Mỗi ngày nam thần nhà tui đều đăng vạn chữ

0
28

Mỗi ngày nam thần nhà tui đều đăng vạn chữ – Thiên Diễn

Tác giả: Thiên Diễn

Thể loại: Đam mỹ tiểu thuyết, hiện đại, 1×1, niên hạ vườn trường, HE

CP chính: Tề Sơ Phàm x Hàn Thanh Ngạn

CP phụ: Quách Chính x Tần Nhạc

Biên tập: Phùng Điệp

Tình trạng bản gốc: Hoàn – 50 chương + 2 phiên ngoại

Tình trạng bản edit: Hoàn thành.

VĂN ÁN

Hàn Thanh Ngạn là học sinh giỏi hệ tiếng Trung  lạnh lùng nổi tiếng của trường đại học D nhưng anh vẫn luôn có một bí mật không thể nói cho mọi người biết.

Anh là gay, hơn nữa lại còn có một nam thần vẫn luôn gìn giữ trong lòng.

Anh đã từng vung tiền như rác vì nam thần, thức đêm viết bình luận thật dài cho nam thần nhưng ngay cả một câu trả lời cũng không nhận được.

Hàn Thanh Ngạn tỏ vẻ, cũng chả sao.

Nam thần tồn lại chính là để thờ phụng! Âm mưu quyến rũ của đám người trần thật quá mức xa vời.

 

Mỗi ngày nam thần nhà tui đều đăng vạn chữ – CHƯƠNG 1:

Mỗi ngày nam thần nhà tui đều đăng vạn chữ – CHƯƠNG 2

Mỗi ngày nam thần nhà tui đều đăng vạn chữ – CHƯƠNG THỨ NHẤT KẾT THÚC Ở ĐOẠN NAM NHÂN VẬT CHÍNH GỌI THẰNG BẠN CỦA ANH TA LÊN NÚI VÀO LÚC ĐÊM KHUYA TÌM NGÔI MIẾU ĐỔ NÁT Ở SƯỜN NÚI MÀ NGÀY XƯA HỌ VẪN CÙNG CHƠI ĐÙA ĐỂ NÓI CHUYỆN.

Mỗi ngày nam thần nhà tui đều đăng vạn chữ – CHƯƠNG THỨ NHẤT MÀ NAM THẦN NÉM RA QUẢ THỰC ĐEM LẠI CẢM GIÁC KHÔNG THỂ TUYỆT HƠN A!

Mỗi ngày nam thần nhà tui đều đăng vạn chữ – CHƯƠNG 3

Mỗi ngày nam thần nhà tui đều đăng vạn chữ – CHƯƠNG 4

Mỗi ngày nam thần nhà tui đều đăng vạn chữ – CHƯƠNG THỨ HAI CỦA 《 ĐƯỜNG VỀ 》VẪN LÀ MỘT CHƯƠNG DÀI MỘT VẠN CHỮ NHƯ MỌI NGÀY.

Mỗi ngày nam thần nhà tui đều đăng vạn chữ – CHƯƠNG 5

Mỗi ngày nam thần nhà tui đều đăng vạn chữ – CHƯƠNG 6

Mỗi ngày nam thần nhà tui đều đăng vạn chữ – CHƯƠNG 7

Mỗi ngày nam thần nhà tui đều đăng vạn chữ – CHƯƠNG 8

Mỗi ngày nam thần nhà tui đều đăng vạn chữ – CHƯƠNG 9

Mỗi ngày nam thần nhà tui đều đăng vạn chữ – CHƯƠNG 10

Mỗi ngày nam thần nhà tui đều đăng vạn chữ – CHƯƠNG 11

Mỗi ngày nam thần nhà tui đều đăng vạn chữ – CHƯƠNG 12

Mỗi ngày nam thần nhà tui đều đăng vạn chữ – CHƯƠNG 13

Mỗi ngày nam thần nhà tui đều đăng vạn chữ – CHƯƠNG 14

Mỗi ngày nam thần nhà tui đều đăng vạn chữ – CHƯƠNG 15

Mỗi ngày nam thần nhà tui đều đăng vạn chữ – CHƯƠNG 16

Mỗi ngày nam thần nhà tui đều đăng vạn chữ – CHƯƠNG 17

Mỗi ngày nam thần nhà tui đều đăng vạn chữ – CHƯƠNG 18

Mỗi ngày nam thần nhà tui đều đăng vạn chữ – CHƯƠNG 19

Mỗi ngày nam thần nhà tui đều đăng vạn chữ – CHƯƠNG 20

Mỗi ngày nam thần nhà tui đều đăng vạn chữ – CHƯƠNG 21

Mỗi ngày nam thần nhà tui đều đăng vạn chữ – CHƯƠNG 22.

Mỗi ngày nam thần nhà tui đều đăng vạn chữ – CHƯƠNG 23.

Mỗi ngày nam thần nhà tui đều đăng vạn chữ – CHƯƠNG 1.

Mỗi ngày nam thần nhà tui đều đăng vạn chữ – CHƯƠNG 1 NÓI QUA MỘT CHÚT VỀ QUAN HỆ GIỮA CÔNG VÀ THỤ, MỘT CHUYỆN KỂ VỀ TÌNH ĐƠN PHƯƠNG VÔ CÙNG PHỔ BIẾN KHIẾN CHO VÔ SỐ FAN CHẾT ĐI CHẾT LẠI.

Mỗi ngày nam thần nhà tui đều đăng vạn chữ – CHƯƠNG 1 ĐỂ ĐỌC LẠI.

Mỗi ngày nam thần nhà tui đều đăng vạn chữ – CHƯƠNG 24.

Mỗi ngày nam thần nhà tui đều đăng vạn chữ – CHƯƠNG 1 HÔM QUA CẬU MỚI ĐĂNG PHÁ LỆ NHIỀU.

Mỗi ngày nam thần nhà tui đều đăng vạn chữ – CHƯƠNG 25.

Mỗi ngày nam thần nhà tui đều đăng vạn chữ – CHƯƠNG 26.

Mỗi ngày nam thần nhà tui đều đăng vạn chữ – CHƯƠNG 27.

Mỗi ngày nam thần nhà tui đều đăng vạn chữ – CHƯƠNG 28.

Mỗi ngày nam thần nhà tui đều đăng vạn chữ – CHƯƠNG 29.

Mỗi ngày nam thần nhà tui đều đăng vạn chữ – CHƯƠNG 30.

Mỗi ngày nam thần nhà tui đều đăng vạn chữ – CHƯƠNG 31.

Mỗi ngày nam thần nhà tui đều đăng vạn chữ – CHƯƠNG 32

Mỗi ngày nam thần nhà tui đều đăng vạn chữ – CHƯƠNG 33.

Mỗi ngày nam thần nhà tui đều đăng vạn chữ – CHƯƠNG 34.

Mỗi ngày nam thần nhà tui đều đăng vạn chữ – CHƯƠNG 35.

Mỗi ngày nam thần nhà tui đều đăng vạn chữ – CHƯƠNG 36.

Mỗi ngày nam thần nhà tui đều đăng vạn chữ – CHƯƠNG 37.

Mỗi ngày nam thần nhà tui đều đăng vạn chữ – CHƯƠNG 38.

Mỗi ngày nam thần nhà tui đều đăng vạn chữ – CHƯƠNG 39.

Mỗi ngày nam thần nhà tui đều đăng vạn chữ – CHƯƠNG 40.

Mỗi ngày nam thần nhà tui đều đăng vạn chữ – CHƯƠNG 41.

Mỗi ngày nam thần nhà tui đều đăng vạn chữ – CHƯƠNG 42.

Mỗi ngày nam thần nhà tui đều đăng vạn chữ – CHƯƠNG 43.

Mỗi ngày nam thần nhà tui đều đăng vạn chữ – CHƯƠNG 44.

Mỗi ngày nam thần nhà tui đều đăng vạn chữ – CHƯƠNG 45.

Mỗi ngày nam thần nhà tui đều đăng vạn chữ – CHƯƠNG 46.

Mỗi ngày nam thần nhà tui đều đăng vạn chữ – CHƯƠNG 47.

Mỗi ngày nam thần nhà tui đều đăng vạn chữ – CHƯƠNG 48.

Mỗi ngày nam thần nhà tui đều đăng vạn chữ – CHƯƠNG 49.

Mỗi ngày nam thần nhà tui đều đăng vạn chữ – CHƯƠNG 50.

Mỗi ngày nam thần nhà tui đều đăng vạn chữ – CHƯƠNG 51.

Mỗi ngày nam thần nhà tui đều đăng vạn chữ – CHƯƠNG 52.

CHƯA CÓ BÌNH LUẬN

TRẢ LỜI