Yêu và được yêu

0
45

Yêu và được yêu

Tác giả: Kokubu Karin

Nguồn: Diễn đàn Táo Xanh

————******————

Xếp hạng: M

Tóm tắt: Yêu một người nhưng lại nói yêu người khác . Ở bên Xuyên , âu yếm người con gái hơn 2 tuổi nhưng trái tim Khoa luôn hướng về một người con trai cùng lớp . Liệu câu trả lời của Khoa sẽ như thế nào khi cuộc sống cơm áo gạo tiền đưa đẩy một con người từ chỗ đơn giản đến một thế giới tiền bạc đặt lên hàng đầu ? Liệu Xuyên , Khoa , Thạch , ba con người tính tình khác nhau nhưng số phận lại sắp đặt cho họ gặp gỡ bởi một chữ duyên , họ sẽ đi về đâu khi xã hội Việt Vam chưa chấp nhận những người trong thế giới thứ ba ?——————

Yêu và được yêu – YÊU VÀ ĐƯỢC YÊU

Yêu và được yêu – YÊU VÀ ĐƯỢC YÊU TRANG 2

Yêu và được yêu – YÊU VÀ ĐƯỢC YÊU TRANG 3

Yêu và được yêu – YÊU VÀ ĐƯỢC YÊU TRANG 4

Yêu và được yêu – YÊU VÀ ĐƯỢC YÊU TRANG 5

Yêu và được yêu – YÊU VÀ ĐƯỢC YÊU TRANG 6

Yêu và được yêu – YÊU VÀ ĐƯỢC YÊU TRANG 7

Yêu và được yêu – YÊU VÀ ĐƯỢC YÊU TRANG 8

Yêu và được yêu – YÊU VÀ ĐƯỢC YÊU TRANG 9

Yêu và được yêu – YÊU VÀ ĐƯỢC YÊU TRANG 10

Yêu và được yêu – YÊU VÀ ĐƯỢC YÊU TRANG 11

Yêu và được yêu – YÊU VÀ ĐƯỢC YÊU TRANG 12

Yêu và được yêu – YÊU VÀ ĐƯỢC YÊU TRANG 13

Yêu và được yêu – YÊU VÀ ĐƯỢC YÊU TRANG 14

Yêu và được yêu – YÊU VÀ ĐƯỢC YÊU TRANG 15

Yêu và được yêu – YÊU VÀ ĐƯỢC YÊU TRANG 16

Yêu và được yêu – YÊU VÀ ĐƯỢC YÊU TRANG 17

Yêu và được yêu – YÊU VÀ ĐƯỢC YÊU TRANG 18

Yêu và được yêu – YÊU VÀ ĐƯỢC YÊU TRANG 19

Yêu và được yêu – YÊU VÀ ĐƯỢC YÊU TRANG 20

Yêu và được yêu – YÊU VÀ ĐƯỢC YÊU TRANG 21

Yêu và được yêu – YÊU VÀ ĐƯỢC YÊU TRANG 22

Yêu và được yêu – YÊU VÀ ĐƯỢC YÊU TRANG 23

Yêu và được yêu – YÊU VÀ ĐƯỢC YÊU TRANG 24

Yêu và được yêu – YÊU VÀ ĐƯỢC YÊU TRANG 25

Yêu và được yêu – YÊU VÀ ĐƯỢC YÊU TRANG 26

Yêu và được yêu – YÊU VÀ ĐƯỢC YÊU TRANG 27

Yêu và được yêu – YÊU VÀ ĐƯỢC YÊU TRANG 28

SHARE
Previous articleYêu và được yêu - YÊU VÀ ĐƯỢC YÊU TRANG 28
Next articleLuyến sắc - CHƯƠNG 1.1

CHƯA CÓ BÌNH LUẬN

TRẢ LỜI