Huyền thoại Taserin

0
28

Huyền thoại Taserin

Tác giả: Alac

Giới hạn tuổi: M [16+]

Nguồn: Diễn đàn Táo Xanh

Tóm tắt: Có một huyền thoại về một vị hoàng đế đã thống nhất bốn miền đất. Có người coi ngài là bạo chúa. Có người lại tôn sùng ngài như thần thánh. Nhưng tất cả những con người ở Tasin không ai không biết đến những kì tích của ngài – những thứ làm nên một huyền thoại mang tên Taserin.

Lời đầu:

Haiz. Truyện này rất… lạ, gây tranh cãi, chả biết nói sao nữa (Nói cô bác nghe, thằng này đang làm bộ để quảng cáo đó)(Ê, phá đám hả, ông quánh cho vêu mỏ bây giờ… DẠ, không có gì đâu cô bác).

Thôi, cảnh báo trước rồi, không dành cho phụ nữ (hay uke) dưới mười sáu tuổi và trẻ em đang cho con bú, đọc mà có chuyện gì thì tui hổng chịu trách nhiệm đâu à nha.À quên, kí tặng những ai đã đọc fic “Người đẹp và quái vật” rồi. Roẹt roẹt… Chụt…

————*********————

Huyền thoại Taserin – HUYỀN THOẠI TASERIN

Huyền thoại Taserin – HUYỀN THOẠI TASERIN TRANG 2

Huyền thoại Taserin – HUYỀN THOẠI TASERIN TRANG 3

Huyền thoại Taserin – HUYỀN THOẠI TASERIN TRANG 4

Huyền thoại Taserin – HUYỀN THOẠI TASERIN TRANG 5

Huyền thoại Taserin – HUYỀN THOẠI TASERIN TRANG 6

Huyền thoại Taserin – HUYỀN THOẠI TASERIN TRANG 7

Huyền thoại Taserin – HUYỀN THOẠI TASERIN TRANG 8

Huyền thoại Taserin – HUYỀN THOẠI TASERIN TRANG 9

Huyền thoại Taserin – HUYỀN THOẠI TASERIN TRANG 10

Huyền thoại Taserin – HUYỀN THOẠI TASERIN TRANG 11

Huyền thoại Taserin – HUYỀN THOẠI TASERIN TRANG 12

Huyền thoại Taserin – HUYỀN THOẠI TASERIN TRANG 13

Huyền thoại Taserin – HUYỀN THOẠI TASERIN TRANG 14

Huyền thoại Taserin – HUYỀN THOẠI TASERIN TRANG 15

Huyền thoại Taserin – HUYỀN THOẠI TASERIN TRANG 16

Huyền thoại Taserin – HUYỀN THOẠI TASERIN TRANG 17

Huyền thoại Taserin – HUYỀN THOẠI TASERIN TRANG 18

CHƯA CÓ BÌNH LUẬN

TRẢ LỜI