Đăng cơ sinh tử

0
135

ML Đăng cơ sinh tử (HOÀN)

Tên truyện: Đăng cơ sinh tử (Sinh con ngày đăng cơ)

Tác giả: Nguyên Sang

Editor: Raph

Thể loại:  đoản thiên, THUẦN SINH, đế thụ.

(Ghi chú: “Thuần sinh” tức là truyện không có nội dung gì cụ thể mà chỉ là cảnh nam nam sinh tử dựa trên một bối cảnh nào đó nhé.)

 

Đăng cơ sinh tử – CHƯƠNG 1

Đăng cơ sinh tử – CHƯƠNG 2

Đăng cơ sinh tử – CHƯƠNG 3

Đăng cơ sinh tử – CHƯƠNG 4

Đăng cơ sinh tử – CHƯƠNG 5

FACEBOOK COMMENT


LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here