Thư tình của kỵ sĩ

0
46

Thư tình của kỵ sĩ

Tác già: Từ Từ Đồ Chi

Thể loại: Hiện đại, Oan gia, Ngọt văn, Niên thượng, công chuyển thụ, HE

Phúc hắc, thâm tình, trung khuyển công x Tự kỷ, thích tìm đường chết thụ

Nhân vật chính: Vương Tề, Phương Sĩ Thanh

Biên tập: Tử Hi

Văn án

Vào đêm Halloween năm ấy, Phương chủ biên trước giờ chỉ làm một top bất ngờ bị một tên mặt nạ bí đỏ biến thái QJ.

Nhưng bất ngờ hơn khi người nọ lại chính là người mà mình đã thầm mến nhiều năm và tận lực chôn giấu.

Bị kẹt giữa luân thường đạo lý, Phương Sĩ Thanh băn khoăn đấu tranh, còn dần nhận ra người nọ có những bí mật không muốn ai biết.

Đôi tình nhân này sẽ phá tan rào cản và vượt qua mọi khó khăn như thế nào đây?

Chú thích: QJ = cưỡng gian

Thư tình của kỵ sĩ – CHƯƠNG 1

Thư tình của kỵ sĩ – CHƯƠNG 2

Thư tình của kỵ sĩ – CHƯƠNG 3

Thư tình của kỵ sĩ – CHƯƠNG 4

Thư tình của kỵ sĩ – CHƯƠNG 5

Thư tình của kỵ sĩ – CHƯƠNG 6

Thư tình của kỵ sĩ – CHƯƠNG 7

Thư tình của kỵ sĩ – CHƯƠNG 8

Thư tình của kỵ sĩ – CHƯƠNG 9

Thư tình của kỵ sĩ – CHƯƠNG 10

Thư tình của kỵ sĩ – CHƯƠNG 11

Thư tình của kỵ sĩ – CHƯƠNG 12

Thư tình của kỵ sĩ – CHƯƠNG 13

Thư tình của kỵ sĩ – CHƯƠNG 14

Thư tình của kỵ sĩ – CHƯƠNG 15

Thư tình của kỵ sĩ – CHƯƠNG 16

Thư tình của kỵ sĩ – CHƯƠNG 17

Thư tình của kỵ sĩ – CHƯƠNG 18

Thư tình của kỵ sĩ – CHƯƠNG 19

Thư tình của kỵ sĩ – CHƯƠNG 20

Thư tình của kỵ sĩ – CHƯƠNG 21

Thư tình của kỵ sĩ – CHƯƠNG 22

Thư tình của kỵ sĩ – CHƯƠNG 23

Thư tình của kỵ sĩ – CHƯƠNG 24

Thư tình của kỵ sĩ – CHƯƠNG 25

Thư tình của kỵ sĩ – CHƯƠNG 26

Thư tình của kỵ sĩ – CHƯƠNG 27

Thư tình của kỵ sĩ – CHƯƠNG 28

Thư tình của kỵ sĩ – CHƯƠNG 29

Thư tình của kỵ sĩ – CHƯƠNG 30

Thư tình của kỵ sĩ – CHƯƠNG 31

Thư tình của kỵ sĩ – CHƯƠNG 32

Thư tình của kỵ sĩ – CHƯƠNG 33

Thư tình của kỵ sĩ – CHƯƠNG 34

Thư tình của kỵ sĩ – CHƯƠNG 35

Thư tình của kỵ sĩ – CHƯƠNG 36

Thư tình của kỵ sĩ – CHƯƠNG 37

Thư tình của kỵ sĩ – CHƯƠNG 38

Thư tình của kỵ sĩ – CHƯƠNG 39

Thư tình của kỵ sĩ – CHƯƠNG 40

Thư tình của kỵ sĩ – CHƯƠNG 41

Thư tình của kỵ sĩ – CHƯƠNG 42

Thư tình của kỵ sĩ – CHƯƠNG 43

Thư tình của kỵ sĩ – CHƯƠNG 44

Thư tình của kỵ sĩ – CHƯƠNG 45

Thư tình của kỵ sĩ – CHƯƠNG 46

Thư tình của kỵ sĩ – CHƯƠNG 47

Thư tình của kỵ sĩ – CHƯƠNG 48

Thư tình của kỵ sĩ – CHƯƠNG 49

Thư tình của kỵ sĩ – CHƯƠNG 50

Thư tình của kỵ sĩ – CHƯƠNG 51

Thư tình của kỵ sĩ – CHƯƠNG 52

Thư tình của kỵ sĩ – CHƯƠNG 53

Thư tình của kỵ sĩ – CHƯƠNG 54

Thư tình của kỵ sĩ – CHƯƠNG 55

Thư tình của kỵ sĩ – CHƯƠNG 56

Thư tình của kỵ sĩ – CHƯƠNG 57

Thư tình của kỵ sĩ – CHƯƠNG 58

Thư tình của kỵ sĩ – CHƯƠNG 59

Thư tình của kỵ sĩ – CHƯƠNG 60

Thư tình của kỵ sĩ – CHƯƠNG 61

Thư tình của kỵ sĩ – CHƯƠNG 62

Thư tình của kỵ sĩ – CHƯƠNG 63

Thư tình của kỵ sĩ – CHƯƠNG 64

Thư tình của kỵ sĩ – CHƯƠNG 65

Thư tình của kỵ sĩ – CHƯƠNG 66

Thư tình của kỵ sĩ – CHƯƠNG 67: PHIÊN NGOẠI

Thư tình của kỵ sĩ – CHƯƠNG 68: PHIÊN NGOẠI

CHƯA CÓ BÌNH LUẬN

TRẢ LỜI