[Harry Potter đồng nhân] Hoặc loạn quỹ tích | Snape x Harry – Quỹ đạo hỗn loạn

0
28

HOẶC LOẠN QUỸ TÍCH

QUỸ ĐẠO HỖN LOẠN

Tác giả: Mông Diện Đại Hiệp.

Nguồn raw + QT: Hạ Nguyệt.

Độ dài: 58 chương + 2 phiên ngoại.

Thể loại: đam mỹ, HP đồng nhân, xuyên qua, cường công cường thụ, 1×1, HE.

Biên tập: Eileen (chính văn), Dương Minh Yên (phiên ngoại).

Chỉnh sửa: Dương Minh Yên.

Văn án

Vài năm sau chiến, cuộc sống bình ổn. Một ngày nào đó một đám Tử Thần Thực Tử bị nhốt trong Azkaban đột nhiên mở ra cánh cửa không gian vượt ngục hàng loạt, biến mất trong không gian hỗn loạn.

Vì tránh đảo lộn thời không, Harry Potter và Severus Snape đã sớm trở thành bạn đời quyết định xuyên qua thời không giải quyết hoàn toàn đám Tử Thần Thực Tử vượt ngục kia.

Từ đó, hai người rơi xuống thời không trong nguyên tác, lặng yên không tiếng động đảo lộn quỹ đạo vận mệnh nơi đây.

Couple chính: Severus Snape/ Harry Potter.

Couple phụ: ^^.

[Harry Potter đồng nhân] Hoặc loạn quỹ tích – CHƯƠNG 1: QUỸ ĐẠO TƯƠNG GIAO.

[Harry Potter đồng nhân] Hoặc loạn quỹ tích – CHƯƠNG 2: VẤN ĐỀ THÂN PHẬN.

[Harry Potter đồng nhân] Hoặc loạn quỹ tích – CHƯƠNG 3: ĐÊM TRƯỚC SINH NHẬT.

[Harry Potter đồng nhân] Hoặc loạn quỹ tích – CHƯƠNG 4: CÔNG VIÊN TRÒ CHƠI KINH HỒN.

[Harry Potter đồng nhân] Hoặc loạn quỹ tích – CHƯƠNG 5: DẤU HIỆU.

[Harry Potter đồng nhân] Hoặc loạn quỹ tích – CHƯƠNG 6: MỞ ĐẦU.

[Harry Potter đồng nhân] Hoặc loạn quỹ tích – CHƯƠNG 7: HẮC ÁM TRỞ LẠI.

[Harry Potter đồng nhân] Hoặc loạn quỹ tích – CHƯƠNG 8: THAY ĐỔI.

[Harry Potter đồng nhân] Hoặc loạn quỹ tích – CHƯƠNG 9: HAI CÁI TÊN.

[Harry Potter đồng nhân] Hoặc loạn quỹ tích – CHƯƠNG 10: HOÀI NGHI.

[Harry Potter đồng nhân] Hoặc loạn quỹ tích – CHƯƠNG 11: SỰ CỐ NGOÀI Ý MUỐN.

[Harry Potter đồng nhân] Hoặc loạn quỹ tích – CHƯƠNG 12: THÁI ĐỘ.

[Harry Potter đồng nhân] Hoặc loạn quỹ tích – CHƯƠNG 13: THẦY GIÁO CỦA HARRY.

[Harry Potter đồng nhân] Hoặc loạn quỹ tích – CHƯƠNG 14: MÊ HOẶC KHÓ HIỂU.

[Harry Potter đồng nhân] Hoặc loạn quỹ tích – CHƯƠNG 15: SỰ THỰC LÀ GÌ.

[Harry Potter đồng nhân] Hoặc loạn quỹ tích – CHƯƠNG 16: KHÁC THƯỜNG.

[Harry Potter đồng nhân] Hoặc loạn quỹ tích – CHƯƠNG 17: M MƯU NÀO ĐÓ.

[Harry Potter đồng nhân] Hoặc loạn quỹ tích – CHƯƠNG 18: KHÔNG THỂ TRỐN TRÁNH.

[Harry Potter đồng nhân] Hoặc loạn quỹ tích – CHƯƠNG 19: BÙNG NỔ TỪ XUNG ĐỘT.

[Harry Potter đồng nhân] Hoặc loạn quỹ tích – CHƯƠNG 20: MƯA GIÓ NHẸ NHÀNG BẮT ĐẦU.

[Harry Potter đồng nhân] Hoặc loạn quỹ tích – CHƯƠNG 21: CHĂM SÓC.

[Harry Potter đồng nhân] Hoặc loạn quỹ tích – CHƯƠNG 22: ÁI MUỘI.

[Harry Potter đồng nhân] Hoặc loạn quỹ tích – CHƯƠNG 23: RUNG ĐỘNG.

[Harry Potter đồng nhân] Hoặc loạn quỹ tích – CHƯƠNG 24: MANH NHA MẦM MÓNG.

[Harry Potter đồng nhân] Hoặc loạn quỹ tích – CHƯƠNG 25: TẬP KÍCH.

[Harry Potter đồng nhân] Hoặc loạn quỹ tích – CHƯƠNG 26: THI ĐẤU TAM PHÁP THUẬT BẮT ĐẦU.

[Harry Potter đồng nhân] Hoặc loạn quỹ tích – CHƯƠNG 27: DỤC VỌNG ĐỘC CHIẾM.

[Harry Potter đồng nhân] Hoặc loạn quỹ tích – CHƯƠNG 28: PHÒNG NGỦ SNAPE.

[Harry Potter đồng nhân] Hoặc loạn quỹ tích – CHƯƠNG 29: TĂNG LÊN.

[Harry Potter đồng nhân] Hoặc loạn quỹ tích – CHƯƠNG 30: SCANDAL.

[Harry Potter đồng nhân] Hoặc loạn quỹ tích – CHƯƠNG 31: DŨNG SĨ ĐẤU RỒNG.

[Harry Potter đồng nhân] Hoặc loạn quỹ tích – CHƯƠNG 32: TƯƠNG LAI CHÚNG TA.

[Harry Potter đồng nhân] Hoặc loạn quỹ tích – CHƯƠNG 33: Ở SÂU TRONG NỘI TÂM .

[Harry Potter đồng nhân] Hoặc loạn quỹ tích – CHƯƠNG 34: BẠN NHẢY DẠ HỘI.

[Harry Potter đồng nhân] Hoặc loạn quỹ tích – CHƯƠNG 35: L ỜI MỜI CỦA SNAPE.

[Harry Potter đồng nhân] Hoặc loạn quỹ tích – CHƯƠNG 36: GIAO DỊCH?

[Harry Potter đồng nhân] Hoặc loạn quỹ tích – CHƯƠNG 37: HÒN ĐÁ PHỤC SINH.

[Harry Potter đồng nhân] Hoặc loạn quỹ tích – CHƯƠNG 38: ĐỘT BIẾN.

[Harry Potter đồng nhân] Hoặc loạn quỹ tích – CHƯƠNG 39: MƯA GIÓ QUA ĐI.

[Harry Potter đồng nhân] Hoặc loạn quỹ tích – CHƯƠNG 40: CÔ BÉ BADY.

[Harry Potter đồng nhân] Hoặc loạn quỹ tích – CHƯƠNG 41: DỊU ĐI.

[Harry Potter đồng nhân] Hoặc loạn quỹ tích – CHƯƠNG 42: KHÁT VỌNG MƠ HỒ.

[Harry Potter đồng nhân] Hoặc loạn quỹ tích – CHƯƠNG 43: MỘT ĐÊM HỖN LOẠN.

[Harry Potter đồng nhân] Hoặc loạn quỹ tích – CHƯƠNG 44: ĐỨA BÉ THỨ HAI.

[Harry Potter đồng nhân] Hoặc loạn quỹ tích – CHƯƠNG 45: NGẮN NGỦI BÌNH TĨNH.

[Harry Potter đồng nhân] Hoặc loạn quỹ tích – CHƯƠNG 46: BÓNG TỐI LAN TRÀN.

[Harry Potter đồng nhân] Hoặc loạn quỹ tích – CHƯƠNG 47: KẺ ĐƯỢC CHỌN BỊ GIAM LỎNG.

[Harry Potter đồng nhân] Hoặc loạn quỹ tích – CHƯƠNG 48: TRƯỜNG SINH LINH GIÁ CUỐI CÙNG.

[Harry Potter đồng nhân] Hoặc loạn quỹ tích – CHƯƠNG 49: ĐÁY HỒ BÀI THI THỨ HAI.

[Harry Potter đồng nhân] Hoặc loạn quỹ tích – CHƯƠNG 50: BIỆT THỰ MALFOY.

[Harry Potter đồng nhân] Hoặc loạn quỹ tích – CHƯƠNG 51: TƯƠNG LAI THỜI KHÔNG KHÁC.

[Harry Potter đồng nhân] Hoặc loạn quỹ tích – CHƯƠNG 52: CHẾT CHÓC VÀ TRỌNG SINH.

[Harry Potter đồng nhân] Hoặc loạn quỹ tích – CHƯƠNG 53: CHIẾN TRANH – 1.

[Harry Potter đồng nhân] Hoặc loạn quỹ tích – CHƯƠNG 54: CHIẾN TRANH – 2.

[Harry Potter đồng nhân] Hoặc loạn quỹ tích – CHƯƠNG 55: CHIẾN TRANH – 3.

[Harry Potter đồng nhân] Hoặc loạn quỹ tích – CHƯƠNG 56: KẾT THÚC – 1.

[Harry Potter đồng nhân] Hoặc loạn quỹ tích – CHƯƠNG 57: KẾT THÚC – 2.

[Harry Potter đồng nhân] Hoặc loạn quỹ tích – CHƯƠNG 58: LÀ TÌNH YÊU – ĐẠI KẾT CỤC.

[Harry Potter đồng nhân] Hoặc loạn quỹ tích – CHƯƠNG 59 : PHIÊN NGOẠI 1 – GIẢI DƯỢC

[Harry Potter đồng nhân] Hoặc loạn quỹ tích – CHƯƠNG 60 : PHIÊN NGOẠI 2 – HỆ LIỆT, NẾU CÓ MỘT NGÀY BẠN DỌN TỚI ĐƯỜNG BÀN XOAY.

[Harry Potter đồng nhân] Hoặc loạn quỹ tích – CHƯƠNG 61 : TẬP HỢP TIỂU KỊCH TRƯỜNG

CHƯA CÓ BÌNH LUẬN

TRẢ LỜI