Mãn xuyên phong vũ khán triều sinh (Trông thủy triều nơi sông tràn mưa gió)

0
32

Mãn xuyên phong vũ khán triều sinh

(Trông thủy triều nơi sông tràn mưa gió)

Cổ kính

Đoản văn, cận đại

Chuyển ngữ: Xích.

Mãn xuyên phong vũ khán triều sinh (Đoản) – CHƯƠNG 1 (END)

CHƯA CÓ BÌNH LUẬN

TRẢ LỜI