Tam Cẩn

0
168

Tên truyện: Tam Cẩn

Tác giả: Biên Tưởng

Thể loại: Đam mỹ nam x nam

Độ dài: 6x chương

Edit: Thuỳ Dương

Nguồn: thuyduong103.wordpress.com

Văn án:

Còn có tên “Lang quân Hầu gia đẹp trai lãnh khốc” (còn tiếp thì thật sự sẽ dùng tên này)

Lạnh lùng mỹ mạo Hầu gia công x Văn không thành võ chẳng được thân thế là câu đố gà bệnh thụ

Nguỵ sinh tử, HE, cẩu huyết, Ngôi thứ nhất chủ thụ.

Bạch Tam Cẩn bị một hạt sen không rõ là thần vật hay ma vật ký sinh, chín tháng sau, y mở ngực lấy ra một đứa nhỏ máu me nhầy nhụa, nhưng năm tháng trôi qua, y càng nhìn càng thấy con mình giống Tề Phương Sóc…


Tam Cẩn – TAM CẨN – TIẾT TỬ

Tam Cẩn – TAM CẨN – CHƯƠNG 1

Tam Cẩn – TAM CẨN – CHƯƠNG 2

Tam Cẩn – TAM CẨN – CHƯƠNG 3

Tam Cẩn – TAM CẨN – CHƯƠNG 4

Tam Cẩn – TAM CẨN – CHƯƠNG 5

Tam Cẩn – TAM CẨN – CHƯƠNG 6

Tam Cẩn – TAM CẨN – CHƯƠNG 7

Tam Cẩn – TAM CẨN – CHƯƠNG 8

Tam Cẩn – TAM CẨN – CHƯƠNG 9

Tam Cẩn – TAM CẨN – CHƯƠNG 10

Tam Cẩn – TAM CẨN – CHƯƠNG 11

Tam Cẩn – TAM CẨN – CHƯƠNG 12

Tam Cẩn – TAM CẨN – CHƯƠNG 13

Tam Cẩn – TAM CẨN – CHƯƠNG 14

Tam Cẩn – TAM CẨN – CHƯƠNG 15

Tam Cẩn – TAM CẨN – CHƯƠNG 16

Tam Cẩn – TAM CẨN – CHƯƠNG 17

Tam Cẩn – TAM CẨN – CHƯƠNG 18

Tam Cẩn – TAM CẨN – CHƯƠNG 19

Tam Cẩn – TAM CẨN – CHƯƠNG 20

Tam Cẩn – TAM CẨN – CHƯƠNG 21

Tam Cẩn – TAM CẨN – CHƯƠNG 22

Tam Cẩn – TAM CẨN – CHƯƠNG 23

Tam Cẩn – TAM CẨN – CHƯƠNG 24

Tam Cẩn – TAM CẨN – CHƯƠNG 25

Tam Cẩn – TAM CẨN – CHƯƠNG 26

Tam Cẩn – TAM CẨN – CHƯƠNG 27

Tam Cẩn – TAM CẨN – CHƯƠNG 28

Tam Cẩn – TAM CẨN – CHƯƠNG 29

Tam Cẩn – TAM CẨN – CHƯƠNG 30

Tam Cẩn – TAM CẨN – CHƯƠNG 31

Tam Cẩn – TAM CẨN – CHƯƠNG 32

Tam Cẩn – TAM CẨN – CHƯƠNG 33

Tam Cẩn – TAM CẨN – CHƯƠNG 34

Tam Cẩn – TAM CẨN – CHƯƠNG 35

Tam Cẩn – TAM CẨN – CHƯƠNG 36

Tam Cẩn – TAM CẨN – CHƯƠNG 37

Tam Cẩn – TAM CẨN – CHƯƠNG 38

Tam Cẩn – TAM CẨN – CHƯƠNG 39

Tam Cẩn – TAM CẨN – CHƯƠNG 40

Tam Cẩn – TAM CẨN – CHƯƠNG 41

Tam Cẩn – TAM CẨN – CHƯƠNG 42

Tam Cẩn – TAM CẨN – CHƯƠNG 43

Tam Cẩn – TAM CẨN – CHƯƠNG 44

Tam Cẩn – TAM CẨN -CHƯƠNG 45 (1)

Tam Cẩn – TAM CẨN – CHƯƠNG 45 (2)

Tam Cẩn – TAM CẨN – CHƯƠNG 46

Tam Cẩn – TAM CẨN – CHƯƠNG 47 (1)

Tam Cẩn – TAM CẨN – CHƯƠNG 47 (2)

Tam Cẩn – TAM CẨN – CHƯƠNG 48

Tam Cẩn – TAM CẨN – CHƯƠNG 49

Tam Cẩn – TAM CẨN – CHƯƠNG 50

Tam Cẩn – TAM CẨN – CHƯƠNG 51

Tam Cẩn – TAM CẨN – CHƯƠNG 52

Tam Cẩn – TAM CẨN – CHƯƠNG 53

Tam Cẩn – TAM CẨN – CHƯƠNG 54

Tam Cẩn – TAM CẨN – CHƯƠNG 55

Tam Cẩn – TAM CẨN – CHƯƠNG 56

Tam Cẩn – TAM CẨN – CHƯƠNG 57

Tam Cẩn – TAM CẨN – CHƯƠNG 58

Tam Cẩn – TAM CẨN – CHƯƠNG 59

Tam Cẩn – TAM CẨN – CHƯƠNG 60

Tam Cẩn – TAM CẨN – CHƯƠNG 61

Tam Cẩn – TAM CẨN – CHƯƠNG 62

Tam Cẩn – TAM CẨN – CHƯƠNG 63

Tam Cẩn – TAM CẨN – CHƯƠNG 64 (HOÀN)

SHARE
Previous articleTam Cẩn - TAM CẨN – CHƯƠNG 64 (HOÀN)
Next articleThuốc lá của ngài - THUỐC LÁ CỦA NGÀI – CHƯƠNG 1

CHƯA CÓ BÌNH LUẬN

TRẢ LỜI