Xuyên việt chi gia hữu soả phu

0
50

Xuyên việt chi gia hữu soả phu

Tác giả: Bạch Dạ Vị Minh

Thể loại: 1×1, xuyên không, trọng sinh, sinh tử, chủng điền (có chút mua bán, ẩm thực), chút xíu huyền huyễn, ngọt, happy ending

Nguồn QT: Gracefairy (Cám ơn Gracefairy rất nhiều)

Edit: Yuki-Hana

 

—–

 

Giới thiệu của truyện:

 

Xuyên việt ngày đầu tiên là vào ngay đêm động phòng hoa chúc; Xuyên việt ngày hôm sau là ngày cha ruột  muốn phân gia. Mười lượng bạc, một mẫu ba phần đất, còn có một nương tử ngốc cái gì cũng đều không hiểu. Lục Thanh nghĩ xuyên việt chuyến này quả thật là khó khăn a.

 

—–

Xuyên việt chi gia hữu soả phu – CHƯƠNG 1

Xuyên việt chi gia hữu soả phu – CHƯƠNG 2

Xuyên việt chi gia hữu soả phu – CHƯƠNG 3

Xuyên việt chi gia hữu soả phu – CHƯƠNG 4

Xuyên việt chi gia hữu soả phu – CHƯƠNG 5

Xuyên việt chi gia hữu soả phu – CHƯƠNG 6

Xuyên việt chi gia hữu soả phu – CHƯƠNG 7

Xuyên việt chi gia hữu soả phu – CHƯƠNG 8

Xuyên việt chi gia hữu soả phu – CHƯƠNG 9

Xuyên việt chi gia hữu soả phu – CHƯƠNG 10

Xuyên việt chi gia hữu soả phu – CHƯƠNG 11

Xuyên việt chi gia hữu soả phu – CHƯƠNG 12

Xuyên việt chi gia hữu soả phu – CHƯƠNG 13

Xuyên việt chi gia hữu soả phu – CHƯƠNG 14

Xuyên việt chi gia hữu soả phu – CHƯƠNG 15

Xuyên việt chi gia hữu soả phu – CHƯƠNG 16

Xuyên việt chi gia hữu soả phu – CHƯƠNG 17

Xuyên việt chi gia hữu soả phu – CHƯƠNG 18

Xuyên việt chi gia hữu soả phu – CHƯƠNG 19

Xuyên việt chi gia hữu soả phu – CHƯƠNG 20

Xuyên việt chi gia hữu soả phu – CHƯƠNG 21

Xuyên việt chi gia hữu soả phu – CHƯƠNG 22

Xuyên việt chi gia hữu soả phu – CHƯƠNG 23

Xuyên việt chi gia hữu soả phu – CHƯƠNG 24

Xuyên việt chi gia hữu soả phu – CHƯƠNG 25

Xuyên việt chi gia hữu soả phu – CHƯƠNG 26

Xuyên việt chi gia hữu soả phu – CHƯƠNG 27

Xuyên việt chi gia hữu soả phu – CHƯƠNG 28

Xuyên việt chi gia hữu soả phu – CHƯƠNG 29

Xuyên việt chi gia hữu soả phu – CHƯƠNG 30

Xuyên việt chi gia hữu soả phu – CHƯƠNG 31

Xuyên việt chi gia hữu soả phu – CHƯƠNG 32

Xuyên việt chi gia hữu soả phu – CHƯƠNG 33

Xuyên việt chi gia hữu soả phu – CHƯƠNG 34

Xuyên việt chi gia hữu soả phu – CHƯƠNG 35

Xuyên việt chi gia hữu soả phu – CHƯƠNG 36

Xuyên việt chi gia hữu soả phu – CHƯƠNG 37

Xuyên việt chi gia hữu soả phu – CHƯƠNG 38

Xuyên việt chi gia hữu soả phu – CHƯƠNG 39

Xuyên việt chi gia hữu soả phu – CHƯƠNG 40

Xuyên việt chi gia hữu soả phu – CHƯƠNG 41

Xuyên việt chi gia hữu soả phu – CHƯƠNG 42

Xuyên việt chi gia hữu soả phu – CHƯƠNG 43

Xuyên việt chi gia hữu soả phu – CHƯƠNG 44

Xuyên việt chi gia hữu soả phu – CHƯƠNG 45

Xuyên việt chi gia hữu soả phu – CHƯƠNG 46

Xuyên việt chi gia hữu soả phu – CHƯƠNG 47

Xuyên việt chi gia hữu soả phu – CHƯƠNG 48

Xuyên việt chi gia hữu soả phu – CHƯƠNG 49

Xuyên việt chi gia hữu soả phu – CHƯƠNG 50

Xuyên việt chi gia hữu soả phu – CHƯƠNG 51

Xuyên việt chi gia hữu soả phu – CHƯƠNG 52

Xuyên việt chi gia hữu soả phu – CHƯƠNG 53

Xuyên việt chi gia hữu soả phu – CHƯƠNG 54

Xuyên việt chi gia hữu soả phu – CHƯƠNG 55

Xuyên việt chi gia hữu soả phu – CHƯƠNG 56

Xuyên việt chi gia hữu soả phu – CHƯƠNG 57

Xuyên việt chi gia hữu soả phu – CHƯƠNG 58

Xuyên việt chi gia hữu soả phu – CHƯƠNG 59

SHARE
Previous articleXuyên việt chi gia hữu soả phu - CHƯƠNG 59
Next articleYêu chiều - CHƯƠNG 1

CHƯA CÓ BÌNH LUẬN

TRẢ LỜI