[DBSK Fanfic] – White night | Đêm trắng

0
27

[NC-17] White night

Title: White night

Rating [NC-17]

Disclaimer: họ là của nhau, không ai có quyền sở hữu họ

Pairing: YunJae, ChunSu, Min and … food

Summary: ???

Category: Gore, violence, rape and incest

Wairning: Fic có những yếu tố không tốt cho những người tinh thần yếu, tốt hơn hết nên suy nghĩ kĩ trước khi bắt đầu đọc

Note: những ai có tâm hồn trong sáng tốt hơn hết nên click back trước khi shock vì lên cơn đau tim. Mình không có trách nhiệm trong những vụ đau tim như vậy đâu, đừng trách mình không báo trước.

White night – CHƯƠNG 1

White night – CHƯƠNG 2

White night – CHƯƠNG 3

White night – CHƯƠNG 4

White night – CHƯƠNG 5:

White night – CHƯƠNG 6

White night – CHƯƠNG 7

White night – CHƯƠNG 8

White night – CHƯƠNG 9.1

White night – CHƯƠNG 9.2

White night – CHƯƠNG 9.3

White night – CHƯƠNG 10

White night – CHƯƠNG 11

White night – CHƯƠNG 12

White night – CHƯƠNG 13

White night – CHƯƠNG 14

White night – CHƯƠNG 15.1

White night – CHƯƠNG 15.2

White night – CHƯƠNG 16

White night – CHƯƠNG 17

White night – CHƯƠNG 18

White night – CHƯƠNG 19

White night – CHƯƠNG 20.1

White night – CHƯƠNG 20.2

White night – CHƯƠNG 20.3

White night – CHƯƠNG 21

White night – CHƯƠNG 22:

White night – CHƯƠNG 23

White night – CHƯƠNG 24.1

White night – CHƯƠNG 24.2

White night – CHƯƠNG 25

White night – CHƯƠNG 26: EXTRA

CHƯA CÓ BÌNH LUẬN

TRẢ LỜI