[Phi thăng hệ liệt] – Bộ 1 – Tế thế

0
189

Phi Thăng hệ liệt – Tế Thế

Tác giả: Tô Du Bính

Thể loại: tương ái tương sát, linh dị thần quái, hào môn thế gia, tận thế

Mần by Bi

Với sự giúp đỡ của bộ ba 3p QT, GG và Baidu

Nhân vật chính: Ôn Cố x Trọng Thế Hoàng

Phối hợp diễn: Triệu Minh, những người khác chưa nghĩ ra

Văn án:

Ôn Cố: Tại sao phi thăng rồi còn khổ hơn trước khi phi thăng vậy? Mệt nhọc hơn? Đã thế còn mất tự do?

Bạch Tu Đại Tiên: Quen rồi là tốt ngay ấy mà.

Ôn Cố: Có phi thăng, vậy có phi giáng được không?

Bạch Tu Đại Tiên: Có thể có thể.

Ôn Cố phi giáng về nhân gian.

Bạch Tu Đại Tiên giao bảng nhiệm vụ cho cậu: Làm việc cho đàng hoàng đấy!

Ôn Cố: …

Ôn Cố không hận Triệu Minh. Hắn hạ độc cậu, giết cậu, nhưng thực ra là giúp cậu. Tự trách mình sao không biết cảm kích gì hết! Sau khi phi thăng thiệt là… khổ muốn chết.

Trọng Thế Hoàng hận Ôn Cố, hận thấu xương. Hận cậu xuất hiện, hận cậu biến mất.

 MỤC LỤC

Tế thế – CHƯƠNG 1

Tế thế – CHƯƠNG 2

Tế thế – CHƯƠNG 3

Tế thế – CHƯƠNG 4

Tế thế – CHƯƠNG 5

Tế thế – CHƯƠNG 6

Tế thế – CHƯƠNG 7

Tế thế – CHƯƠNG 8

Tế thế – CHƯƠNG 9

Tế thế – CHƯƠNG 10

Tế thế – CHƯƠNG 11

Tế thế – CHƯƠNG 12

Tế thế – CHƯƠNG 13

Tế thế – CHƯƠNG 14

Tế thế – CHƯƠNG 15

Tế thế – CHƯƠNG 16

Tế thế – CHƯƠNG 17

Tế thế – CHƯƠNG 18

Tế thế – CHƯƠNG 19

Tế thế – CHƯƠNG 20

Tế thế – CHƯƠNG 21

Tế thế – CHƯƠNG 22

Tế thế – CHƯƠNG 23

Tế thế – CHƯƠNG 24

Tế thế – CHƯƠNG 25

Tế thế – CHƯƠNG 26

Tế thế – CHƯƠNG 27

Tế thế – CHƯƠNG 28

Tế thế – CHƯƠNG 29

Tế thế – CHƯƠNG 30

Tế thế – CHƯƠNG 31

Tế thế – CHƯƠNG 32

Tế thế – CHƯƠNG 33

Tế thế – CHƯƠNG 34

Tế thế – CHƯƠNG 35

Tế thế – CHƯƠNG 36

Tế thế – CHƯƠNG 37

Tế thế – CHƯƠNG 38

Tế thế – CHƯƠNG 39

Tế thế – CHƯƠNG 40

Tế thế – CHƯƠNG 41

Tế thế – CHƯƠNG 42

Tế thế – CHƯƠNG 43

Tế thế – CHƯƠNG 44

Tế thế – CHƯƠNG 45

Tế thế – CHƯƠNG 46

Tế thế – CHƯƠNG 47

Tế thế – CHƯƠNG 48

Tế thế – CHƯƠNG 49

Tế thế – CHƯƠNG 50

Tế thế – CHƯƠNG 51

Tế thế – CHƯƠNG 52

Tế thế – CHƯƠNG 53

Tế thế – CHƯƠNG 54

Tế thế – CHƯƠNG 55

Tế thế – CHƯƠNG 56

Tế thế – CHƯƠNG 57

Tế thế – CHƯƠNG 58

Tế thế – CHƯƠNG 59

Tế thế – CHƯƠNG 60

Tế thế – CHƯƠNG 61

Tế thế – CHƯƠNG 62

Tế thế – CHƯƠNG 63

Tế thế – CHƯƠNG 64

Tế thế – CHƯƠNG 65

Tế thế – CHƯƠNG 66

Tế thế – CHƯƠNG 67

Tế thế – CHƯƠNG 68

Tế thế – CHƯƠNG 69

Tế thế – CHƯƠNG 70

Tế thế – CHƯƠNG 71

Tế thế – CHƯƠNG 72

Tế thế – CHƯƠNG 73

Tế thế – CHƯƠNG 74

Tế thế – CHƯƠNG 75

Tế thế – CHƯƠNG 76

Tế thế – CHƯƠNG 77

Tế thế – CHƯƠNG 78

Tế thế – CHƯƠNG 79

Tế thế – CHƯƠNG 80

Tế thế – CHƯƠNG 81

Tế thế – CHƯƠNG 82

Tế thế – CHƯƠNG 83

Tế thế – CHƯƠNG 84

Tế thế – CHƯƠNG 85

Tế thế – CHƯƠNG 86

Tế thế – CHƯƠNG 87

Tế thế – CHƯƠNG 88

Tế thế – CHƯƠNG 89

Tế thế – CHƯƠNG 90

FACEBOOK COMMENT


LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here