Ký hiệu

0
27

Ký hiệu

Tác giả: Thiên Sứ  J

Thể loại: Cổ đại, 1×1, âm soa dương thác, phá án, ngụy huynh đệ, có chút hài, HE

Cặp chính:  Địch Dĩnh x Lãnh Niệm Sinh

Cặp phụ: Lãnh Thiết Sinh x Duẫn Huyền Niệm

Dịch: Hữu Tử

Văn án quyển thượng

Cùng chung cảnh ngộ là người lưu lạc, nhưng Lãnh Niệm Sinh là hài tử bị thân nhân vứt bỏ, còn Địch Dĩnh lại luôn mang trong lòng oan án của phụ thân. Hai người chia nhau kẻ đen người trắng – Một bên là hắc đạo, ai nghe đến tên cũng sợ vỡ mật mà bỏ chạy. Còn lại là bạch đạo, quan lộ thênh thang, là nhân tài quyền cao chức trọng. Sự dây dưa tình cảm giữa giữa hai người, cả hai đều mơ hồ cảm nhận được, nhưng ai cũng ko nói ra.

Cho đến 1 ngày, Lãnh Niệm Sinh cứu về 1 nữ tử gọi là Minh Nguyệt gì đó. Nhìn hắn chăm sóc nàng ta, bao nhiêu tin tưởng của Địch Dĩnh đều sụp đổ……..

Ký hiệu – TỰ CHƯƠNG

Ký hiệu – CHƯƠNG 1

Ký hiệu – CHƯƠNG 2

Ký hiệu – CHƯƠNG 3

Ký hiệu – CHƯƠNG 4

Ký hiệu – CHƯƠNG 5

Ký hiệu – CHƯƠNG 6

Ký hiệu – CHƯƠNG 7

Ký hiệu – CHƯƠNG 8

Ký hiệu – CHƯƠNG 9

Ký hiệu – CHƯƠNG 10

Ký hiệu – CHƯƠNG 11

Ký hiệu – CHƯƠNG 12

Ký hiệu – CHƯƠNG 13

Ký hiệu – CHƯƠNG 14

Ký hiệu – CHƯƠNG 15

Ký hiệu – CHƯƠNG 16

Ký hiệu – CHƯƠNG 17

Ký hiệu – CHƯƠNG 18: VĂN ÁN QUYỂN HẠ

Ký hiệu – CHƯƠNG 19

Ký hiệu – CHƯƠNG 20

Ký hiệu – CHƯƠNG 21

Ký hiệu – CHƯƠNG 22

Ký hiệu – CHƯƠNG 23

Ký hiệu – CHƯƠNG 24

Ký hiệu – CHƯƠNG 25

Ký hiệu – CHƯƠNG 26

Ký hiệu – CHƯƠNG 27

Ký hiệu – CHƯƠNG 28

Ký hiệu – CHƯƠNG 29

Ký hiệu – CHƯƠNG 30

Ký hiệu – CHƯƠNG 31

Ký hiệu – CHƯƠNG 32

Ký hiệu – CHƯƠNG 33

Ký hiệu – CHƯƠNG 34

Ký hiệu – CHƯƠNG 35

Ký hiệu – CHƯƠNG 36

Ký hiệu – CHƯƠNG 37

Ký hiệu – CHƯƠNG 38 PN1: SƠ VẪN (NỤ HÔN ĐẦU TIÊN)

Ký hiệu – CHƯƠNG 39 PN2: KHẤT XẢO TIẾT (LỄ CHỨC NỮ)

SHARE
Previous articleKý hiệu - CHƯƠNG 39 PN2: KHẤT XẢO TIẾT (LỄ CHỨC NỮ)
Next articleKỳ hôn - CHƯƠNG 1: TRÒ CƯỜI.

CHƯA CÓ BÌNH LUẬN

TRẢ LỜI