Sư tôn luôn muốn bù đắp lại

0
37

Sư tôn tổng tưởng tái bổ cứu hạ

~Sư tôn luôn muốn bù đắp lại~

Tác giả: Mộc Tử Mặc Bạch

Thể loại: xuyên thư, trọng sinh, tiên hiệp, tu chân, hệ thống, niên hạ, 1×1, HE

Cp: Quân Mặc x Lâm Tiêu

Raw + QT: Xà Viện

Edit: maichan

Độ dài: 93 chương+ PN

Tình trạng bản gốc: Đã hoàn thành (2015)

Tình trạng edit: HOÀN o(*>ω<*)o

 

Văn án:

Sách nói: văn có tranh luận, mới thật là văn hay.

Vì thế, Lâm Tiêu vặn vẹo mà xuyên qua quyển sách này, bất chấp hết thảy tranh cãi “Nữ chính đùa giỡn, không xứng với nam thứ”, “Nam thứ không được yêu, cầu giải cứu”,“Buông tha cho nam thứ”, “Nam thứ mới là nam thần, tác giả không nên yêu sinh hận”, cười tủm tỉm mà tiếp tục quán triệt —— hắn ngược nam thứ vô số lần, còn để nam thứ lưu luyến chờ đợi nữ chính như lúc đầu.

Vì thế, trong sự oán niệm của mục bình luận sách mọc cao như núi, hắn xuyên rồi, xuyên thành… sư tôn của nam thứ.

Bình luận sách gợi ý —— bù đắp cho nam thứ, thương tiếc nam thứ, tiêu trừ tội nghiệt, nếu không, oán niệm của độc giả sẽ hóa thành roi da đánh ngươi.

Lâm Tiêu nhìn thiếu niên tuấn lãng dương quang im lặng trước mặt —— sủng thì sủng đi, dù sao năm đó vì ngược… khụ khụ nam thứ, nam chính là ai ta cũng thường xuyên quên…

Nhưng mà… Nhưng mà!

Cái này lúc nào lại hắc hóa tinh phân, tính cách tiêu biểu trước kia “XX, vì ngươi, đau khổ gì ta cũng có thể ăn” biến thành —— “Sư tôn, vì ăn ngươi, thời điểm ta cái gì cũng có thể không ăn, liền độc ác đáng sợ đây?!”

Chậm đã, đừng kéo quần ta, vi sư cảm thấy còn có thể bù đắp một chút!

Tấn Giang ngân bài đề cử:

Thiên chi kiêu tử gặp biến đổi lớn bị cắt cụt chân, thân nhân bằng hữu sụp đổ, vì báo thù, hắn đem chính mình ngụy trang thành phế vật chỉ dám mượn tiểu thuyết ngôn tình cẩu huyết để phát tiết, cuối cùng dùng mười năm cầm tù trao đổi cùng kẻ thù đồng quy vu tận. Mở mắt lần nữa, lại biến thành sư tôn của nam thứ bị hãm hại trong sách, từ nay về sau nuôi dưỡng đồ đệ ngụy ngốc bạch ngọt thật ra xấu xa hiểm độc, trên đường lớn chạy không ngừng, đem đồ đệ hắc hóa trọng sinh triệt để dưỡng thành công.

*hắc hóa: trở nên tà ác

*tinh phân: hôm nay loại tính cách này, ngày mai một loại khác tính cách, cũng thường hình dung một người tính cách biến đổi đa dạng.

*ngốc-bạch-ngọt: kiểu thể loại khờ khạo trong sáng ngọt ngào.

Sư tôn luôn muốn bù đắp – CHƯƠNG 1

Sư tôn luôn muốn bù đắp – CHƯƠNG 2

Sư tôn luôn muốn bù đắp – CHƯƠNG 3

Sư tôn luôn muốn bù đắp – CHƯƠNG 4

Sư tôn luôn muốn bù đắp – CHƯƠNG 5

Sư tôn luôn muốn bù đắp – CHƯƠNG 6

Sư tôn luôn muốn bù đắp – CHƯƠNG 7

Sư tôn luôn muốn bù đắp – CHƯƠNG 8

Sư tôn luôn muốn bù đắp – CHƯƠNG 9

Sư tôn luôn muốn bù đắp – CHƯƠNG 10

Sư tôn luôn muốn bù đắp – CHƯƠNG 11

Sư tôn luôn muốn bù đắp – CHƯƠNG 12

Sư tôn luôn muốn bù đắp – CHƯƠNG 13

Sư tôn luôn muốn bù đắp – CHƯƠNG 14

Sư tôn luôn muốn bù đắp – CHƯƠNG 15

Sư tôn luôn muốn bù đắp – CHƯƠNG 16

Sư tôn luôn muốn bù đắp – CHƯƠNG 17

Sư tôn luôn muốn bù đắp – CHƯƠNG 18

Sư tôn luôn muốn bù đắp – CHƯƠNG 19

Sư tôn luôn muốn bù đắp – CHƯƠNG 20

Sư tôn luôn muốn bù đắp – CHƯƠNG 21

Sư tôn luôn muốn bù đắp – CHƯƠNG 22

Sư tôn luôn muốn bù đắp – CHƯƠNG 23

Sư tôn luôn muốn bù đắp – CHƯƠNG 24

Sư tôn luôn muốn bù đắp – CHƯƠNG 25

Sư tôn luôn muốn bù đắp – CHƯƠNG 26

Sư tôn luôn muốn bù đắp – CHƯƠNG 27

Sư tôn luôn muốn bù đắp – CHƯƠNG 28

Sư tôn luôn muốn bù đắp – CHƯƠNG 29

Sư tôn luôn muốn bù đắp – CHƯƠNG 30

Sư tôn luôn muốn bù đắp – CHƯƠNG 31

Sư tôn luôn muốn bù đắp – CHƯƠNG 32

Sư tôn luôn muốn bù đắp – CHƯƠNG 33

Sư tôn luôn muốn bù đắp – CHƯƠNG 34

Sư tôn luôn muốn bù đắp – CHƯƠNG 35

Sư tôn luôn muốn bù đắp – CHƯƠNG 35

Sư tôn luôn muốn bù đắp – CHƯƠNG 36

Sư tôn luôn muốn bù đắp – CHƯƠNG 37

Sư tôn luôn muốn bù đắp – CHƯƠNG 38

Sư tôn luôn muốn bù đắp – CHƯƠNG 39

Sư tôn luôn muốn bù đắp – CHƯƠNG 40

Sư tôn luôn muốn bù đắp – CHƯƠNG 41

Sư tôn luôn muốn bù đắp – CHƯƠNG 42

Sư tôn luôn muốn bù đắp – CHƯƠNG 43

Sư tôn luôn muốn bù đắp – CHƯƠNG 44

Sư tôn luôn muốn bù đắp – CHƯƠNG 45

Sư tôn luôn muốn bù đắp – CHƯƠNG 46

Sư tôn luôn muốn bù đắp – CHƯƠNG 47

Sư tôn luôn muốn bù đắp – CHƯƠNG 48

Sư tôn luôn muốn bù đắp – CHƯƠNG 49

Sư tôn luôn muốn bù đắp – CHƯƠNG 50

Sư tôn luôn muốn bù đắp – CHƯƠNG 51

Sư tôn luôn muốn bù đắp – CHƯƠNG 52

Sư tôn luôn muốn bù đắp – CHƯƠNG 52

Sư tôn luôn muốn bù đắp – CHƯƠNG 53

Sư tôn luôn muốn bù đắp – CHƯƠNG 54

Sư tôn luôn muốn bù đắp – CHƯƠNG 55

Sư tôn luôn muốn bù đắp – CHƯƠNG 56

Sư tôn luôn muốn bù đắp – CHƯƠNG 57

Sư tôn luôn muốn bù đắp – CHƯƠNG 58

Sư tôn luôn muốn bù đắp – CHƯƠNG 59

Sư tôn luôn muốn bù đắp – CHƯƠNG 60

Sư tôn luôn muốn bù đắp – CHƯƠNG 61

Sư tôn luôn muốn bù đắp – CHƯƠNG 62

Sư tôn luôn muốn bù đắp – CHƯƠNG 63

Sư tôn luôn muốn bù đắp – CHƯƠNG 64

Sư tôn luôn muốn bù đắp – CHƯƠNG 64

Sư tôn luôn muốn bù đắp – CHƯƠNG 65

Sư tôn luôn muốn bù đắp – CHƯƠNG 66

Sư tôn luôn muốn bù đắp – CHƯƠNG 67

Sư tôn luôn muốn bù đắp – CHƯƠNG 68

Sư tôn luôn muốn bù đắp – CHƯƠNG 69

Sư tôn luôn muốn bù đắp – CHƯƠNG 70

Sư tôn luôn muốn bù đắp – CHƯƠNG 71

Sư tôn luôn muốn bù đắp – CHƯƠNG 72

Sư tôn luôn muốn bù đắp – CHƯƠNG 72

Sư tôn luôn muốn bù đắp – CHƯƠNG 73

Sư tôn luôn muốn bù đắp – CHƯƠNG 74

Sư tôn luôn muốn bù đắp – CHƯƠNG 75

Sư tôn luôn muốn bù đắp – CHƯƠNG 76

Sư tôn luôn muốn bù đắp – CHƯƠNG 77

Sư tôn luôn muốn bù đắp – CHƯƠNG 78

Sư tôn luôn muốn bù đắp – CHƯƠNG 79

Sư tôn luôn muốn bù đắp – CHƯƠNG 80

Sư tôn luôn muốn bù đắp – CHƯƠNG 81

Sư tôn luôn muốn bù đắp – CHƯƠNG 82

Sư tôn luôn muốn bù đắp – CHƯƠNG 83

Sư tôn luôn muốn bù đắp – CHƯƠNG 84

Sư tôn luôn muốn bù đắp – CHƯƠNG 85

Sư tôn luôn muốn bù đắp – CHƯƠNG 86

Sư tôn luôn muốn bù đắp – CHƯƠNG 87

Sư tôn luôn muốn bù đắp – CHƯƠNG 87

Sư tôn luôn muốn bù đắp – CHƯƠNG 88

Sư tôn luôn muốn bù đắp – CHƯƠNG 89

Sư tôn luôn muốn bù đắp – CHƯƠNG 90

Sư tôn luôn muốn bù đắp – CHƯƠNG 91

Sư tôn luôn muốn bù đắp – CHƯƠNG 92

Sư tôn luôn muốn bù đắp – CHƯƠNG 93

Sư tôn luôn muốn bù đắp – CHƯƠNG 93

CHƯA CÓ BÌNH LUẬN

TRẢ LỜI