Thụ hai nhân cách bị ông chủ quán bar công OOXX

0
32

Thụ hai nhân cách bị ông chủ quán bar công OOXX

By Đái Cảm Nhất Mã

Edit + Beta: Samleo

[nội dung như tiêu đề tiểu thụ phụ trách thúc đẩy H tiểu công phụ trách bán manh]

Nguyên tiêu đề: hai nhân cách yêu nghiệt băng sơn thụ bị ông chủ quán bar manh công OOXX

Thuộc tính: RT

Chuyện xưa đặt ra: Thụ có 2 nhân cách, 1 là ghê tởm đồng tính, 2 là yin đãng muốn chết. Một lần 2 đến quán bar kiếm 419 gặp công, sau khi XXOO thì 1 thức tỉnh. Sau đó dây dưa ko rõ.

Thụ hai nhân cách bị ông chủ quán bar công OOXX – CHƯƠNG 1

Thụ hai nhân cách bị ông chủ quán bar công OOXX – CHƯƠNG 2

Thụ hai nhân cách bị ông chủ quán bar công OOXX – CHƯƠNG 3

Thụ hai nhân cách bị ông chủ quán bar công OOXX – CHƯƠNG 4

Thụ hai nhân cách bị ông chủ quán bar công OOXX – CHƯƠNG 5

Thụ hai nhân cách bị ông chủ quán bar công OOXX – CHƯƠNG 6

Thụ hai nhân cách bị ông chủ quán bar công OOXX – CHƯƠNG 7

Thụ hai nhân cách bị ông chủ quán bar công OOXX – CHƯƠNG 8

CHƯA CÓ BÌNH LUẬN

TRẢ LỜI