Hoàng Tuyền dẫn lộ nhân hệ liệt

0
50

Hoàng Tuyền dẫn lộ nhân hệ liệt

Tác giả: Nạp Lan Nguyên Sơ

Dịch : Bánh Tiêu

Thể loại: ma quái, kinh dị, linh thú, hiện đại

Nguồn : www.banhtieu137.com


Quyển 1

CHƯƠNG 1: LẦN ĐẦU NHẬN BIẾT

CHƯƠNG 2: KINH BIẾN

CHƯƠNG 3: TÌNH CỜ GẶP GỠ

CHƯƠNG 4: ÁC MỘNG

CHƯƠNG 5: NGHI NGỜ

CHƯƠNG 6: HỐI HẬN

CHƯƠNG 7: SONG HIỆN

CHƯƠNG 8: LINH HỒN

CHƯƠNG 9: HIẾU KỲ

CHƯƠNG 10: TRẬN THẾ NGHI BINH

CHƯƠNG 11: THƯƠNG NGHIỆP

CHƯƠNG 12: KHÁCH MỜI DỰ TIỆC

CHƯƠNG 13: HỒN ĐỘN

CHƯƠNG 14: VÂY HÃM THÚ

CHƯƠNG 15: PHÓ THÁC

CHƯƠNG 16: MÁU TƯƠI

CHƯƠNG 17: TẦNG CHE ĐẬY

CHƯƠNG 18: KHÔNG LÀM TRÒN TRÁCH NHIỆM

CHƯƠNG 19: TẠC XỈ

CHƯƠNG 20: NGŨ HÀNH

CHƯƠNG 21: SƠN HẢI

CHƯƠNG 22: SẤM TRỜI

CHƯƠNG 23: DỤNG TÂM

CHƯƠNG 24: GIẤC MỘNG

CHƯƠNG 25: BỨC HỌA BỐ CỤC

CHƯƠNG 26: TRUYỀN THUYẾT

CHƯƠNG 27: SỰ XINH ĐẸP NGUY HIỂM

CHƯƠNG 28: HỢP LỰC

CHƯƠNG 29: CỔ GIÁP

CHƯƠNG 30: CỐ NHÂN

CHƯƠNG 31: LỊCH SỬ ĐỨT ĐOẠN

CHƯƠNG 32: KHÔNG THỂ KHỐNG CHẾ

CHƯƠNG 33: GIẢI CỨU

CHƯƠNG 34: CHÂN TƯỚNG

CHƯƠNG 35: NGHIỆT NỢ

CHƯƠNG 36: THỦ PHẠM

CHƯƠNG 37: LAM NGUYỆT

CHƯƠNG 38: KÍCH GÃY

CHƯƠNG 39: THIÊN BIẾN

CHƯƠNG 40: LY BIỆT

CHƯƠNG 41: ĐOẠN KẾT (1)

CHƯƠNG 42: ĐOẠN KẾT (2)

Quyển 2

CHƯƠNG 1

CHƯƠNG 2

CHƯƠNG 3

CHƯƠNG 4

CHƯƠNG 5

CHƯƠNG 6

CHƯƠNG 7

CHƯƠNG 8

CHƯƠNG 9

CHƯƠNG 10

CHƯƠNG 11

CHƯƠNG 12

CHƯƠNG 13

CHƯƠNG 14

CHƯƠNG 15

CHƯƠNG 16

CHƯƠNG 17

CHƯƠNG 18

CHƯƠNG 19

CHƯƠNG 20

CHƯƠNG 21

CHƯƠNG 22

CHƯƠNG 23

CHƯƠNG 24

CHƯƠNG 25

CHƯƠNG 26

CHƯƠNG 27

CHƯƠNG 28

CHƯƠNG 29

CHƯƠNG 30

CHƯƠNG 31

CHƯƠNG 32

CHƯƠNG 33

CHƯƠNG 34

CHƯƠNG 35

CHƯƠNG 36

CHƯƠNG 37

CHƯƠNG 38

CHƯƠNG 39

CHƯƠNG 40

CHƯƠNG 41

CHƯƠNG 42: CỨU THƯƠNG

CHƯƠNG 43: TỔN HẠI BẤT NGỜ

CHƯƠNG 44: TRUYỀN ĐỘC

CHƯƠNG 45: TINH LẠC (SAO RƠI)

CHƯƠNG 46: ĐẦU NGUỒN

CHƯƠNG 47: LẬT BÀI

CHƯƠNG 48: HỖN CHIẾN

CHƯƠNG 49: SINH TỬ

CHƯƠNG 50: BÓNG TRẮNG

CHƯƠNG 51: KẾT THÚC

CHƯƠNG 52: CẤM CHÚ

CHƯƠNG 53: ĐÊM LẠNH

CHƯA CÓ BÌNH LUẬN

TRẢ LỜI