Mụ trí chướng | Bệnh thần kinh

0
33

Mụ Trí Chướng

(Tạm dịch: Mk, bệnh thần kinh!)

Tác giả: Lữ Thiên Dật

Thể loại:  Bạo kiều biệt nữu hotboy công X cán bộ kỳ cựu học bá thụ, hiện đại, đoản văn.

Tình trạng: hoàn ( 39 chương đoản văn)

Raw: Kho Tàng Đam Mỹ

Edit: 笑顔Egao

Văn án:

Tình sử gà bay chó sủa đau “bi” các thể loại~

Đây là đoản văn, viết thay đổi đầu óc trường văn quá mệt mỏi, càng viết càng chậm…

 

Mụ Trí Chướng – [MỤ TRÍ CHƯỚNG] 1 -3

Mụ Trí Chướng – [MỤ TRÍ CHƯỚNG] 4 – 6

Mụ Trí Chướng – [MỤ TRÍ CHƯỚNG] 7 – 9

Mụ Trí Chướng – [MỤ TRÍ CHƯỚNG] 10 – 12

Mụ Trí Chướng – [MỤ TRÍ CHƯỚNG] 13 – 14

Mụ Trí Chướng – [MỤ TRÍ CHƯỚNG] 15

Mụ Trí Chướng – [MỤ TRÍ CHƯỚNG] 16 – 17

Mụ Trí Chướng – [MỤ TRÍ CHƯỚNG] 18

Mụ Trí Chướng – [MỤ TRÍ CHƯỚNG] 19 – 20

Mụ Trí Chướng – [MỤ TRÍ CHƯỚNG] 21

Mụ Trí Chướng – [MỤ TRÍ CHƯỚNG] 22 – 23

Mụ Trí Chướng – [MỤ TRÍ CHƯỚNG] 24

Mụ Trí Chướng – [MỤ TRÍ CHƯỚNG] 25

Mụ Trí Chướng – [MỤ TRÍ CHƯỚNG] 26 – 27

Mụ Trí Chướng – [MỤ TRÍ CHƯỚNG] 28 – 29

Mụ Trí Chướng – [MỤ TRÍ CHƯỚNG] 30

Mụ Trí Chướng – [MỤ TRÍ CHƯỚNG] 31 – 33

Mụ Trí Chướng – [MỤ TRÍ CHƯỚNG] 34

Mụ Trí Chướng – [MỤ TRÍ CHƯỚNG] 35 – 36

Mụ Trí Chướng – [MỤ TRÍ CHƯỚNG] 37 – 38

Mụ Trí Chướng – [MỤ TRÍ CHƯỚNG] CHƯƠNG CUỐI.

CHƯA CÓ BÌNH LUẬN

TRẢ LỜI