24 từ mấu chốt

0
47

24 TỪ MẤU CHỐT

Tác giả: Không biết

Thể loại: Đam mỹ tiểu thuyết, hiện đại, 1×1, niên hạ, muộn tao thụ, thụ truy công, hỗ sủng, HE.

Nguồn: mopconuong.blogspot.com

CP: Quan Dịch Tiêu (tôi) x Mạc Kiệt (anh ấy)

Biên tập: Phùng Điệp

Tình trạng bản gốc: 24 chương – Hoàn

Tình trạng bản edit: Hoàn thành

VĂN ÁN

(Trích chương 2 – theo Phùng Điệp)

Anh cứ để trần nửa người trên như thế đứng trước mặt tôi, cúi người nhìn tôi, chẳng nói chẳng rằng.

Tôi hỏi anh làm gì đấy?

Anh ông nói gà bà nói vịt trả lời rằng Trần Ứng Giai sắp kết hôn rồi.

Tôi liếc mắt nhìn anh, vươn một ngón tay ra trước mặt anh, sau đó nói rằng: Em thẳng tắp, anh biết mà.

Anh cúi người xuống mặt không chút thay đổi thò tay bẻ cong ngón tay tôi, sau đó đáp lại tôi rằng: Em không thẳng.

24 từ mấu chốt – TỪ MẤU CHỐT THỨ NHẤT – DÂN DAO.

24 từ mấu chốt – TỪ MẤU CHỐT THỨ HAI – HI VỌNG

24 từ mấu chốt – TỪ MẤU CHỐT THỨ BA – HÔN NHÂN

24 từ mấu chốt – TỪ MẤU CHỐT THỨ TƯ – PLATO.

24 từ mấu chốt – TỪ MẤU CHỐT THỨ NĂM – THỜI CƠ

24 từ mấu chốt – TỪ MẤU CHỐT THỨ SÁU – KẾT HÔN

24 từ mấu chốt – TỪ MẤU CHỐT THỨ BẢY – TÌNH ÁI

24 từ mấu chốt – TỪ MẤU CHỐT THỨ TÁM – TINH THẦN VÀ THỂ XÁC (PHẦN 1)

24 từ mấu chốt – TỪ MẤU CHỐT THỨ TÁM – TINH THẦN VÀ THỂ XÁC (PHẦN 2)

24 từ mấu chốt – TỪ MẤU CHỐT THỨ CHÍN – XEM MẮT

24 từ mấu chốt – TỪ MẤU CHỐT THỨ MƯỜI – THÂM QUỸ

24 từ mấu chốt – TỪ MẤU CHỐT THỨ MƯỜI MỘT – LÝ DO (PHẦN 1)

24 từ mấu chốt – TỪ MẤU CHỐT THỨ MƯỜI MỘT – LÝ DO (PHẦN 2)

24 từ mấu chốt – TỪ MẤU CHỐT THỨ MƯỜI HAI – NGƯỜI YÊU VÀ ĐƯỢC YÊU

24 từ mấu chốt – TỪ MẤU CHỐT THỨ MƯỜI BA – COME OUT

24 từ mấu chốt – TỪ MẤU CHỐT THỨ MƯỜI BỐN – ÁP LỰC

24 từ mấu chốt – TỪ MẤU CHỐT THỨ MƯỜI LĂM – KHÔNG THỂ ĐỐI KHÁNG

24 từ mấu chốt – TỪ MẤU CHỐT THỨ MƯỜI SÁU – CÃI NHAU

24 từ mấu chốt – TỪ MẤU CHỐT THỨ MƯỜI BẢY – TƯ THẾ CƠ THỂ

24 từ mấu chốt – TỪ MẤU CHỐT THỨ MƯỜI TÁM – TIN TƯỞNG

24 từ mấu chốt – TỪ MẤU CHỐT THỨ MƯỜI CHÍN – TỐ LÝ CHI VÃNG (PHẦN 1)

24 từ mấu chốt – TỪ MẤU CHỐT THỨ HAI MƯƠI – SAY RƯỢU

24 từ mấu chốt – TỪ MẤU CHỐT THỨ HAI MƯƠI MỐT – LÝ TƯỞNG – PHẦN 1

24 từ mấu chốt – TỪ MẤU CHỐT THỨ HAI MƯƠI HAI – KHOẢNG CÁCH – PHẦN 1

24 từ mấu chốt – TỪ MẤU CHỐT THỨ HAI MƯƠI BA – CUỘC SỐNG

24 từ mấu chốt – TỪ MẤU CHỐT THỨ HAI MƯƠI TƯ – CHUYỆN CŨ TÌNH YÊU

CHƯA CÓ BÌNH LUẬN

TRẢ LỜI