Nghịch ái

0
68

Nghịch Ái

Thể loại: Đam mỹ hiện đại, ngược luyến tàn tâm, phụ tử văn, 1×1, đại thúc thụ, niên hạ công, kết thúc viên mãn, H (80%)

Nguyên tác: Mê Dương

Dịch giả: QT ca ca

Editor: Tử An tiên sinh và Phương Nam công tử

Beta-reader: Phương Nam công tử và Tử An tiên sinh

Tình trạng bản gốc: hoàn

Tình trạng bản edit: hoàn

Pairing: Lăng Thanh Lam x Lăng Cường

Nghịch ái – CHƯƠNG 1

Nghịch ái – CHƯƠNG 2

Nghịch ái – CHƯƠNG 3.1

Nghịch ái – CHƯƠNG 3.2

Nghịch ái – CHƯƠNG 4

Nghịch ái – CHƯƠNG 5

Nghịch ái – CHƯƠNG 6

Nghịch ái – CHƯƠNG 7.1

Nghịch ái – CHƯƠNG 7.2

Nghịch ái – CHƯƠNG 8.1

Nghịch ái – CHƯƠNG 8.2

Nghịch ái – CHƯƠNG 9.1

Nghịch ái – CHƯƠNG 9.2

Nghịch ái – CHƯƠNG 10

Nghịch ái – CHƯƠNG 11.1

Nghịch ái – CHƯƠNG 11.2

Nghịch ái – CHƯƠNG 13

Nghịch ái – CHƯƠNG 14

Nghịch ái – CHƯƠNG 15: ĐẶC BIỆT ĐIỂN – KÝ SỰ XE HƠI LẮC LƯ

Nghịch ái – CHƯƠNG 16: ĐẶC BIỆT ĐIỂN – LÍ DO ĐẾN MUỘN

CHƯA CÓ BÌNH LUẬN

TRẢ LỜI