Lão tử không phải M

0
31

LÃO TỬ KHÔNG PHẢI M

Tác giả: Tương Tư Dẫn

Thể loại: Hiện đại, cảnh sát công, lưu manh thụ, đô thị tình duyên, tình hữu độc chung, HE

Nhân vật chính: Quý Tiện (công) x Thường Viễn (thụ)

Raw & QT: Kho Tàng Đam Mỹ

Tiến hành bản gốc: Hoàn

Editor: Tiểu Tà

Truyện không có văn án, cách hành văn trôi chảy, tình tiết thấy nhiều rồi nên không cảm thấy có gì đặc sắc nhưng ta yêu thích cố sự này. – Tác giả

Truyện không liên quan đến SM, chẳng qua là mấy lần bạn thụ bị bạn công đánh cho một trận, đánh rồi làm, làm rồi đánh =)))

Lão tử không phải M – CHƯƠNG 1

Lão tử không phải M – CHƯƠNG 2

Lão tử không phải M – CHƯƠNG 3

Lão tử không phải M – CHƯƠNG 4

Lão tử không phải M – CHƯƠNG 5

Lão tử không phải M – CHƯƠNG 6

Lão tử không phải M – CHƯƠNG 7

Lão tử không phải M – CHƯƠNG 8

Lão tử không phải M – CHƯƠNG 9

Lão tử không phải M – CHƯƠNG 10

Lão tử không phải M – CHƯƠNG 11

Lão tử không phải M – CHƯƠNG 12

Lão tử không phải M – CHƯƠNG 13

Lão tử không phải M – CHƯƠNG 14

Lão tử không phải M – CHƯƠNG 15

Lão tử không phải M – CHƯƠNG 16

Lão tử không phải M – CHƯƠNG 17

Lão tử không phải M – CHƯƠNG 18

Lão tử không phải M – CHƯƠNG 19

Lão tử không phải M – CHƯƠNG 20

Lão tử không phải M – CHƯƠNG 21

Lão tử không phải M – CHƯƠNG 22

Lão tử không phải M – CHƯƠNG 23

Lão tử không phải M – CHƯƠNG 24

Lão tử không phải M – CHƯƠNG 25

Lão tử không phải M – CHƯƠNG 26

Lão tử không phải M – CHƯƠNG 27

Lão tử không phải M – CHƯƠNG 28

Lão tử không phải M – CHƯƠNG 29

Lão tử không phải M – CHƯƠNG 30

Lão tử không phải M – CHƯƠNG 31

CHƯA CÓ BÌNH LUẬN

TRẢ LỜI