Vận mệnh điêu linh chi hoa

0
32

Vận Mệnh Điêu Linh Chi Hoa

Tác giả: Nguyệt Quang Bảo Thạch

Editor: LỢM

Thể loại: 1 x 1, cường x cường, pháp sư mỹ cường công, rồng cường thụ, cao h

Tình trạng bản gốc: Đã hoàn thành (12 chương + 1 phiên ngoại)

Tình trạng bản dịch: 20.07.2016 ==> 24.05.2017

Note: Chữ trong ngoặc […] là của truyện hoặc tác giả, chú thích và chữ trong (…) là của editor

Nhắc trước mấy câu:

Đừng để số chương nó lừa tình, truyện này dài còn hơn Đoạt Ái đó, 1 chương đến 20-27 trang word lận.

Tình hình là thấy cái kết nó ba chấm quá, ko phải là BE hay SE cơ mà chả biết có nên đặt HE hay không nên khỏi ghi luôn

Thụ này rất ‘ham ăn’ và vô cùng ‘trung thực’ nên H khá cao

Vận mệnh điêu linh chi hoa – văn án (Q1)

—oO  Văn án  Oo—

Hắn đường đường là Hoàng Kim Long Colin đại nhân,

Trong lúc rảnh rỗi bắt cóc công chúa đổi lấy hàng loạt kim tệ và bảo vật, nhân tiện cướp thêm một phen của đám dũng sĩ với vương tử đến cứu công chúa,

Mặc dù thường thường bởi vì tính nhẫn nại không đủ mà không cẩn thận đập chết mấy con sâu nhỏ,

Nhưng cuộc sống trôi qua vẫn thật thoải mái lại dễ chịu ─ cho đến khi hắn gặp phải cái tên tử linh pháp sư hèn hạ vô sỉ gian trá xảo quyệt biến thái kia!

Khốn kiếp, Colin đại nhân hắn đây chính là Hoàng Kim Long hiếm có nhất Long Tộc đó,

Lại bị bắt buộc ký kết khế ước, bị bắt biến thành hình người,

Còn bị cái cây ma pháp thế này rồi thế nọ, thế kia rồi thế đó lấy Long tinh đi tưới hoa!?

Hắn tuyệt đối, tuyệt đối, tuyệt đối sẽ khiến cái tên đó phải trả giá đại giới!

Russell chết tiệt!

Long Thần phù hộ ngươi ra khỏi cửa bị kẻ thù phân thây luôn đi!

Vận Mệnh Điêu Linh Chi Hoa – CHƯƠNG 1 (Q1)

Vận Mệnh Điêu Linh Chi Hoa – CHƯƠNG 1: MỘT NGÀY NỌ, RỒNG TA ĐÃ THÀNH NÔ LỆ 0O–

Vận Mệnh Điêu Linh Chi Hoa – CHƯƠNG 2 [THƯỢNG] (Q1)

Vận Mệnh Điêu Linh Chi Hoa – CHƯƠNG 2 (HẠ) (Q1)

Vận Mệnh Điêu Linh Chi Hoa – CHƯƠNG 3 [THƯỢNG]

Vận Mệnh Điêu Linh Chi Hoa – CHƯƠNG 3 [HẠ]

Vận Mệnh Điêu Linh Chi Hoa – CHƯƠNG 4 [THƯỢNG] (Q1)

Vận Mệnh Điêu Linh Chi Hoa – CHƯƠNG 4 (Q1) [TRUNG]

Vận Mệnh Điêu Linh Chi Hoa – CHƯƠNG 4 [HẠ] (Q1)

Vận Mệnh Điêu Linh Chi Hoa – CHƯƠNG 5 [THƯỢNG 1] (Q1)

Vận Mệnh Điêu Linh Chi Hoa – CHƯƠNG 5 [THƯỢNG 2] (Q1)

Vận Mệnh Điêu Linh Chi Hoa – CHƯƠNG 5 [HẠ 1] (Q1)

Vận Mệnh Điêu Linh Chi Hoa – CHƯƠNG 5 [HẠ 2] (Q1)

Vận Mệnh Điêu Linh Chi Hoa – CHƯƠNG 5 [HẠ 3] (Q1)

Vận Mệnh Điêu Linh Chi Hoa – CHƯƠNG 6 [THƯỢNG] (Q1)

Vận Mệnh Điêu Linh Chi Hoa – CHƯƠNG 6 [TRUNG] (Q1)

Vận Mệnh Điêu Linh Chi Hoa – CHƯƠNG 6 [HẠ] (Q1)

Vận Mệnh Điêu Linh Chi Hoa – CHƯƠNG 0 – VĂN ÁN (Q2)

Vận Mệnh Điêu Linh Chi Hoa – CHƯƠNG 7 [THƯỢNG] (Q2)

Vận Mệnh Điêu Linh Chi Hoa – CHƯƠNG 7 [HẠ] (Q2)

Vận Mệnh Điêu Linh Chi Hoa – CHƯƠNG 8 [THƯỢNG] (Q2)

Vận Mệnh Điêu Linh Chi Hoa – CHƯƠNG 8 [TRUNG] (Q2)

Vận Mệnh Điêu Linh Chi Hoa – CHƯƠNG 8 [HẠ] (Q2)

Vận Mệnh Điêu Linh Chi Hoa – CHƯƠNG 9 [THƯỢNG] (Q2)

Vận Mệnh Điêu Linh Chi Hoa – CHƯƠNG 9 [TRUNG] (Q2)

Vận Mệnh Điêu Linh Chi Hoa – CHƯƠNG 9 [HẠ] (Q2)

Vận Mệnh Điêu Linh Chi Hoa – CHƯƠNG 10 [THƯỢNG] (Q2)

Vận Mệnh Điêu Linh Chi Hoa – CHƯƠNG 10 [HẠ] (Q2)

Vận Mệnh Điêu Linh Chi Hoa – CHƯƠNG 11 [THƯỢNG] (Q2)

Vận Mệnh Điêu Linh Chi Hoa – CHƯƠNG 11 [HẠ] (Q2)

Vận Mệnh Điêu Linh Chi Hoa – CHƯƠNG 12

CHƯA CÓ BÌNH LUẬN

TRẢ LỜI