Thiếp thân tể tướng

0
120

Tên gốc: PHÁCH CHỦ ĐÍCH THIẾP THÂN TỂ TƯỚNG

Tác giả: Kinh Mộng

Thể loại: sinh tử, cổ trang cung đình phúc hắc hoàng đế công nhược thụ.

Tình trạng : chính văn 14 chương + phiên ngoại 1 chương : đã kết thúc.

 VĂN ÁN

Quân Du Trần vốn là một viên quan nho nhỏ trong Hàn Lân Viện của Bàn Long quốc, vốn tưởng rằng mình có thể yên yên ổn ổn mà sống hết đời này nhưng cì nhận lời thay hảo bằng hữu là Cố Viêm Võ đang là thị vệ đại nội trực đêm trong hoàng cung một buổi, không ngờ trót dại gặp gỡ thánh thương Trầm Diệc Hiên phong lưu tiêu sái, lại không ngờ vì lầm lẫn mà bị đưa lên giường, không, là long sàng a .

Từ đó về sau, Trầm Diệc Hiên đối với hắn “nhất “tố” chung tình”, mà cuộc đời Quân Du Trần cũng bắt đầu từ đây thay đổi, từ một quan văn thất phẩm nhỏ bé trở thành tể tướng rồi thẳng tới hoàng hậu, bắt

Thiếp thân tể tướng – Tiết tử

Thiếp thân tể tướng – CHƯƠNG 1

Thiếp thân tể tướng – CHƯƠNG 2

Thiếp thân tể tướng – CHƯƠNG 3

Thiếp thân tể tướng – CHƯƠNG 4

Thiếp thân tể tướng – CHƯƠNG 5

Thiếp thân tể tướng – CHƯƠNG 6

Thiếp thân tể tướng – CHƯƠNG 7

Thiếp thân tể tướng – CHƯƠNG 8

Thiếp thân tể tướng – CHƯƠNG 9

Thiếp thân tể tướng – CHƯƠNG 10

Thiếp thân tể tướng – CHƯƠNG 11

Thiếp thân tể tướng – CHƯƠNG 12

Thiếp thân tể tướng – CHƯƠNG 13

Thiếp thân tể tướng – CHƯƠNG 14

Thiếp thân tể tướng – CHƯƠNG 15

Thiếp thân tể tướng – CHƯƠNG 16 PN1: TOẢ TÌNH (KHOÁ TÌNH) (TRẦM DIỆC HIÊN THIÊN)

FACEBOOK COMMENT


LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here