Giữa hè

0
30

GIỮA HÈ

Tác giả: Nhược Tinh

Dịch: QT

Edit: Renka

Thể loại: Đam mỹ hiện đại, nhất công nhất thụ.

 

Văn án

Rất nhiều đêm, hắn ngồi ở dưới đèn, hút thuốc, nhâm sương khói lượn lờ, mông lung ảnh chụp người nọ tinh thuần khuôn mặt tươi cười, cũng mông lung tầm mắt của mình. Sau lại, hắn đi đến chỗ người đó, nơi cái thành thị kia, đứng ở dưới lầu ngước nhìn lên ô cửa sổ trên cao đã tắt đèn, lẳng lặng đợi tia nắng ban mai đến. Tô Việt, ngươi vĩnh viễn sẽ không biết, ta yêu ngươi nhiều bao nhiêu.

Giữa hè – CHƯƠNG 1 QUYỂN 1

Giữa hè – CHƯƠNG 2 QUYỂN 1

Giữa hè – CHƯƠNG 3 QUYỂN 1

Giữa hè – CHƯƠNG 4 QUYỂN 1

Giữa hè – CHƯƠNG 5 QUYỂN 1

Giữa hè – CHƯƠNG 6 QUYỂN 1

Giữa hè – CHƯƠNG 7 QUYỂN 1

Giữa hè – CHƯƠNG 8 QUYỂN 1

Giữa hè – CHƯƠNG 9 QUYỂN 1

Giữa hè – CHƯƠNG 10 QUYỂN 1

Giữa hè – CHƯƠNG 11 QUYỂN 1

Giữa hè – CHƯƠNG 12 QUYỂN 1

Giữa hè – CHƯƠNG 13 QUYỂN 1

Giữa hè – CHƯƠNG 14 QUYỂN 1

Giữa hè – CHƯƠNG 15 QUYỂN 1

Giữa hè – CHƯƠNG 16 QUYỂN 1

Giữa hè – CHƯƠNG 17 QUYỂN 1

Giữa hè – CHƯƠNG 18 QUYỂN 1

Giữa hè – CHƯƠNG 19 QUYỂN 1

Giữa hè – CHƯƠNG 20 QUYỂN 1

Giữa hè – CHƯƠNG 21 QUYỂN 1

Giữa hè – CHƯƠNG 22 QUYỂN 1

Giữa hè – CHƯƠNG 23 QUYỂN 1

Giữa hè – CHƯƠNG 24 QUYỂN 1

Giữa hè – CHƯƠNG 25 QUYỂN 1

Giữa hè – CHƯƠNG 26 QUYỂN 1

Giữa hè – CHƯƠNG 27 QUYỂN 1

Giữa hè – CHƯƠNG 28 QUYỂN 1

Giữa hè – CHƯƠNG 29 QUYỂN 1

Giữa hè – CHƯƠNG 30 QUYỂN 1

Giữa hè – CHƯƠNG 31 QUYỂN 1

Giữa hè – CHƯƠNG 32 QUYỂN 1

Giữa hè – CHƯƠNG 33 QUYỂN 1

Giữa hè – CHƯƠNG 34 QUYỂN 1

Giữa hè – CHƯƠNG 35 QUYỂN 1

Giữa hè – CHƯƠNG 36 QUYỂN 1

Giữa hè – CHƯƠNG 37 QUYỂN 1

Giữa hè – CHƯƠNG 38 QUYỂN 1

Giữa hè – CHƯƠNG 39 QUYỂN 1

Giữa hè – CHƯƠNG 40 QUYỂN 1

Giữa hè – CHƯƠNG 41 QUYỂN 1

Giữa hè – CHƯƠNG 42 QUYỂN 1

Giữa hè – CHƯƠNG 43 QUYỂN 1

Giữa hè – CHƯƠNG 44 QUYỂN 1

Giữa hè – CHƯƠNG 45 QUYỂN 1

Giữa hè – CHƯƠNG 46 QUYỂN 1

Giữa hè – CHƯƠNG 47 QUYỂN 1

Giữa hè – CHƯƠNG 48 QUYỂN 1

Giữa hè – CHƯƠNG 1 QUYỂN 2

Giữa hè – CHƯƠNG 2 QUYỂN 2

Giữa hè – CHƯƠNG 3 QUYỂN 2

Giữa hè – CHƯƠNG 4 QUYỂN 2

Giữa hè – CHƯƠNG 5 QUYỂN 2

Giữa hè – CHƯƠNG 6 QUYỂN 2

Giữa hè – CHƯƠNG 7 QUYỂN 2

Giữa hè – CHƯƠNG 8 QUYỂN 2

Giữa hè – CHƯƠNG 9 QUYỂN 2

Giữa hè – CHƯƠNG 10 QUYỂN 2

Giữa hè – CHƯƠNG 11 QUYỂN 2

Giữa hè – CHƯƠNG 12 QUYỂN 2

Giữa hè – CHƯƠNG 13 QUYỂN 2

Giữa hè – CHƯƠNG 14 QUYỂN 2

Giữa hè – CHƯƠNG 15 QUYỂN 2

Giữa hè – CHƯƠNG 16 QUYỂN 2

Giữa hè – CHƯƠNG 17 QUYỂN 2

Giữa hè – CHƯƠNG 18 QUYỂN 2

Giữa hè – CHƯƠNG 19 QUYỂN 2

Giữa hè – CHƯƠNG 20 QUYỂN 2

Giữa hè – CHƯƠNG 21 QUYỂN 2

Giữa hè – CHƯƠNG 22 QUYỂN 2

Giữa hè – CHƯƠNG 23 QUYỂN 2

Giữa hè – CHƯƠNG 24 QUYỂN 2

Giữa hè – CHƯƠNG 25 QUYỂN 2

Giữa hè – CHƯƠNG 26 QUYỂN 2

Giữa hè – CHƯƠNG 27 QUYỂN 2

Giữa hè – CHƯƠNG 28 QUYỂN 2

Giữa hè – CHƯƠNG 29 QUYỂN 2

Giữa hè – CHƯƠNG 30 QUYỂN 2

Giữa hè – CHƯƠNG 31 QUYỂN 2

Giữa hè – CHƯƠNG 32 QUYỂN 2

Giữa hè – CHƯƠNG 33 QUYỂN 2

Giữa hè – CHƯƠNG 34 QUYỂN 2

Giữa hè – CHƯƠNG 35 QUYỂN 2

Giữa hè – CHƯƠNG 36 QUYỂN 2

Giữa hè – CHƯƠNG 37 QUYỂN 2

Giữa hè – CHƯƠNG 38 QUYỂN 2

Giữa hè – CHƯƠNG 39 QUYỂN 2

Giữa hè – CHƯƠNG 40 QUYỂN 2

Giữa hè – CHƯƠNG 43 PN1: KHU VUI CHƠI GIẢI TRÍ

SHARE
Previous articleGiữa hè - CHƯƠNG 43 PN1: KHU VUI CHƠI GIẢI TRÍ
Next articleGiữa vạn bụi hoa nhất điểm hồng - CHƯƠNG 1

CHƯA CÓ BÌNH LUẬN

TRẢ LỜI