Lưng em thật trắng lại thật gầy

0
73

Tên gốc: Nhĩ đích bối hảo bạch hảo sấu

Lưng em thật trắng lại thật gầy

Tĩnh Thủy Biên

Chuyển ngữ: Tinh Vân | muahoamaino.wordpress.com

Thể loại: Đam mỹ, ngốc manh thụ vs băng sơn muộn tao công, đôi bên thầm mến, đoản văn

Độ dài: 8 chương ngắn, 2 phiên ngoại

Nguồn raw: http://duuro.blog.fc2.com

Lưng em thật trắng lại thật gầy – CHÍNH VĂN

Lưng em thật trắng lại thật gầy – PHIÊN NGOẠI

CHƯA CÓ BÌNH LUẬN

TRẢ LỜI