Thiết lập này hỏng rồi

0
35

Thiết Lập Này Hỏng Rồi

Tác Giả : Nhất Thế Hoa Thường

Thể loại: Xuyên thư, tương lai, hài hước, 1×1, HE.

Nhân vật chính: Bạch Thời (thụ) x Tống Minh Uyên (công)

Văn Án

Bạch Thời là một tác giả chuyên viết tiểu thuyết mạng, ngoại trừ lâu lâu độc mồm một chút, đôi khi thích thổ tào, thì không còn khuyết điểm gì. Có một ngày, một đám tác giả muốn hợp tác viết truyện, vì vậy Bạch Thời tiện thể nêu ra rất nhiều đề nghị rất độc mồm.

Bạch Thời: “Độc giả của mấy ông là tép riu, phải làm cho họ có cảm giác hòa nhập vào truyện, đúng không?”

Mọi người: “Cho nên?”

Bạch Thời: “Cho nên nhân vật chính xuất thân bần hàn, ví dụ như nhặt phế liệu ở bãi rác để kiếm sống.”

Mọi người: “…”

Bạch Thời: “Hắn là nhân vật chính, phải tìm một cái tên làm cho người ta vừa nhìn đã ghi nhớ, đúng không?”

Mọi người: “Ví dụ như?”

Bạch Thời: “Cẩu Đản.”

Mọi người: “…”

Bạch Thời sống rất vui vẻ, mãi tới một ngày đẹp trời nào đó, cậu xuyên vào trong quyển tiểu thuyết này.

Bạch Thời mặc bộ đồ rách tung tóe, yên lặng đờ dẫn.

Tiểu đệ trong tương lai: “Cẩu Đản, làm sao thế?”

Bạch Thời: “…”

Ai hãy nói cho cậu biết, đối mặt với một thế giới đổ nát như thế này, cậu phải làm gì bây giờ hả, khốn nạn!

Tóm lại, đây là câu chuyện kể về một bạn tác giả độc mồm tự gài bẫy mình.

Thiết Lập Này Hỏng Rồi – THIẾT LẬP – CHƯƠNG 1

Thiết Lập Này Hỏng Rồi – THIẾT LẬP – CHƯƠNG 2

Thiết Lập Này Hỏng Rồi – THIẾT LẬP – CHƯƠNG 3

Thiết Lập Này Hỏng Rồi – THIẾT LẬP – CHƯƠNG 4

Thiết Lập Này Hỏng Rồi – THIẾT LẬP – CHƯƠNG 5

Thiết Lập Này Hỏng Rồi – THIẾT LẬP – CHƯƠNG 6

Thiết Lập Này Hỏng Rồi – THIẾT LẬP – CHƯƠNG 7

Thiết Lập Này Hỏng Rồi – THIẾT LẬP – CHƯƠNG 8

Thiết Lập Này Hỏng Rồi – THIẾT LẬP – CHƯƠNG 9

Thiết Lập Này Hỏng Rồi – THIẾT LẬP – CHƯƠNG 10

Thiết Lập Này Hỏng Rồi – THIẾT LẬP – CHƯƠNG 11

Thiết Lập Này Hỏng Rồi – THIẾT LẬP – CHƯƠNG 12

Thiết Lập Này Hỏng Rồi – THIẾT LẬP – CHƯƠNG 13

Thiết Lập Này Hỏng Rồi – THIẾT LẬP – CHƯƠNG 14

Thiết Lập Này Hỏng Rồi – THIẾT LẬP – CHƯƠNG 15

Thiết Lập Này Hỏng Rồi – THIẾT LẬP – CHƯƠNG 16

Thiết Lập Này Hỏng Rồi – THIẾT LẬP – CHƯƠNG 17

Thiết Lập Này Hỏng Rồi – THIẾT LẬP – CHƯƠNG 18

Thiết Lập Này Hỏng Rồi – THIẾT LẬP – CHƯƠNG 19

Thiết Lập Này Hỏng Rồi – THIẾT LẬP – CHƯƠNG 20+21

Thiết Lập Này Hỏng Rồi – THIẾT LẬP – CHƯƠNG 22

Thiết Lập Này Hỏng Rồi – THIẾT LẬP – CHƯƠNG 23

Thiết Lập Này Hỏng Rồi – THIẾT LẬP – CHƯƠNG 24

Thiết Lập Này Hỏng Rồi – THIẾT LẬP – CHƯƠNG 25

Thiết Lập Này Hỏng Rồi – THIẾT LẬP – CHƯƠNG 26

Thiết Lập Này Hỏng Rồi – THIẾT LẬP – CHƯƠNG 27

Thiết Lập Này Hỏng Rồi – THIẾT LẬP – CHƯƠNG 28

Thiết Lập Này Hỏng Rồi – THIẾT LẬP – CHƯƠNG 29

Thiết Lập Này Hỏng Rồi – THIẾT LẬP – CHƯƠNG 30

Thiết Lập Này Hỏng Rồi – THIẾT LẬP – CHƯƠNG 31

Thiết Lập Này Hỏng Rồi – THIẾT LẬP – CHƯƠNG 32

Thiết Lập Này Hỏng Rồi – THIẾT LẬP – CHƯƠNG 33

Thiết Lập Này Hỏng Rồi – THIẾT LẬP – CHƯƠNG 34

Thiết Lập Này Hỏng Rồi – THIẾT LẬP – CHƯƠNG 35

Thiết Lập Này Hỏng Rồi – THIẾT LẬP – CHƯƠNG 36

Thiết Lập Này Hỏng Rồi – THIẾT LẬP – CHƯƠNG 37

Thiết Lập Này Hỏng Rồi – THIẾT LẬP – CHƯƠNG 38

Thiết Lập Này Hỏng Rồi – THIẾT LẬP – CHƯƠNG 39

Thiết Lập Này Hỏng Rồi – THIẾT LẬP – CHƯƠNG 40

Thiết Lập Này Hỏng Rồi – THIẾT LẬP – CHƯƠNG 41

Thiết Lập Này Hỏng Rồi – THIẾT LẬP – CHƯƠNG 42

Thiết Lập Này Hỏng Rồi – THIẾT LẬP – CHƯƠNG 43

Thiết Lập Này Hỏng Rồi – THIẾT LẬP – CHƯƠNG 44

Thiết Lập Này Hỏng Rồi – THIẾT LẬP – CHƯƠNG 45

Thiết Lập Này Hỏng Rồi – THIẾT LẬP – CHƯƠNG 46

Thiết Lập Này Hỏng Rồi – THIẾT LẬP – CHƯƠNG 47

Thiết Lập Này Hỏng Rồi – THIẾT LẬP – CHƯƠNG 48

Thiết Lập Này Hỏng Rồi – THIẾT LẬP – CHƯƠNG 49

Thiết Lập Này Hỏng Rồi – THIẾT LẬP – CHƯƠNG 50

Thiết Lập Này Hỏng Rồi – THIẾT LẬP – CHƯƠNG 51

Thiết Lập Này Hỏng Rồi – THIẾT LẬP – CHƯƠNG 52

Thiết Lập Này Hỏng Rồi – THIẾT LẬP – CHƯƠNG 53

Thiết Lập Này Hỏng Rồi – THIẾT LẬP – CHƯƠNG 54

Thiết Lập Này Hỏng Rồi – THIẾT LẬP – CHƯƠNG 55

Thiết Lập Này Hỏng Rồi – THIẾT LẬP – CHƯƠNG 56

Thiết Lập Này Hỏng Rồi – THIẾT LẬP – CHƯƠNG 57

Thiết Lập Này Hỏng Rồi – THIẾT LẬP – CHƯƠNG 58

Thiết Lập Này Hỏng Rồi – THIẾT LẬP – CHƯƠNG 59

Thiết Lập Này Hỏng Rồi – THIẾT LẬP – CHƯƠNG 60

Thiết Lập Này Hỏng Rồi – THIẾT LẬP – CHƯƠNG 61

Thiết Lập Này Hỏng Rồi – THIẾT LẬP – CHƯƠNG 62

Thiết Lập Này Hỏng Rồi – THIẾT LẬP – CHƯƠNG 63

Thiết Lập Này Hỏng Rồi – THIẾT LẬP – CHƯƠNG 64

Thiết Lập Này Hỏng Rồi – THIẾT LẬP – CHƯƠNG 65

Thiết Lập Này Hỏng Rồi – THIẾT LẬP – CHƯƠNG 66

Thiết Lập Này Hỏng Rồi – THIẾT LẬP – CHƯƠNG 67

Thiết Lập Này Hỏng Rồi – THIẾT LẬP – CHƯƠNG 68

Thiết Lập Này Hỏng Rồi – THIẾT LẬP – CHƯƠNG 69

Thiết Lập Này Hỏng Rồi – THIẾT LẬP – CHƯƠNG 70

Thiết Lập Này Hỏng Rồi – THIẾT LẬP – CHƯƠNG 71

Thiết Lập Này Hỏng Rồi – THIẾT LẬP – CHƯƠNG 72

Thiết Lập Này Hỏng Rồi – THIẾT LẬP – CHƯƠNG 73

Thiết Lập Này Hỏng Rồi – THIẾT LẬP – CHƯƠNG 74

Thiết Lập Này Hỏng Rồi – THIẾT LẬP – CHƯƠNG 75

Thiết Lập Này Hỏng Rồi – THIẾT LẬP – CHƯƠNG 76

Thiết Lập Này Hỏng Rồi – THIẾT LẬP – CHƯƠNG 77

Thiết Lập Này Hỏng Rồi – THIẾT LẬP – CHƯƠNG 78

Thiết Lập Này Hỏng Rồi – THIẾT LẬP – CHƯƠNG 79

Thiết Lập Này Hỏng Rồi – THIẾT LẬP – CHƯƠNG 80

Thiết Lập Này Hỏng Rồi – THIẾT LẬP – CHƯƠNG 81

Thiết Lập Này Hỏng Rồi – THIẾT LẬP – CHƯƠNG 82

Thiết Lập Này Hỏng Rồi – THIẾT LẬP – CHƯƠNG 83

Thiết Lập Này Hỏng Rồi – THIẾT LẬP – CHƯƠNG 84

Thiết Lập Này Hỏng Rồi – THIẾT LẬP – CHƯƠNG 85

Thiết Lập Này Hỏng Rồi – THIẾT LẬP – CHƯƠNG 86

Thiết Lập Này Hỏng Rồi – THIẾT LẬP – CHƯƠNG 87

Thiết Lập Này Hỏng Rồi – THIẾT LẬP – CHƯƠNG 88

Thiết Lập Này Hỏng Rồi – THIẾT LẬP – CHƯƠNG 89

Thiết Lập Này Hỏng Rồi – THIẾT LẬP – CHƯƠNG 90

Thiết Lập Này Hỏng Rồi – THIẾT LẬP – CHƯƠNG 91

Thiết Lập Này Hỏng Rồi – THIẾT LẬP – CHƯƠNG 92

Thiết Lập Này Hỏng Rồi – THIẾT LẬP – CHƯƠNG 93

Thiết Lập Này Hỏng Rồi – THIẾT LẬP – CHƯƠNG 94

Thiết Lập Này Hỏng Rồi – THIẾT LẬP – CHƯƠNG 95

Thiết Lập Này Hỏng Rồi – THIẾT LẬP – CHƯƠNG 96

Thiết Lập Này Hỏng Rồi – THIẾT LẬP – CHƯƠNG 97

Thiết Lập Này Hỏng Rồi – THIẾT LẬP – CHƯƠNG 98

Thiết Lập Này Hỏng Rồi – THIẾT LẬP – CHƯƠNG 99

Thiết Lập Này Hỏng Rồi – THIẾT LẬP – CHƯƠNG 100

Thiết Lập Này Hỏng Rồi – THIẾT LẬP – CHƯƠNG 101

Thiết Lập Này Hỏng Rồi – THIẾT LẬP – CHƯƠNG 102

Thiết Lập Này Hỏng Rồi – THIẾT LẬP – CHƯƠNG 103

Thiết Lập Này Hỏng Rồi – THIẾT LẬP – CHƯƠNG 104

Thiết Lập Này Hỏng Rồi – THIẾT LẬP – CHƯƠNG 105

Thiết Lập Này Hỏng Rồi – THIẾT LẬP – CHƯƠNG 106

Thiết Lập Này Hỏng Rồi – THIẾT LẬP – CHƯƠNG 107

Thiết Lập Này Hỏng Rồi – THIẾT LẬP – CHƯƠNG 108

Thiết Lập Này Hỏng Rồi – THIẾT LẬP – CHƯƠNG 109

Thiết Lập Này Hỏng Rồi – THIẾT LẬP – CHƯƠNG 110

Thiết Lập Này Hỏng Rồi – THIẾT LẬP – CHƯƠNG 111

Thiết Lập Này Hỏng Rồi – THIẾT LẬP – CHƯƠNG 112

Thiết Lập Này Hỏng Rồi – THIẾT LẬP – CHƯƠNG 113

Thiết Lập Này Hỏng Rồi – THIẾT LẬP – CHƯƠNG 114

Thiết Lập Này Hỏng Rồi – THIẾT LẬP – CHƯƠNG 115

Thiết Lập Này Hỏng Rồi – THIẾT LẬP – CHƯƠNG 116

Thiết Lập Này Hỏng Rồi – THIẾT LẬP – CHƯƠNG 117

Thiết Lập Này Hỏng Rồi – THIẾT LẬP – CHƯƠNG 118

Thiết Lập Này Hỏng Rồi – THIẾT LẬP – CHƯƠNG 119

Thiết Lập Này Hỏng Rồi – THIẾT LẬP – CHƯƠNG 120

Thiết Lập Này Hỏng Rồi – THIẾT LẬP – CHƯƠNG 121

Thiết Lập Này Hỏng Rồi – THIẾT LẬP – CHƯƠNG 122

Thiết Lập Này Hỏng Rồi – THIẾT LẬP – CHƯƠNG 123

Thiết Lập Này Hỏng Rồi – THIẾT LẬP – CHƯƠNG 124

Thiết Lập Này Hỏng Rồi – THIẾT LẬP – CHƯƠNG 125

Thiết Lập Này Hỏng Rồi – THIẾT LẬP – CHƯƠNG 126

Thiết Lập Này Hỏng Rồi – THIẾT LẬP – CHƯƠNG 127

Thiết Lập Này Hỏng Rồi – THIẾT LẬP – CHƯƠNG 128

Thiết Lập Này Hỏng Rồi – THIẾT LẬP – CHƯƠNG 129

Thiết Lập Này Hỏng Rồi – THIẾT LẬP – CHƯƠNG 130

Thiết Lập Này Hỏng Rồi – THIẾT LẬP – CHƯƠNG 131

Thiết Lập Này Hỏng Rồi – THIẾT LẬP – CHƯƠNG 132

Thiết Lập Này Hỏng Rồi – THIẾT LẬP – CHƯƠNG 133

Thiết Lập Này Hỏng Rồi – THIẾT LẬP – CHƯƠNG 134

Thiết Lập Này Hỏng Rồi – THIẾT LẬP – CHƯƠNG 135

Thiết Lập Này Hỏng Rồi – THIẾT LẬP – CHƯƠNG 136

Thiết Lập Này Hỏng Rồi – THIẾT LẬP – CHƯƠNG 137

Thiết Lập Này Hỏng Rồi – THIẾT LẬP – CHƯƠNG 138

Thiết Lập Này Hỏng Rồi – THIẾT LẬP – CHƯƠNG 139

Thiết Lập Này Hỏng Rồi – THIẾT LẬP – CHƯƠNG 140

Thiết Lập Này Hỏng Rồi – THIẾT LẬP – CHƯƠNG 141

Thiết Lập Này Hỏng Rồi – THIẾT LẬP – CHƯƠNG 142

Thiết Lập Này Hỏng Rồi – THIẾT LẬP – CHƯƠNG 143

Thiết Lập Này Hỏng Rồi – THIẾT LẬP – CHƯƠNG 144

Thiết Lập Này Hỏng Rồi – THIẾT LẬP – CHƯƠNG 145

Thiết Lập Này Hỏng Rồi – THIẾT LẬP – CHƯƠNG 146

Thiết Lập Này Hỏng Rồi – THIẾT LẬP – CHƯƠNG 147

Thiết Lập Này Hỏng Rồi – THIẾT LẬP – CHƯƠNG 148

Thiết Lập Này Hỏng Rồi – THIẾT LẬP – CHƯƠNG 149

Thiết Lập Này Hỏng Rồi – THIẾT LẬP – CHƯƠNG 150

Thiết Lập Này Hỏng Rồi – THIẾT LẬP – CHƯƠNG 151

Thiết Lập Này Hỏng Rồi – THIẾT LẬP – CHƯƠNG 152

Thiết Lập Này Hỏng Rồi – THIẾT LẬP – CHƯƠNG 153

Thiết Lập Này Hỏng Rồi – THIẾT LẬP – CHƯƠNG 154

Thiết Lập Này Hỏng Rồi – THIẾT LẬP – CHƯƠNG 155

Thiết Lập Này Hỏng Rồi – THIẾT LẬP – CHƯƠNG 156

Thiết Lập Này Hỏng Rồi – THIẾT LẬP – CHƯƠNG 157

Thiết Lập Này Hỏng Rồi – THIẾT LẬP – CHƯƠNG 158

Thiết Lập Này Hỏng Rồi – THIẾT LẬP – CHƯƠNG 159

Thiết Lập Này Hỏng Rồi – THIẾT LẬP – CHƯƠNG 160

Thiết Lập Này Hỏng Rồi – THIẾT LẬP – CHƯƠNG 161

Thiết Lập Này Hỏng Rồi – THIẾT LẬP – CHƯƠNG 162

Thiết Lập Này Hỏng Rồi – THIẾT LẬP – CHƯƠNG 163

Thiết Lập Này Hỏng Rồi – THIẾT LẬP – CHƯƠNG 164

Thiết Lập Này Hỏng Rồi – THIẾT LẬP – CHƯƠNG 165

Thiết Lập Này Hỏng Rồi – THIẾT LẬP – CHƯƠNG 166

Thiết Lập Này Hỏng Rồi – THIẾT LẬP – CHƯƠNG 167

Thiết Lập Này Hỏng Rồi – THIẾT LẬP – CHƯƠNG 168

Thiết Lập Này Hỏng Rồi – THIẾT LẬP – CHƯƠNG 169

Thiết Lập Này Hỏng Rồi – THIẾT LẬP – CHƯƠNG 170

Thiết Lập Này Hỏng Rồi – THIẾT LẬP – CHƯƠNG 171

Thiết Lập Này Hỏng Rồi – THIẾT LẬP – CHƯƠNG 172

Thiết Lập Này Hỏng Rồi – THIẾT LẬP – CHƯƠNG 173

Thiết Lập Này Hỏng Rồi – THIẾT LẬP – CHƯƠNG 174

Thiết Lập Này Hỏng Rồi – THIẾT LẬP – CHƯƠNG 175

Thiết Lập Này Hỏng Rồi – THIẾT LẬP – CHƯƠNG 176

Thiết Lập Này Hỏng Rồi – THIẾT LẬP – CHƯƠNG 177

Thiết Lập Này Hỏng Rồi – THIẾT LẬP – CHƯƠNG 178

Thiết Lập Này Hỏng Rồi – THIẾT LẬP – CHƯƠNG 179

Thiết Lập Này Hỏng Rồi – THIẾT LẬP – CHƯƠNG 180

Thiết Lập Này Hỏng Rồi – THIẾT LẬP – CHƯƠNG 181

Thiết Lập Này Hỏng Rồi – THIẾT LẬP – CHƯƠNG 182

Thiết Lập Này Hỏng Rồi – THIẾT LẬP – CHƯƠNG 183

Thiết Lập Này Hỏng Rồi – THIẾT LẬP – CHƯƠNG 184

Thiết Lập Này Hỏng Rồi – THIẾT LẬP – CHƯƠNG 185

Thiết Lập Này Hỏng Rồi – THIẾT LẬP – CHƯƠNG 186

Thiết Lập Này Hỏng Rồi – THIẾT LẬP – CHƯƠNG 187

Thiết Lập Này Hỏng Rồi – THIẾT LẬP – CHƯƠNG 188

Thiết Lập Này Hỏng Rồi – THIẾT LẬP – CHƯƠNG 189

Thiết Lập Này Hỏng Rồi – THIẾT LẬP – CHƯƠNG 190

Thiết Lập Này Hỏng Rồi – THIẾT LẬP – CHƯƠNG 191

Thiết Lập Này Hỏng Rồi – THIẾT LẬP – CHƯƠNG 192

Thiết Lập Này Hỏng Rồi – THIẾT LẬP – CHƯƠNG 193

Thiết Lập Này Hỏng Rồi – THIẾT LẬP – CHƯƠNG 194

Thiết Lập Này Hỏng Rồi – THIẾT LẬP – CHƯƠNG 195

Thiết Lập Này Hỏng Rồi – THIẾT LẬP – CHƯƠNG 196

Thiết Lập Này Hỏng Rồi – THIẾT LẬP – CHƯƠNG 197

Thiết Lập Này Hỏng Rồi – THIẾT LẬP – CHƯƠNG 198

Thiết Lập Này Hỏng Rồi – THIẾT LẬP – CHƯƠNG 199

Thiết Lập Này Hỏng Rồi – THIẾT LẬP – CHƯƠNG 200

Thiết Lập Này Hỏng Rồi – THIẾT LẬP – CHƯƠNG 201

Thiết Lập Này Hỏng Rồi – THIẾT LẬP – CHƯƠNG 202

Thiết Lập Này Hỏng Rồi – THIẾT LẬP – CHƯƠNG 203

Thiết Lập Này Hỏng Rồi – THIẾT LẬP – CHƯƠNG 204

Thiết Lập Này Hỏng Rồi – THIẾT LẬP – CHƯƠNG 205

Thiết Lập Này Hỏng Rồi – THIẾT LẬP – CHƯƠNG 206

Thiết Lập Này Hỏng Rồi – THIẾT LẬP – CHƯƠNG 207

Thiết Lập Này Hỏng Rồi – THIẾT LẬP – CHƯƠNG 208

Thiết Lập Này Hỏng Rồi – THIẾT LẬP – CHƯƠNG 209

Thiết Lập Này Hỏng Rồi – THIẾT LẬP – CHƯƠNG 210

Thiết Lập Này Hỏng Rồi – THIẾT LẬP – CHƯƠNG 211

Thiết Lập Này Hỏng Rồi – THIẾT LẬP – CHƯƠNG 212

Thiết Lập Này Hỏng Rồi – THIẾT LẬP – CHƯƠNG 213

Thiết Lập Này Hỏng Rồi – THIẾT LẬP – CHƯƠNG 214

Thiết Lập Này Hỏng Rồi – THIẾT LẬP – CHƯƠNG 215

Thiết Lập Này Hỏng Rồi – THIẾT LẬP – CHƯƠNG 216

Thiết Lập Này Hỏng Rồi – THIẾT LẬP – CHƯƠNG 127

Thiết Lập Này Hỏng Rồi – THIẾT LẬP – CHƯƠNG 218

Thiết Lập Này Hỏng Rồi – THIẾT LẬP – CHƯƠNG 219

Thiết Lập Này Hỏng Rồi – THIẾT LẬP – CHƯƠNG 220

Thiết Lập Này Hỏng Rồi – THIẾT LẬP – CHƯƠNG 221

Thiết Lập Này Hỏng Rồi – THIẾT LẬP – CHƯƠNG 222+223

Thiết Lập Này Hỏng Rồi – THIẾT LẬP – CHƯƠNG 224

Thiết Lập Này Hỏng Rồi – THIẾT LẬP – CHƯƠNG 225 PN1

Thiết Lập Này Hỏng Rồi – THIẾT LẬP – CHƯƠNG 226 PN2

Thiết Lập Này Hỏng Rồi – THIẾT LẬP – CHƯƠNG 227 PN3

Thiết Lập Này Hỏng Rồi – THIẾT LẬP – CHƯƠNG 228 PN4

Thiết Lập Này Hỏng Rồi – THIẾT LẬP – CHƯƠNG 229 PN5

CHƯA CÓ BÌNH LUẬN

TRẢ LỜI