Trọng sinh vị lai chi dược thảo sư

0
372

Trọng Sinh Vị Lai Chi Dược Thảo Sư

Tác giả: Hi Vũ

Editor: Sapphire

Thể loại: hiện đại, mạt thế, xuyên không, dị năng, trọng sinh, tá thi hoàn hồn, 1×1, HE.

Văn án

Kỳ Bạch vừa tỉnh dậy liền phát hiện bản thân không chỉ đổi nơi, còn đổi cả thân thể!

Sau này, hắn từ từ biết địa phương này tàn khốc. Nơi này có dị thú, có cây cối biết đánh người, còn cả hoa cỏ biết giết người ······

Tóm lại một câu, thế giới này rất nguy hiểm!

Kỳ Bạch ở trong khu Tam bẩn nhất loạn nhất, vì sống sót, hắn phải tìm đến một người dựa vào, mà đối tượng hắn lựa chọn ······

Thể loại: 1×1, sủng văn.

Nội dung: Trùng sinh

Nhân vật chính: Kỳ Bạch Việt Kha ┃ phụ: Vương Lạc

Trọng Sinh Vị Lai Chi Dược Thảo Sư – TSVLCDTS CHAP 1

Trọng Sinh Vị Lai Chi Dược Thảo Sư – TSVLCDTS CHAP 2

Trọng Sinh Vị Lai Chi Dược Thảo Sư – TSVLCDTS CHAP 3

Trọng Sinh Vị Lai Chi Dược Thảo Sư – TSVLCDTS CHAP 4

Trọng Sinh Vị Lai Chi Dược Thảo Sư – TSVLCDTS CHAP 5

Trọng Sinh Vị Lai Chi Dược Thảo Sư – TSVLCDTS CHAP 6

Trọng Sinh Vị Lai Chi Dược Thảo Sư – TSVLCDTS CHAP 7

Trọng Sinh Vị Lai Chi Dược Thảo Sư – TSVLCDTS CHAP 8

Trọng Sinh Vị Lai Chi Dược Thảo Sư – TSVLCDTS CHAP 9

Trọng Sinh Vị Lai Chi Dược Thảo Sư – TSVLCDTS CHAP 10

Trọng Sinh Vị Lai Chi Dược Thảo Sư – TSVLCDTS CHAP 11

Trọng Sinh Vị Lai Chi Dược Thảo Sư – TSVLCDTS CHAP 12

Trọng Sinh Vị Lai Chi Dược Thảo Sư – TSVLCDTS CHAP 13

Trọng Sinh Vị Lai Chi Dược Thảo Sư – TSVLCDTS CHAP 14

Trọng Sinh Vị Lai Chi Dược Thảo Sư – TSVLCDTS CHAP 15

Trọng Sinh Vị Lai Chi Dược Thảo Sư – TSVLCDTS CHAP 16

Trọng Sinh Vị Lai Chi Dược Thảo Sư – TSVLCDTS CHAP 17

Trọng Sinh Vị Lai Chi Dược Thảo Sư – TSVLCDTS CHAP 18

Trọng Sinh Vị Lai Chi Dược Thảo Sư – TSVLCDTS CHAP 19

Trọng Sinh Vị Lai Chi Dược Thảo Sư – TSVLCDTS CHAP 20

Trọng Sinh Vị Lai Chi Dược Thảo Sư – TSVLCDTS CHAP 21

Trọng Sinh Vị Lai Chi Dược Thảo Sư – TSVLCDTS CHAP 22

Trọng Sinh Vị Lai Chi Dược Thảo Sư – TSVLCDTS CHAP 23

Trọng Sinh Vị Lai Chi Dược Thảo Sư – TSVLCDTS CHAP 24

Trọng Sinh Vị Lai Chi Dược Thảo Sư – TSVLCDTS CHAP 25

Trọng Sinh Vị Lai Chi Dược Thảo Sư – TSVLCDTS CHAP 26

Trọng Sinh Vị Lai Chi Dược Thảo Sư – TSVLCDTS CHAP 27

Trọng Sinh Vị Lai Chi Dược Thảo Sư – TSVLCDTS CHAP 28

Trọng Sinh Vị Lai Chi Dược Thảo Sư – TSVLCDTS CHAP 29

Trọng Sinh Vị Lai Chi Dược Thảo Sư – TSVLCDTS CHAP 30

Trọng Sinh Vị Lai Chi Dược Thảo Sư – TSVLCDTS CHAP 31

Trọng Sinh Vị Lai Chi Dược Thảo Sư – TSVLCDTS CHAP 32

Trọng Sinh Vị Lai Chi Dược Thảo Sư – TSVLCDTS CHAP 33

Trọng Sinh Vị Lai Chi Dược Thảo Sư – TSVLCDTS CHAP 34

Trọng Sinh Vị Lai Chi Dược Thảo Sư – TSVLCDTS CHAP 35

Trọng Sinh Vị Lai Chi Dược Thảo Sư – TSVLCDTS CHAP 36

Trọng Sinh Vị Lai Chi Dược Thảo Sư – TSVLCDTS CHAP 37

Trọng Sinh Vị Lai Chi Dược Thảo Sư – TSVLCDTS CHAP 38

Trọng Sinh Vị Lai Chi Dược Thảo Sư – TSVLCDTS CHAP 39

Trọng Sinh Vị Lai Chi Dược Thảo Sư – TSVLCDTS CHAP 40

Trọng Sinh Vị Lai Chi Dược Thảo Sư – TSVLCDTS CHAP 41

Trọng Sinh Vị Lai Chi Dược Thảo Sư – TSVLCDTS CHAP 42

Trọng Sinh Vị Lai Chi Dược Thảo Sư – TSVLCDTS CHAP 43

Trọng Sinh Vị Lai Chi Dược Thảo Sư – TSVLCDTS CHAP 44

Trọng Sinh Vị Lai Chi Dược Thảo Sư – TSVLCDTS CHAP 45

Trọng Sinh Vị Lai Chi Dược Thảo Sư – TSVLCDTS CHAP 46

Trọng Sinh Vị Lai Chi Dược Thảo Sư – TSVLCDTS CHAP 47

Trọng Sinh Vị Lai Chi Dược Thảo Sư – TSVLCDTS CHAP 48

Trọng Sinh Vị Lai Chi Dược Thảo Sư – TSVLCDTS CHAP 49

Trọng Sinh Vị Lai Chi Dược Thảo Sư – TSVLCDTS CHAP 50

Trọng Sinh Vị Lai Chi Dược Thảo Sư – TSVLCDTS CHAP 51

Trọng Sinh Vị Lai Chi Dược Thảo Sư – TSVLCDTS CHAP 52

Trọng Sinh Vị Lai Chi Dược Thảo Sư – TSVLCDTS CHAP 53

Trọng Sinh Vị Lai Chi Dược Thảo Sư – TSVLCDTS CHAP 54

Trọng Sinh Vị Lai Chi Dược Thảo Sư – TSVLCDTS CHAP 55

Trọng Sinh Vị Lai Chi Dược Thảo Sư – TSVLCDTS CHAP 56

Trọng Sinh Vị Lai Chi Dược Thảo Sư – TSVLCDTS CHAP 57

Trọng Sinh Vị Lai Chi Dược Thảo Sư – TSVLCDTS CHAP 58

Trọng Sinh Vị Lai Chi Dược Thảo Sư – TSVLCDTS CHAP 59

Trọng Sinh Vị Lai Chi Dược Thảo Sư – TSVLCDTS CHAP 60

Trọng Sinh Vị Lai Chi Dược Thảo Sư – TSVLCDTS CHAP 61

Trọng Sinh Vị Lai Chi Dược Thảo Sư – TSVLCDTS CHAP 62

Trọng Sinh Vị Lai Chi Dược Thảo Sư – TSVLCDTS CHAP 63

Trọng Sinh Vị Lai Chi Dược Thảo Sư – TSVLCDTS CHAP 64

Trọng Sinh Vị Lai Chi Dược Thảo Sư – TSVLCDTS CHAP 65

Trọng Sinh Vị Lai Chi Dược Thảo Sư – TSVLCDTS CHAP 66

Trọng Sinh Vị Lai Chi Dược Thảo Sư – TSVLCDTS CHAP 67

Trọng Sinh Vị Lai Chi Dược Thảo Sư – TSVLCDTS CHAP 68

Trọng Sinh Vị Lai Chi Dược Thảo Sư – TSVLCDTS CHAP 69

Trọng Sinh Vị Lai Chi Dược Thảo Sư – TSVLCDTS CHAP 70

Trọng Sinh Vị Lai Chi Dược Thảo Sư – TSVLCDTS CHAP 71

Trọng Sinh Vị Lai Chi Dược Thảo Sư – TSVLCDTS CHAP 72

Trọng Sinh Vị Lai Chi Dược Thảo Sư – TSVLCDTS CHAP 73

Trọng Sinh Vị Lai Chi Dược Thảo Sư – TSVLCDTS CHAP 74

Trọng Sinh Vị Lai Chi Dược Thảo Sư – TSVLCDTS CHAP 75

Trọng Sinh Vị Lai Chi Dược Thảo Sư – TSVLCDTS CHAP 76

Trọng Sinh Vị Lai Chi Dược Thảo Sư – TSVLCDTS CHAP 77

Trọng Sinh Vị Lai Chi Dược Thảo Sư – TSVLCDTS CHAP 78

Trọng Sinh Vị Lai Chi Dược Thảo Sư – TSVLCDTS CHAP 79

Trọng Sinh Vị Lai Chi Dược Thảo Sư – TSVLCDTS CHAP 80

Trọng Sinh Vị Lai Chi Dược Thảo Sư – TSVLCDTS CHAP 81

Trọng Sinh Vị Lai Chi Dược Thảo Sư – TSVLCDTS CHAP 82

Trọng Sinh Vị Lai Chi Dược Thảo Sư – TSVLCDTS CHAP 83

Trọng Sinh Vị Lai Chi Dược Thảo Sư – TSVLCDTS CHAP 84

Trọng Sinh Vị Lai Chi Dược Thảo Sư – TSVLCDTS CHAP 85

Trọng Sinh Vị Lai Chi Dược Thảo Sư – TSVLCDTS CHAP 86

Trọng Sinh Vị Lai Chi Dược Thảo Sư – TSVLCDTS CHAP 87

Trọng Sinh Vị Lai Chi Dược Thảo Sư – TSVLCDTS CHAP 88

Trọng Sinh Vị Lai Chi Dược Thảo Sư – TSVLCDTS CHAP 89

Trọng Sinh Vị Lai Chi Dược Thảo Sư – TSVLCDTS CHAP 90

FACEBOOK COMMENT


LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here