Xuyên việt chi luyện thạch giả

0
53

Xuyên việt chi luyện thạch giả

Tác giả: Bắc Trần Trần

Thể loại : đam mỹ, xuyên việt, dị thế đại lục, dị năng, cơ giáp, chủ thụ, 1×1, HE

Nguồn: Khotangdammy

Edit: Tiểu Linh Dương

Beta: Tử Ngạn

Tình trạng: hoàn~~~

Văn án

Mạc Hoài Song trợn mắt tỉnh lại phát hiện mình đang ở một thế giới toàn đá.

Vì sợ phải mang vận mệnh pháo hôi, hắn cố gắng lên phòng khách, xuống chiến trường; võ đài, đấu nhân vật phản diện!

Ngay khi hắn cho rằng mình đã hoa lệ xoay người từ pháo hôi thành vai chính thì, thế qué nào mà mọi chuyện nó lại thay đổi như thế! ! !

Mạc Hoài Song: mụ nó ngươi đừng tới đây, lão tử cũng có đinh đinh !

Diên Thiệu Bách tà tà cười: như thế nào, “Ăn” xong rồi muốn quỵt nợ, có thể sao?

Quét lôi:

Chủ thụ, tác giả nhan khống, yêu mỹ nhân yêu thành cuồng!

Hoàn toàn mới thế giới đặt ra, có địa phương thập phần kỳ ba, bối cảnh loại hiện đại, tác giả chỉ số thông minh tình thương đều tróc cấp, BUG nhất định tồn tại, hoan nghênh vạch, nhưng thỉnh ôn nhu một chút.

Cẩu huyết nhất định tồn tại, một chỉ muốn làm công thụ.

Công ở lúc mới bắt đầu có một chút điểm tra.

Này văn hồn xuyên, ở kết cục xử sẽ cho ra nguyên nhân giải thích.

Nội dung nhãn: thiên tác chi hòa cường cường xuyên qua thời không cơ giáp

Tìm tòi mấu chốt tự: vai chính: Mạc Hoài Song ┃ phối hợp diễn: Diên Thiệu Bách ┃ cái khác: thạch giáp, luyện thạch giả, nguyên thạch, nguyên đồ

 

Xuyên việt chi luyện thạch giả – [XVCLTG] CHƯƠNG 1

Xuyên việt chi luyện thạch giả – [XVCLTG] CHƯƠNG 2

Xuyên việt chi luyện thạch giả – [XVCLTG] CHƯƠNG 3

Xuyên việt chi luyện thạch giả – [XVCLTG] CHƯƠNG 4

Xuyên việt chi luyện thạch giả – [XVCLTG] CHƯƠNG 5

Xuyên việt chi luyện thạch giả – [XVCLTG] CHƯƠNG 6

Xuyên việt chi luyện thạch giả – [XVCLTG] CHƯƠNG 7

Xuyên việt chi luyện thạch giả – [XVCLTG] CHƯƠNG 8

Xuyên việt chi luyện thạch giả – [XVCLTG] CHƯƠNG 9

Xuyên việt chi luyện thạch giả – [XVCLTG] CHƯƠNG 10

Xuyên việt chi luyện thạch giả – [XVCLTG] CHƯƠNG 11

Xuyên việt chi luyện thạch giả – [XVCLTG] CHƯƠNG 12

Xuyên việt chi luyện thạch giả – [XVCLTG] CHƯƠNG 13

Xuyên việt chi luyện thạch giả – [XVCLTG] CHƯƠNG 14

Xuyên việt chi luyện thạch giả – [XVCLTG] CHƯƠNG 15

Xuyên việt chi luyện thạch giả – [XVCLTG] CHƯƠNG 16

Xuyên việt chi luyện thạch giả – [XVCLTG] CHƯƠNG 17

Xuyên việt chi luyện thạch giả – [XVCLTG] CHƯƠNG 18

Xuyên việt chi luyện thạch giả – [XVCLTG] CHƯƠNG 19

Xuyên việt chi luyện thạch giả – [XVCLTG] CHƯƠNG 20

Xuyên việt chi luyện thạch giả – [XVCLTG] CHƯƠNG 21

Xuyên việt chi luyện thạch giả – [XVCLTG] CHƯƠNG 22

Xuyên việt chi luyện thạch giả – [XVCLTG] CHƯƠNG 23

Xuyên việt chi luyện thạch giả – [XVCLTG] CHƯƠNG 24

Xuyên việt chi luyện thạch giả – [XVCLTG] CHƯƠNG 25

Xuyên việt chi luyện thạch giả – [XVCLTG] CHƯƠNG 26

Xuyên việt chi luyện thạch giả – [XVCLTG] CHƯƠNG 27

Xuyên việt chi luyện thạch giả – [XVCLTG] CHƯƠNG 28

Xuyên việt chi luyện thạch giả – [XVCLTG] CHƯƠNG 29

Xuyên việt chi luyện thạch giả – [XVCLTG] CHƯƠNG 30

Xuyên việt chi luyện thạch giả – [XVCLTG] CHƯƠNG 31

Xuyên việt chi luyện thạch giả – [XVCLTG] CHƯƠNG 32

Xuyên việt chi luyện thạch giả – [XVCLTG] CHƯƠNG 33

Xuyên việt chi luyện thạch giả – [XVCLTG] CHƯƠNG 34

Xuyên việt chi luyện thạch giả – [XVCLTG] CHƯƠNG 35

Xuyên việt chi luyện thạch giả – [XVCLTG] CHƯƠNG 36

Xuyên việt chi luyện thạch giả – [XVCLTG] CHƯƠNG 37

Xuyên việt chi luyện thạch giả – [XVCLTG] CHƯƠNG 38

Xuyên việt chi luyện thạch giả – [XVCLTG] CHƯƠNG 39

Xuyên việt chi luyện thạch giả – [XVCLTG] CHƯƠNG 40

Xuyên việt chi luyện thạch giả – [XVCLTG] CHƯƠNG 41

Xuyên việt chi luyện thạch giả – [XVCLTG] CHƯƠNG 42 + 43

Xuyên việt chi luyện thạch giả – [XVCLTG] CHƯƠNG 44

Xuyên việt chi luyện thạch giả – [XVCLTG] CHƯƠNG 45

Xuyên việt chi luyện thạch giả – [XVCLTG] CHƯƠNG 46

Xuyên việt chi luyện thạch giả – [XVCLTG] CHƯƠNG 47

Xuyên việt chi luyện thạch giả – [XVCLTG] CHƯƠNG 48

Xuyên việt chi luyện thạch giả – [XVCLTG] CHƯƠNG 49

Xuyên việt chi luyện thạch giả – [XVCLTG] CHƯƠNG 50

Xuyên việt chi luyện thạch giả – BẢO VỆ: [XVCLTG] CHƯƠNG 51

Xuyên việt chi luyện thạch giả – [XVCLTG] CHƯƠNG 52

Xuyên việt chi luyện thạch giả – [XVCLTG] CHƯƠNG 53

Xuyên việt chi luyện thạch giả – [XVCLTG] CHƯƠNG 54

Xuyên việt chi luyện thạch giả – [XVCLTG] CHƯƠNG 55

Xuyên việt chi luyện thạch giả – [XVCLTG] CHƯƠNG 56

Xuyên việt chi luyện thạch giả – [XVCLTG] CHƯƠNG 57

Xuyên việt chi luyện thạch giả – [XVCLTG] CHƯƠNG 58

Xuyên việt chi luyện thạch giả – [XVCLTG] CHƯƠNG 59

Xuyên việt chi luyện thạch giả – [XVCLTG] CHƯƠNG 60

Xuyên việt chi luyện thạch giả – [XVCLTG] CHƯƠNG 61

Xuyên việt chi luyện thạch giả – [XVCLTG] CHƯƠNG 62

Xuyên việt chi luyện thạch giả – [XVCLTG] CHƯƠNG 63

Xuyên việt chi luyện thạch giả – [XVCLTG] CHƯƠNG 64

Xuyên việt chi luyện thạch giả – [XVCLTG] CHƯƠNG 65

Xuyên việt chi luyện thạch giả – [XVCLTG] CHƯƠNG 66

Xuyên việt chi luyện thạch giả – [XVCLTG] CHƯƠNG 67

Xuyên việt chi luyện thạch giả – [XVCLTG] CHƯƠNG 68

Xuyên việt chi luyện thạch giả – [XVCLTG] CHƯƠNG 69

Xuyên việt chi luyện thạch giả – [XVCLTG] CHƯƠNG 70

Xuyên việt chi luyện thạch giả – [XVCLTG] CHƯƠNG 71

Xuyên việt chi luyện thạch giả – [XVCLTG] CHƯƠNG 72

Xuyên việt chi luyện thạch giả – [XVCLTG] CHƯƠNG 73

Xuyên việt chi luyện thạch giả – [XVCLTG] CHƯƠNG 74

Xuyên việt chi luyện thạch giả – BẢO VỆ: [XVCLTG] CHƯƠNG 75

Xuyên việt chi luyện thạch giả – [XVCLTG] CHƯƠNG 76

Xuyên việt chi luyện thạch giả – [XVCLTG] CHƯƠNG 77

Xuyên việt chi luyện thạch giả – [XVCLTG] CHƯƠNG 78

Xuyên việt chi luyện thạch giả – [XVCLTG] CHƯƠNG 79

Xuyên việt chi luyện thạch giả – [XVCLTG] CHƯƠNG 80

Xuyên việt chi luyện thạch giả – [XVCLTG] CHƯƠNG 81

Xuyên việt chi luyện thạch giả – [XVCLTG] CHƯƠNG 82

Xuyên việt chi luyện thạch giả – [XVCLTG] CHƯƠNG 83

Xuyên việt chi luyện thạch giả – [XVCLTG] CHƯƠNG 84

Xuyên việt chi luyện thạch giả – [XVCLTG] CHƯƠNG 85

Xuyên việt chi luyện thạch giả – [XVCLTG] CHƯƠNG 86

CHƯA CÓ BÌNH LUẬN

TRẢ LỜI