[YunJae Fanfic] – Bản hành khúc đối địch của những người hàng xóm

0
34

Title: Bản hành khúc đối địch của những người hàng xóm

Author: Fenghuaihuang

Translator: jaeholove

Parings: YoonJae

Disclaimer: DBSG is not belong to Fenghuaihuang nor me

Rating: PG13

Status: finished

Bản hành khúc đối địch của những người hàng xóm – CHƯƠNG 1 : HAI KẺ LÁNG GIỀNG GHÉT NHAU

Bản hành khúc đối địch của những người hàng xóm – CHƯƠNG 2 : CÙNG BỊ BẮT ĐI NHỔ CỎ Ở SÂN THỂ DỤC

Bản hành khúc đối địch của những người hàng xóm – CHƯƠNG 3 : ĂN CƠM CÓ THỂ THIẾU CƠM NHƯNG KHÔNG THỂ THIẾU XÌ DẦU (PHẦN 1)

Bản hành khúc đối địch của những người hàng xóm – CHƯƠNG 4 : ĂN CƠM CÓ THỂ THIẾU CƠM NHƯNG KHÔNG THỂ THIẾU XÌ DẦU(PHẦN 2)

Bản hành khúc đối địch của những người hàng xóm – CHƯƠNG 5 : LỄ HỘI TRƯỜNG LUÔN RẤT VUI (P1)

Bản hành khúc đối địch của những người hàng xóm – CHƯƠNG 6 : LỄ HỘI TRƯỜNG LUÔN RẤT VUI (2)

Bản hành khúc đối địch của những người hàng xóm – CHƯƠNG 7 : LỄ HỘI TRƯỜNG LUÔN RẤT VUI (3)

Bản hành khúc đối địch của những người hàng xóm – CHƯƠNG 8 : NHỮNG KẺ NGĂN CẢN TÌNH YÊU CỦA NGƯỜI KHÁC ĐA PHẦN ĐỀU LÀ ĐỒ NGỐC.

Bản hành khúc đối địch của những người hàng xóm – CHƯƠNG 9 : TÌNH THÂN, KHI ĐỨNG TRƯỚC CÁI BÓNG CỦA THỨC ĂN SẼ TRỞ NÊN VÔ CÙNG NHỎ BÉ ! (1)

Bản hành khúc đối địch của những người hàng xóm – CHƯƠNG 10 : TÌNH THÂN, KHI ĐỨNG TRƯỚC CÁI BÓNG CỦA THỨC ĂN SẼ TRỞ NÊN VÔ CÙNG NHỎ BÉ ! (2)

Bản hành khúc đối địch của những người hàng xóm – CHƯƠNG 11 : TÌNH THÂN, KHI ĐỨNG TRƯỚC CÁI BÓNG CỦA THỨC ĂN SẼ TRỞ NÊN VÔ CÙNG NHỎ BÉ ! (3)

Bản hành khúc đối địch của những người hàng xóm – CHƯƠNG 12 : TÌNH THÂN, KHI ĐỨNG TRƯỚC CÁI BÓNG CỦA THỨC ĂN SẼ TRỞ NÊN VÔ CÙNG NHỎ BÉ ! (4)

Bản hành khúc đối địch của những người hàng xóm – CHƯƠNG 13 : CÂU NÓI NỔI TIẾNG TỪ XƯA : KẾ HOẠCH CẢ NGÀY PHỤ THUỘC VÀO BUỔI SÁNG !

Bản hành khúc đối địch của những người hàng xóm – CHƯƠNG 14 : ĐIỀU BI THẢM NHẤT ĐỐI VỚI CƠ THỂ ĐANG TRONG TUỔI LỚN LÀ MỘT BỮA TRƯA CHỈ TOÀN RAU XANH !!

Bản hành khúc đối địch của những người hàng xóm – CHƯƠNG 15 :CÂU CHUYỆN KHÔNG THỂ KHÔNG KỂ VỀ CON GIÁN.

Bản hành khúc đối địch của những người hàng xóm – CHƯƠNG 16 :NÊN LÀM XONG HẾT MỌI VIỆC TRƯỚC KHI ĐI NGỦ !

Bản hành khúc đối địch của những người hàng xóm – CHƯƠNG 17 :

CHƯA CÓ BÌNH LUẬN

TRẢ LỜI