Liệp chủ |Săn boss

0
37

Liệp chủ

Tác giả : Lăng Báo Tư

Dịch : QT ca ca

Edit : Yui, Hắc Hầu lão bà bà

Beta: Lynn, Hầu lão

Văn án :

Thống khổ của Phó Vịnh Hoan “người ăn không ngồi rồi” tới mức nhanh chóng cự tiêu thăng trung! Ăn xài toàn bộ dựa vào Tề gia cung cấp, nhưng gần đây Tề gia đổi chủ, ngày khổ của hắn từ đó mà đến. Toàn bộ hảo khang phúc lợi đều tiêu tùng, trên phố bán hoa phụ cấp gia dụng đã quá thê thảm, bây giờ lại còn muốn kiêm làm tiểu tư ban đêm “đợi mệnh hầu hạ” của chủ tử, thật sự số khổ cực điểm! Nhưng Phó Vịnh Hoan cũng không sốt ruột trử mặt kháng nghị, bởi vì —— đại kế “đảo khách làm chủ” đang trong vòng mưu đồ bí mật…

Tề Tín Sở cùng Phó Vịnh Hoan sớm chiều ở chung đối với lời bình của hắn chỉ có bốn chữ: tình yêu giả dối! Trên mặt của y cùng hắn “lưỡng tình tương duyệt” như hình với bóng, lén lút đồn đại khắp nơi y là hung thủ giết người mưu tài hại mệnh, càng độc ác hơn cùng người khác bắt tay dụ hắn nhượng tài sản. Lang tâm quá ác này, bất quá…không sợ, “tuyệt chiêu trí mạng” của hắn còn chưa dùng đến, thắng bại vẫn còn chưa rõ mà!

Liệp chủ – CHƯƠNG 1

Liệp chủ – CHƯƠNG 2

Liệp chủ – CHƯƠNG 3

Liệp chủ – CHƯƠNG 4

Liệp chủ – CHƯƠNG 5

Liệp chủ – CHƯƠNG 6

Liệp chủ – CHƯƠNG 7

Liệp chủ – CHƯƠNG 8

Liệp chủ – CHƯƠNG 9

Liệp chủ – CHƯƠNG 10

SHARE
Previous articleLiệp chủ - CHƯƠNG 10
Next articleShashou – Sát thủ (Đoản) - CHƯƠNG 1

CHƯA CÓ BÌNH LUẬN

TRẢ LỜI