Thanh minh dĩ hậu

0
107

Thanh minh dĩ hậu (Sau ngày thanh minh).

Tác giả: Vô Trần Hoài Niệm.

Thể loại: Cận đại, linh dị thần quái, kinh tủng huyền nghi, tình hữu độc chung.

Tình trạng: Hoàn

Edit: Zenk.

Văn án:

Thanh minh sau khi theo ông nội trở về, bên người Lý Hàng liền xảy ra liên tiếp những chuyện lạ…

Ngươi tin trên đời này có quỷ sao! Thanh minh mạc ngôn!

Nghe! Không ít thân nhân đang khóc, không ít Quỷ Hồn đang cười!!

MỤC LỤC

Thanh minh dĩ hậu – CHƯƠNG 1: THƯỢNG PHẦN (VIẾNG MỒ MẢ)

Thanh minh dĩ hậu – CHƯƠNG 2: CHU DUỆ.

Thanh minh dĩ hậu – CHƯƠNG 3: SỰ GẶP LẠI KINH HOÀNG.

Thanh minh dĩ hậu – CHƯƠNG 4: MỐI HOÀI NGHI.

Thanh minh dĩ hậu – CHƯƠNG 5: THƯ TÍN

Thanh minh dĩ hậu – CHƯƠNG 6: ĐƯỜNG TẮT

Thanh minh dĩ hậu – CHƯƠNG 7: THANG MÁY KINH HỒN.

Thanh minh dĩ hậu – CHƯƠNG 8: TANG LỄ.

Thanh minh dĩ hậu – CHƯƠNG 9: NGỌT NGÀO

Thanh minh dĩ hậu – CHƯƠNG 10: NỮ QUỶ (TU)

Thanh minh dĩ hậu – CHƯƠNG 11: MỞ LÒNG.

Thanh minh dĩ hậu – CHƯƠNG 12: BỆNH VIỆN.

Thanh minh dĩ hậu – CHƯƠNG 13: TRẠCH NAM.

Thanh minh dĩ hậu – CHƯƠNG 14: TỬ VONG.

FACEBOOK COMMENT


LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here