Nam phi hoặc chủ

0
168

Nam Phi ‘Hoặc’ Chủ

Tác giả: Lăng Thần Vị Hiểu

Thể loại: Cổ trang, cung đình, yêu nghiệt mỹ thụ x lãnh khốc anh tuấn công, nhất thụ nhất công

Tình trạng: Hoàn

Biên tập: Zhou Zhou

Beta: Ngạo

Giản giới:

Kha Phượng Viêm: Thu phong từ từ, hồng diệp mê mê. Mị ngô chi sắc, hoặc ngô chi tuyệt.

Mạc Tuyệt: Nguyệt tiêu kỳ lân điện, kim tiêu thị hà niên. Nhật nhật niệm ân quân, quân hà xử lưu liên?

Quân không biết, trong từng lời mỹ nhân cung nguyệt, đã hiển rõ, khí phách thiếu niên.

Quân không hiểu, bảy năm làm bạn mưa gió tuyết, đã hiển rõ, tơ tình nồng thắm.

Duyên hết tình có thể đoạn? Thà rằng, chưa từng gặp Phượng Viêm.

MỤC LỤC

Nam phi hoặc chủ – CHƯƠNG 1

Nam phi hoặc chủ – CHƯƠNG 2

Nam phi hoặc chủ – CHƯƠNG 3

Nam phi hoặc chủ – CHƯƠNG 4

Nam phi hoặc chủ – CHƯƠNG 5

Nam phi hoặc chủ – CHƯƠNG 6

Nam phi hoặc chủ – CHƯƠNG 7

Nam phi hoặc chủ – CHƯƠNG 8

Nam phi hoặc chủ – CHƯƠNG 9

Nam phi hoặc chủ – CHƯƠNG 10

Nam phi hoặc chủ – CHƯƠNG 11

Nam phi hoặc chủ – CHƯƠNG 12

Nam phi hoặc chủ – CHƯƠNG 13

Nam phi hoặc chủ – CHƯƠNG 14

Nam phi hoặc chủ – CHƯƠNG 15

Nam phi hoặc chủ – CHƯƠNG 16

Nam phi hoặc chủ – CHƯƠNG 17

Nam phi hoặc chủ – CHƯƠNG 18

Nam phi hoặc chủ – CHƯƠNG 19

Nam phi hoặc chủ – CHƯƠNG 20

Nam phi hoặc chủ – CHƯƠNG 21

Nam phi hoặc chủ – CHƯƠNG 22

Nam phi hoặc chủ – CHƯƠNG 23

Nam phi hoặc chủ – CHƯƠNG 24

Nam phi hoặc chủ – CHƯƠNG 25

Nam phi hoặc chủ – CHƯƠNG 26

Nam phi hoặc chủ – CHƯƠNG 27

Nam phi hoặc chủ – CHƯƠNG 28

Nam phi hoặc chủ – CHƯƠNG 29

Nam phi hoặc chủ – CHƯƠNG 30

Nam phi hoặc chủ – CHƯƠNG 31

Nam phi hoặc chủ – CHƯƠNG 32

Nam phi hoặc chủ – CHƯƠNG 33

Nam phi hoặc chủ – CHƯƠNG 34

Nam phi hoặc chủ – CHƯƠNG 35

Nam phi hoặc chủ – CHƯƠNG 36

Nam phi hoặc chủ – CHƯƠNG 37

Nam phi hoặc chủ – CHƯƠNG 38

Nam phi hoặc chủ – CHƯƠNG 39

Nam phi hoặc chủ – CHƯƠNG 40

Nam phi hoặc chủ – CHƯƠNG 41

Nam phi hoặc chủ – CHƯƠNG 42

Nam phi hoặc chủ – CHƯƠNG 43

Nam phi hoặc chủ – CHƯƠNG 44

Nam phi hoặc chủ – CHƯƠNG 45

Nam phi hoặc chủ – CHƯƠNG 46

Nam phi hoặc chủ – CHƯƠNG 47

Nam phi hoặc chủ – CHƯƠNG 48

Nam phi hoặc chủ – CHƯƠNG 49

Nam phi hoặc chủ – CHƯƠNG 50

Nam phi hoặc chủ – CHƯƠNG 51

Nam phi hoặc chủ – CHƯƠNG 52

Nam phi hoặc chủ – CHƯƠNG 53

Nam phi hoặc chủ – CHƯƠNG 54

Nam phi hoặc chủ – CHƯƠNG 55

Nam phi hoặc chủ – CHƯƠNG 56

Nam phi hoặc chủ – CHƯƠNG 57

Nam phi hoặc chủ – CHƯƠNG 58

Nam phi hoặc chủ – CHƯƠNG 59

Nam phi hoặc chủ – CHƯƠNG 60

Nam phi hoặc chủ – CHƯƠNG 61

Nam phi hoặc chủ – CHƯƠNG 62

Nam phi hoặc chủ – CHƯƠNG 63

Nam phi hoặc chủ – CHƯƠNG 64

Nam phi hoặc chủ – CHƯƠNG 65

Nam phi hoặc chủ – CHƯƠNG 66

Nam phi hoặc chủ – CHƯƠNG 67

Nam phi hoặc chủ – CHƯƠNG 68

Nam phi hoặc chủ – CHƯƠNG 69

Nam phi hoặc chủ – CHƯƠNG 70

Nam phi hoặc chủ – CHƯƠNG 71

Nam phi hoặc chủ – CHƯƠNG 72

Nam phi hoặc chủ – CHƯƠNG 73

Nam phi hoặc chủ – CHƯƠNG 74

Nam phi hoặc chủ – CHƯƠNG 75

Nam phi hoặc chủ – CHƯƠNG 76

Nam phi hoặc chủ – CHƯƠNG 77

Nam phi hoặc chủ – CHƯƠNG 78

Nam phi hoặc chủ – CHƯƠNG 79

Nam phi hoặc chủ – CHƯƠNG 80

Nam phi hoặc chủ – CHƯƠNG 81

Nam phi hoặc chủ – CHƯƠNG 82

Nam phi hoặc chủ – CHƯƠNG 83

Nam phi hoặc chủ – CHƯƠNG 84

Nam phi hoặc chủ – CHƯƠNG 85

Nam phi hoặc chủ – CHƯƠNG 86

Nam phi hoặc chủ – CHƯƠNG 87

Nam phi hoặc chủ – CHƯƠNG 88

Nam phi hoặc chủ – CHƯƠNG 89

Nam phi hoặc chủ – CHƯƠNG 90

Nam phi hoặc chủ – CHƯƠNG 91

Nam phi hoặc chủ – CHƯƠNG 92

Nam phi hoặc chủ – CHƯƠNG 93

Nam phi hoặc chủ – CHƯƠNG 94

Nam phi hoặc chủ – CHƯƠNG 95

Nam phi hoặc chủ – CHƯƠNG 96

Nam phi hoặc chủ – CHƯƠNG 97

Nam phi hoặc chủ – CHƯƠNG 98

Nam phi hoặc chủ – CHƯƠNG 99

Nam phi hoặc chủ – CHƯƠNG 100

Nam phi hoặc chủ – CHƯƠNG 101

Nam phi hoặc chủ – CHƯƠNG 102

Nam phi hoặc chủ – CHƯƠNG 103

Nam phi hoặc chủ – CHƯƠNG 104

Nam phi hoặc chủ – CHƯƠNG 105

Nam phi hoặc chủ – CHƯƠNG 106

Nam phi hoặc chủ – CHƯƠNG 107

Nam phi hoặc chủ – CHƯƠNG 108

Nam phi hoặc chủ – CHƯƠNG 109

Nam phi hoặc chủ – CHƯƠNG 110

Nam phi hoặc chủ – CHƯƠNG 111

Nam phi hoặc chủ – CHƯƠNG 112

Nam phi hoặc chủ – CHƯƠNG 113

Nam phi hoặc chủ – CHƯƠNG 114

Nam phi hoặc chủ – CHƯƠNG 115

Nam phi hoặc chủ – CHƯƠNG 116

Nam phi hoặc chủ – CHƯƠNG 117

Nam phi hoặc chủ – CHƯƠNG 118

Nam phi hoặc chủ – CHƯƠNG 119

Nam phi hoặc chủ – CHƯƠNG 120

Nam phi hoặc chủ – CHƯƠNG 121

Nam phi hoặc chủ – CHƯƠNG 122

Nam phi hoặc chủ – CHƯƠNG 123

Nam phi hoặc chủ – CHƯƠNG 124

Nam phi hoặc chủ – CHƯƠNG 125

Nam phi hoặc chủ – CHƯƠNG 126

Nam phi hoặc chủ – CHƯƠNG 127

Nam phi hoặc chủ – CHƯƠNG 128

Nam phi hoặc chủ – CHƯƠNG 129

Nam phi hoặc chủ – CHƯƠNG 130

Nam phi hoặc chủ – CHƯƠNG 131

Nam phi hoặc chủ – CHƯƠNG 132

Nam phi hoặc chủ – CHƯƠNG 133

Nam phi hoặc chủ – CHƯƠNG 134

Nam phi hoặc chủ – CHƯƠNG 135

Nam phi hoặc chủ – CHƯƠNG 136

Nam phi hoặc chủ – CHƯƠNG 137

Nam phi hoặc chủ – CHƯƠNG 138

Nam phi hoặc chủ – CHƯƠNG 139

Nam phi hoặc chủ – CHƯƠNG 140

Nam phi hoặc chủ – CHƯƠNG 141

Nam phi hoặc chủ – CHƯƠNG 142

Nam phi hoặc chủ – CHƯƠNG 143

Nam phi hoặc chủ – CHƯƠNG 144

Nam phi hoặc chủ – CHƯƠNG 145

Nam phi hoặc chủ – CHƯƠNG 146

Nam phi hoặc chủ – CHƯƠNG 147

Nam phi hoặc chủ – CHƯƠNG 148

Nam phi hoặc chủ – CHƯƠNG 149

Nam phi hoặc chủ – CHƯƠNG 150

Nam phi hoặc chủ – CHƯƠNG 151

Nam phi hoặc chủ – CHƯƠNG 152

Nam phi hoặc chủ – CHƯƠNG 153

Nam phi hoặc chủ – CHƯƠNG 154

Nam phi hoặc chủ – CHƯƠNG 155

Nam phi hoặc chủ – CHƯƠNG 156

Nam phi hoặc chủ – CHƯƠNG 157

Nam phi hoặc chủ – CHƯƠNG 158

Nam phi hoặc chủ – CHƯƠNG 159 PN1: PHƯỢNG VIÊM THIÊN (PHẦN 1)

Nam phi hoặc chủ – CHƯƠNG 160 PN2: PHƯỢNG VIÊM THIÊN (PHẦN 2)

Nam phi hoặc chủ – CHƯƠNG 161 PN3: PHƯỢNG VIÊM THIÊN (PHẦN 3)

Nam phi hoặc chủ – CHƯƠNG 162 PN4: GIA LA ĐỨC THIÊN (PHẦN 1)

Nam phi hoặc chủ – CHƯƠNG 163 PN5: GIA LA ĐỨC THIÊN (PHẦN 2)

Nam phi hoặc chủ – CHƯƠNG 164 PN6: GIA LA ĐỨC THIÊN (PHẦN 3)

Nam phi hoặc chủ – CHƯƠNG 165 PN7: GIA LA ĐỨC THIÊN (PHẦN 4)

Nam phi hoặc chủ – CHƯƠNG 166 PN8: GIA LA ĐỨC THIÊN (PHẦN 5)

Nam phi hoặc chủ – CHƯƠNG 167 PN9: MẠC TUYỆT CHI DỊ VONG CHI CỔ (PHẦN 1)

Nam phi hoặc chủ – CHƯƠNG 168 PN10: MẠC TUYỆT CHI DỊ VONG CHI CỔ (PHẦN 2)

Nam phi hoặc chủ – CHƯƠNG 169 PN11: MẠC TUYỆT CHI DỊ VONG CHI CỔ (PHẦN 3)

Nam phi hoặc chủ – CHƯƠNG 170 PN12: MẠC TUYỆT CHI DỊ VONG CHI CỔ (PHẦN 4)

Nam phi hoặc chủ – CHƯƠNG 171 PN13: MẠC TUYỆT CHI DỊ VONG CHI CỔ (PHẦN 5)

Nam phi hoặc chủ – CHƯƠNG 172 PN14: MẠC TUYỆT CHI DỊ VONG CHI CỔ (PHẦN 6)

Nam phi hoặc chủ – CHƯƠNG 173 PN15: MẠC TUYỆT CHI DỊ VONG CHI CỔ (PHẦN 7)

FACEBOOK COMMENT


LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here