠNG 11

Kiếm ảnh trọng lâu – CHƯƠNG 12

Kiếm ảnh trọng lâu – CHƯƠNG 13

Kiếm ảnh trọng lâu – CHƯƠNG 14

Kiếm ảnh trọng lâu – CHƯƠNG 15

Kiếm ảnh trọng lâu – CHƯƠNG 16

Kiếm ảnh trọng lâu – CHƯƠNG 17

Kiếm ảnh trọng lâu – CHƯƠNG 18

Kiếm ảnh trọng lâu – CHƯƠNG 19

Kiếm ảnh trọng lâu – CHƯƠNG 20

Kiếm ảnh trọng lâu – CHƯƠNG 21

Kiếm ảnh trọng lâu – CHƯƠNG 22

Kiếm ảnh trọng lâu – CHƯƠNG 23

Kiếm ảnh trọng lâu – CHƯƠNG 24

Kiếm ảnh trọng lâu – CHƯƠNG 25

Kiếm ảnh trọng lâu – CHƯƠNG 26

Kiếm ảnh trọng lâu – CHƯƠNG 27

Kiếm ảnh trọng lâu – CHƯƠNG 28

Kiếm ảnh trọng lâu – CHƯƠNG 29

Kiếm ảnh trọng lâu – CHƯƠNG 30

Kiếm ảnh trọng lâu – CHƯƠNG 31

Kiếm ảnh trọng lâu – CHƯƠNG 32

Kiếm ảnh trọng lâu – CHƯƠNG 33

Kiếm ảnh trọng lâu – CHƯƠNG 34

Kiếm ảnh trọng lâu – CHƯƠNG 35

Kiếm ảnh trọng lâu – CHƯƠNG 36

Kiếm ảnh trọng lâu – CHƯƠNG 37

Kiếm ảnh trọng lâu – CHƯƠNG 38

Kiếm ảnh trọng lâu – CHƯƠNG 39

Kiếm ảnh trọng lâu – CHƯƠNG 40

Kiếm ảnh trọng lâu – CHƯƠNG 41

Kiếm ảnh trọng lâu – CHƯƠNG 42

Kiếm ảnh trọng lâu – CHƯƠNG 43

Kiếm ảnh trọng lâu – CHƯƠNG 44

Kiếm ảnh trọng lâu – CHƯƠNG 45

Kiếm ảnh trọng lâu – CHƯƠNG 46

Kiếm ảnh trọng lâu – CHƯƠNG 47

Kiếm ảnh trọng lâu – CHƯƠNG 48

Kiếm ảnh trọng lâu – CHƯƠNG 49

Kiếm ảnh trọng lâu – CHƯƠNG 50

Kiếm ảnh trọng lâu – CHƯƠNG 51: VĨ THANH ( KHÔNG PHẢI” KẾT THÚC”)

CHƯA CÓ BÌNH LUẬN

TRẢ LỜI